Bankovky a boj proti jejich padělání

Všechny země uplatňují právní omezení týkající se reprodukce bankovek. Padělání peněz je trestný čin. Pravidla pro reprodukci bankovek jsou v jednotlivých zemích odlišná, v některých státech je dokonce přísně zakázáno jakékoliv vyobrazování bankovek, a to i v reklamních materiálech a uměleckých dílech. Avšak i v zemích, které v omezené míře vyobrazování bankovek umožňují, platí jasně vymezená pravidla a požadavky. Tato internetová stránka poskytuje informace o reprodukcích bankovek a odkazuje na národní stránky, které obsahují podrobnější informace.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělané peníze mohou také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Za tuto internetovou stránku odpovídá skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Tato skupina vytvořila systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož účelem je zabránit padělání bankovek, při němž jsou používány osobní počítače a zařízení nebo software na digitální zpracování obrazu. Tento systém dobrovolně zavedlo několik předních výrobců hardwaru a softwaru. Znemožňuje osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu reprodukovat chráněné bankovky nebo zachycovat jejich vyobrazení. CDS však není schopen sledovat jednotlivé uživatele osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu.

Podrobné informace o konkrétní zemi nebo vyobrazení konkrétní bankovky, které chcete použít, naleznete pomocí mapy jednotlivých regionů. Případně si region, stát nebo měnu vyberte ze seznamu.

1.

Regiony:

Zvolte si region ze seznamu nebo použijte mapu.
 

Měna:

Země:

Jazyky:

CHF – švýcarský frank Švýcarsko, Lichtenštejnsko angličtina, francouzština, němčina

Centrální banka nebo odpovědný orgán:

Kontaktní údaje:

Odkazy:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švýcarsko

Tel.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Pokyny

Vyobrazení bankovek v nízkém rozlišení

Všeobecné informace o reprodukci bankovek:

Pozměňování částí bankovek je zakázáno, neboť veřejnost si může pozměněné bankovky splést s pravými.

Pokud je reprodukována pouze část bankovky, např. hlava příslušné osoby nebo dílo na rubu bankovky, může se jednat o činnost upravenou v autorském právu, které nespadá do působnosti centrální banky.

Reprodukce v tištěných mediích

Vyobrazení bankovek, u nichž podle nás nehrozí záměna za pravou bankovku, se definují v našich „pokynech“.

Tištěným médiím poskytujeme nebo zapůjčujeme buď digitální vyobrazení našich bankovek (v rozlišení 150 dpi) nebo skutečné bankovky (oboje opatřené úhlopříčně vytištěným nápisem „SPECIMEN“). Tato vyobrazení nebo bankovky se poskytují, pouze pokud je oznámen důvod žádosti o reprodukci bankovek a pokud jsou přijaty smluvní podmínky (podepsaný dopis s popisem smluvních podmínek je poslán zpět národní bance). Navíc je přísně zakázáno poskytovat tato vyobrazení nebo tyto bankovky třetím stranám a veškeré poskytnuté materiály musí být navráceny Švýcarské národní bance. Uživatelé odpovídají za to, že zabrání třetím osobám v přístupu k těmto materiálům.

Veškeré negativy, fotografické desky, pozitivy, nosiče pro uchování v digitalizované podobě, grafické soubory, magnetická média, prostředky pro uchování v optické podobě a jiné prostředky použité pro reprodukci, které obsahují úplná nebo částečná vyobrazení bankovek, musí být po konečném použití zničeny, znehodnoceny nebo vymazány.

Reprodukce v elektronických médiích:

Na veřejně přístupných digitálních vyobrazeních je povoleno bankovky zobrazovat, pouze pokud jsou splněna obě následující kritéria:

  • Grafické rozlišení obrázku musí být maximálně 72 dpi.
  • Přes vyobrazení bankovky musí být úhlopříčně kontrastní barvou vytištěn nápis „SPECIMEN“. Délka slova „SPECIMEN“ musí dosahovat alespoň 75 % délky reprodukce a jeho šířka alespoň 15 % šířky reprodukce.