Pangatähed ja võltsimise ennetamine

Kõigis riikides on sätestatud pangatähtede reprodutseerimise õiguslikud piirangud. Raha võltsimine on kuritegu. Pangatähtede reprodutseerimise piirangud on riigiti erinevad ning mõnedes riikides on see (isegi kunstilisel või reklaami eesmärgil) rangelt keelatud. Riikides, kus pangatähtede pilte võib piiratud määral kasutada, reguleerivad seda siiski asjakohased nõuded ja eeskirjad. Käesolev koduleht pakub teavet pangatähtede reprodutseerimise kohta ning sisaldab ühtlasi viiteid riikide keskpankade kodulehtedele, kust saab täpsemaid juhiseid.

Ehkki raha võltsimine tekitab ühiskonnale üldjuhul vähest majanduslikku kahju, on peamisteks kannatajateks üksikisikud ja ettevõtted, sest võltsitud rahatähe vastuvõtmist ei hüvitata kellelegi. Võltsitud raha võib nõrgendada ka usaldust maksesüsteemide suhtes, põhjustades ebakindlust sularahatehingute sooritamisel.

Selle kodulehe eest vastutab keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi (Counterfeit Deterrence System, CDS), et vältida personaalarvutite ning digitaaltehnoloogia ja -tarkvara kasutamist pangatähtede võltsimiseks. Riist- ja tarkvaratootjad on CDSi vabatahtlikult kasutusele võtnud. See süsteem takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel. Selle tehnoloogia abil ei ole võimalik tuvastada personaalarvutite või digitaaltehnoloogia kasutamist.

Üksikasjalikumat teavet riikide või rahatähtede piltide kohta leiate, klõpsates vastavale alale kaardil või valides teid huvitava piirkonna, riigi või vääringu rippmenüüst.

1.

Piirkonnad:

Vali piirkond nimekirjast või klõpsa allpool oleval kaardil.
 

Vääring:

Riik:

Keeled:

CHF – Šveitsi frank Šveits, Liechtenstein inglise, prantsuse, saksa

Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus:

Kontaktandmed:

Lingid:

Šveitsi rahvuspank (Swiss National Bank)

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 31 327 0211
Faks: +41 31 327 0228
E-post: bargeld@snb.ch

Juhised

Pangatähtede madala resolutsiooniga pildid

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta:

Reprodutseerimisel on keelatud vahetada pangatähtede osi, sest see võib avalikkust eksitada.

Kui reprodutseeritakse vaid osa pangatähest, näiteks pangatähel kujutatud isiku pead või tagumisel küljel kujutatud motiivi, võib tekkida küsimus autoriõigusest, mis ei kuulu Šveitsi rahvuspanga pädevusse.

Reprodutseerimine trükistes:

Juhistes on määratletud reproduktsioonid, mida meie hinnangul ei saa segi ajada ehtsate pangatähtedega.

Trükiste valmistamiseks anname laenuks meie rahatähtede digitaalpilte (150 dpi) või rahatähti (mõlemal juhul on rahatähele trükitud diagonaalselt sõna „SPECIMEN”). Digitaalpildid ja rahatähed saadetakse tellijale ainult juhul, kui reprodutseerimise eesmärk on märgitud ja lepingu tingimustega on nõustutud (st tingimusi sisaldav kiri on allkirjastatult tagasi saadetud). Nende piltide ja rahatähtede edastamine kolmandatele isikutele on keelatud, kõik saadud materjalid tuleb tagastada Šveitsi Rahvuspangale. Kasutajad vastutavad neile materjalidele juurdepääsu piiramise eest.

Kõik negatiivid, fotoplaadid, positiivid, digitaalsed andmekandjad, graafikafailid, magnetkandjad, optilised andmekandjad ja muud vahendid, mida kasutatakse pangatähti osaliselt või täielikult kujutavates illustratsioonides, tuleb pärast viimast kasutamist hävitada, kustutada või muul viisil kõrvaldada.

Reprodutseerimine elektroonilistel andmekandjatel:

Üldsusele kättesaadavatel digitaalpiltidel võib kasutada pangatähtede reproduktsioone, kui on täidetud järgmised kaks kriteeriumi:

  • Pildi resolutsioon on maksimaalselt 72 dpi.
  • Reprodutseeritud pangatähele on trükitud kontrastse värviga diagonaalselt sõna „SPECIMEN“. Sõna „SPECIMEN“ pikkus peab moodustama vähemalt 75% reproduktsiooni pikkusest ja laius vähemalt 15% reproduktsiooni laiusest.