Bankjegyek és pénzhamisítás-elhárítás

A bankjegyekről másolat minden országban csak szigorú jogi keretek között készíthető. A pénzhamisítás bűncselekmény, és bár a jogi feltételek országonként eltérőek, bizonyos országokban a bankjegyek bárminemű reprodukálása – beleértve még a művészi vagy hirdetési célú utánzatkészítést is – szigorúan tilos. Még azokban az országokban is, ahol erre van némi lehetőség, az utánzatkészítés meghatározott szabályok és követelmények szerint történhet. Weboldalunk a bankjegyek reprodukálásáról ad tájékoztatást, az egyes országokról további útmutatás a megadott linkeken található.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A weboldalt a Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) gondozza.
A CBCDG fejlesztette ki a pénzhamisítás-elhárító rendszert (Counterfeit Deterrence System – CDS), amelyet önkéntes alapon számos piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvett.A rendszerrel a CBCDG célja, hogy elrettentse a pénzhamisítókat a személyi számítógépek, a digitális képszerkesztő berendezések és szoftverek használatától. A rendszer megakadályozza, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák, nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására.

Amennyiben valamely konkrét országról vagy a felhasználni kívánt bankjegyképről kíván tájékozódni, kattintson a térképen a keresett régióra, vagy válassza ki a kívánt régió, ország vagy pénzeszköz nevét a listából.

1.

Térségek :

Válasszon egy térséget a listáról vagy kattintson a következő térképre!
 

Pénznem:

Országok:

Nyelvek:

CHF – svájci frank Svájc, Liechtenstein angol, francia, német

Hivatalos bank vagy szervezeti egység:

Elérhetőség:

Linkek:

Schweizerische Nationalbank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Svájc

Tel.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Tudnivalók

Bankjegyek kis dpi-felbontású képei

Általános tájékoztatás bankjegyutánzatok készítéséről:

Tilos a bankjegyek egyes részeinek megváltoztatása, mivel ez zavart okozhat a lakosság körében.

Azok az esetek, amikor a bankjegyről csak részleteiben készül utánzat – például a bankjegyen látható személy arcképéről, vagy a bankjegy hátoldalán látható műalkotásról – bizonyos, a Swiss National Bank hatáskörén kívül eső szerzői jogi kérdéseket vethetnek fel.

Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban:

Az olyan utánzat meghatározását, amellyel kapcsolatban megítélésünk szerint nem áll fenn a kockázat, hogy összetévesztik a valódi bankjeggyel, a „Tudnivalók” című dokumentum tartalmazza.

Ha a kérés nyomtatott médiumtól érkezik, vagy digitális képet (150 dpi felbontásban) vagy fizikai utánzatot kölcsönzünk bankjegyekről (az utánzatra mindkét esetben átlósan a „SPECIMEN” szó van nyomtatva). Az utánzatot csak akkor juttatjuk el az igénylőhöz, ha megnevezi az utánzatkészítés okát, és elfogadja a „szerződés” feltételeit (azaz aláírva visszaküldi a szerződési feltételeket tartalmazó levelet). Szigorúan tilos továbbá a rendelkezésére bocsátott képeket vagy bankjegyeket harmadik félnek továbbadni, és a kapott összes anyagot vissza kell juttatni a Swiss National Bankhez. A rendelkezésére bocsátott anyagokhoz való hozzáférés korlátozása a felhasználó felelőssége.

Az illusztráció készítésénél használt minden olyan negatív, lemez, pozitív, digitalizált tárolóeszköz, grafikai fájl, mágneses média, optikai tároló- és egyéb eszköz, amely az illusztrációról teljes vagy részleges képet tartalmaz, az utolsó felhasználás után megsemmisítendő vagy letörlendő.

Utánzatok megjelenése az elektronikus médiumokban:

Amennyiben a nagyközönség számára hozzáférhető digitális képről van szó, a bankjegyről utánzat csak az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén készíthető:

  • A képfelbontás 72 dpi vagy kisebb;
  • Az utánzatra elütő színnel átlósan a „SPECIMEN” szó van nyomtatva. A „SPECIMEN” szó hosszának és szélességének ki kell tennie legalább az utánzat teljes hosszának és szélességének 75%-át, illetve 15%-át.