Setelit ja väärentämisen torjunta

Rahan väärentäminen on rikos, ja setelien jäljentämistä rajoitetaan lailla kaikissa maissa. Eri maissa rajoitukset ovat erilaisia, mutta joissakin maissa setelien jäljentäminen – edes taiteelliseen tai mainoskäyttöön – on jo itsessään rikos. Niissäkin maissa, joissa jäljennöksiä saa käyttää tietyin rajoituksin, käytölle on asetettu tiukat säännöt. Näillä verkkosivuilla annetaan tietoa setelien jäljentämisestä, ja maakohtaisilta sivuilta saa lisätietoa.


Rahan väärentämisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat verraten alhaiset, ja todellisia uhreja ovat ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka vastaanottavat väärennettyjä seteleitä, sillä heille koituvia tappioita ei korvata. Väärä raha voi myös heikentää luottamusta maksujärjestelmiin ja saada ihmiset suhtautumaan epäilevästi käteiseen rahaan maksuvälineenä.

Näiden verkkosivujen taustalla on keskuspankkien yhteinen väärentämisen estämiseen tähtäävä ryhmä (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on kehittänyt väärennöstentorjuntajärjestelmän (CDS), jonka avulla pyritään estämään tietokoneiden sekä kuvankäsittelylaitteiden ja -ohjelmien käyttäminen setelien väärentämiseen. Laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön CDS, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Tätä teknologiaa käyttäen ei kuitenkaan pystytä jäljittämään yksittäisiä tietokoneita tai kuvankäsittelyohjelmia.

Tietoa säännöistä yksittäisissä maissa tai tiettyjen setelien kuvien käytöstä saa joko valitsemalla kartalta tietyn alueen tai valitsemalla listasta tietyn alueen, maan tai rahan.

1.

Alueet:

Valitse alue pudotusvalikosta tai klikkaamalla allaolevaa karttaa
 

Valuutta:

Maat:

Kielet:

CHF - Sveitsin frangi Sveitsi, Liechtenstein englanti, ranska, saksa

Pankki tai muu rahaviranomainen:

Yhteystiedot:

Linkit:

Sveitsin keskuspankki

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
SVEITSI

Puhelin.: +41 31 327 0211
Faksi: +41 31 327 0228
Sähköposti: bargeld@snb.ch

Ohjeet

Matalaresoluutioisia setelien kuvia

Yleistietoa setelien jäljentämisestä:

Setelien ulkoasun muuttaminen on kiellettyä, sillä se saattaa johtaa suurta yleisöä harhaan.

Jos vain osa setelin kuva-aiheesta jäljennetään, esimerkiksi siinä esiintyvä henkilöhahmo tai setelin takasivulla oleva kuva-aihe, saattaa syntyä tekijänoikeutta koskevia kysymyksiä, jotka eivät kuulu Sveitsin keskuspankin toimivaltaan.

Setelijäljennökset painojulkaisuissa:

Ohjeissamme määritellään, millaisten setelijäljennösten kohdalla ei mielestämme ole vaaraa, että ne sekoitettaisiin aitoihin seteleihin.

Lainaamme painojulkaisuja varten joko digitaalisia kuvia seteleistämme (150 dpi) tai tarkoitukseen varattuja seteleitä. Molempiin on painettu diagonaalisesti kuvan poikki sana SPECIMEN. Ne ovat kuitenkin saatavilla vain, jos syy setelien jäljentämiseen kerrotaan ja pyytäjä hyväksyy sopimusehdot (lähettämällä paluupostissa allekirjoitetun kirjeen, johon ehdot on kirjattu). Kuvien tai setelien luovuttaminen kolmansille osapuolille on ankarasti kielletty, ja kaikki toimittamamme materiaali on palautettava Sveitsin keskuspankille. Käyttäjällä on vastuu siitä, että materiaali ei joudu vääriin käsiin.

Kakki negatiivit, painolaatat, positiivit, digitaaliset kuvat, grafiikkatiedostot, magneettiset tai optiset tallenteet tai muut tallenteet, joita kuva-aiheen tai sen osan jäljennöksen valmistamisessa on käytetty, on tuhottava käytön jälkeen.

Setelijäljennökset sähköisissä tiedotusvälineissä:

Setelien kuvia saa jäljentää digitaalisesti suuren yleisön nähtäviksi, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Setelin kuvan resoluutio on enintään 72 dpi.
  • SPECIMEN-sana on painettu diagonaalisesti setelin kuvan poikki selvästi erottuvalla värillä. SPECIMEN-sanan pituuden tulee olla vähintään 75 % jäljennöksen pituudesta ja sen kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 15 % jäljennöksen leveydestä.