Τραπεζογραμμάτια και αποτροπή της παραχάραξης

Σε κάθε χώρα η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων διέπεται από περιορισμούς νομικής φύσεως. Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και, παρ' όλο που οι περιορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων – έστω και για καλλιτεχνικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμη και σε χώρες όπου επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων, καθώς και συνδέσεις σε εθνικούς δικτυακούς τόπους για περαιτέρω καθοδήγηση.


Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που η παραχάραξη συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου είναι η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group -CBCDG). Η CBCDG έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), για την αποτροπή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων. Το CDS έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού και αποτρέπει τη χρήση Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα ή τραπεζογραμμάτιο, κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη ή επιλέξτε χώρα ή νόμισμα από το μενού επιλογής.

1.

Περιοχές:

Επιλέξτε μία περιοχή από το μενού επιλογής ή κάντε κλικ στο χάρτη παρακάτω.
 

Νόμισμα:

Χώρες:

Γλώσσες:

CHF - φράγκο Ελβετίας Ελβετία, Λιχτενστάιν Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Αρμόδια αρχή:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνδέσεις:

Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank)

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Τηλ.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Οδηγίες

Εικόνες τραπεζογραμματίων χαμηλής ανάλυσης

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων:

Απαγορεύεται η αλλοίωση τμημάτων των τραπεζογραμματίων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό.

Η αναπαραγωγή τμήματος μόνο του τραπεζογραμματίου –για παράδειγμα, της κεφαλής προσώπου ή έργου που εμφανίζεται στην οπίσθια όψη του τραπεζογραμματίου– μπορεί να θέσει ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας.

Αναπαραγωγή σε έντυπα μέσα:

Τα προϊόντα αναπαραγωγής για τα οποία θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με γνήσια τραπεζογραμμάτια προσδιορίζονται στις «Οδηγίες».

Για έντυπα μέσα, παρέχουμε υπό μορφή δανεισμού είτε ψηφιακές εικόνες των τραπεζογραμματίων μας (150 dpi) είτε πραγματικά τραπεζογραμμάτια (και στις δύο περιπτώσεις η ένδειξη «SPECIMEN» είναι τυπωμένη διαγώνια στο τραπεζογραμμάτιο). Αυτά αποστέλλονται μόνο αν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο έχει εκδηλωθεί η πρόθεση αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων και έχουν γίνει αποδεκτοί οι όροι της «σύμβασης» (με την επιστροφή υπογεγραμμένης της επιστολής που περιέχει τους όρους). Επιπλέον, η μεταβίβαση αυτών των εικόνων ή τραπεζογραμματίων σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά και όλα τα παρεχόμενα υλικά πρέπει να επιστρέφονται στην Τράπεζα της Ελβετίας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά τα υλικά.

Όλα τα αρνητικά και θετικά φιλμ, μήτρες, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, αρχεία γραφικών, μαγνητικά μέσα, οπτικές συσκευές αποθήκευσης και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της παράστασης και περιέχουν πλήρεις ή μερικές εικόνες της παράστασης πρέπει να καταστρέφονται ή να διαγράφονται μετά την τελική τους χρήση.

Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονικά μέσα:

Για ψηφιακές εικόνες που είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, η αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

  • Η ανάλυση της εικόνας δεν υπερβαίνει τα 72 dpi.
  • Η ένδειξη «SPECIMEN» είναι τυπωμένη διαγώνια στο αναπαραχθέν τραπεζογραμμάτιο με χρώμα που δημιουργεί έντονη αντίθεση. Το μήκος και το πλάτος της ένδειξης «SPECIMEN» πρέπει να είναι τουλάχιστον 75% του μήκους και 15% του πλάτους της αναπαραγωγής.