Banknotes un banknošu viltošanas novēršana

Katrā valstī pastāv juridiskie ierobežojumi attiecībā uz banknošu reproducēšanu. Naudas viltošana ir noziegums un, lai gan dažādās valstīs ierobežojumi atšķiras, ir valstis, kurās jebkāda banknošu reproducēšana – pat mākslinieciskos vai reklāmas nolūkos – ir stingri aizliegta. Pat tajās valstīs, kur ierobežotos gadījumos drīkst izmantot banknošu attēlus, pastāv īpaši noteikumi un prasības. Šajā interneta vietnē pieejama informācija par banknošu attēlu reproducēšanu un saites uz attiecīgajām interneta vietnēm sīkākai informācijai.


Lai gan kopējie ekonomiskie zaudējumi, ko sabiedrībai nodara naudas viltošana, parasti ir ierobežoti, par tās upuriem, kas cieš vislielāko ļaunumu, kļūst atsevišķas personas un uzņēmumi, jo tie, kas pieņēmuši viltotas banknotes, nesaņem nekādu kompensāciju. Turklāt naudas viltojumi var mazināt uzticību maksājumu sistēmai un radīt sabiedrībā nedrošību attiecībā uz skaidras naudas saņemšanu darījumos.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) ir atbildīga par šo interneta vietni. CBCDG ir izveidojusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), kuras mērķis ir novērst personālo datoru, digitālo attēlu apstrādes iekārtu un programmatūras izmantošanu banknošu viltošanā. CDS, ko brīvprātīgi pieņēmuši datortehnikas un programmatūras ražotāji, neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību nav iespējams izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanu.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu valsti vai banknotes attēlu, kuru vēlaties izmantot, uzklikšķiniet uz atbilstošā reģiona kartē jeb sarakstā izvēlieties reģionu, valsti vai valūtu.

1.

Reģioni:

Sarakstā izvēlieties reģionu vai uzklikšķiniet uz zemāk redzamās kartes.
 

Valūta:

Valstis:

Valodas:

CHF – Šveices franks Šveice, Lihtenšteina angļu, franču, vācu

Oficiālā banka vai nodaļa:

Kontaktinformācija:

Saites:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tālr.: +41 31 327 0211
Fakss: +41 31 327 0228
E-pasts: bargeld@snb.ch

Norādījumi

Banknošu attēli ar zemu izšķirtspēju

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Aizliegts mainīt banknošu fragmentus, jo tas var maldināt sabiedrību.

Ja reproducē tikai daļu banknotes, piemēram, attiecīgās personas portretu vai banknotes reversā attēloto mākslas darbu, – iespējamas problēmas ar autortiesībām, kas neietilpst Šveices Nacionālās bankas kompetencē.

Reproducēšana iespieddarbos

Attēli, kuri, mūsuprāt, nerada risku sajaukt tos ar īstām banknotēm, definēti dokumentā "Norādījumi".

Iespieddarbu vajadzībām mēs uz laiku nododam lietošanā banknošu digitālus attēlus (150 dpi) vai banknotes papīra formā (abos gadījumos pāri banknotei pa diagonāli uzdrukāts vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā)). Tās tiks izsūtītas tikai tad, ja tiks izklāstīts banknošu reproducēšanas iemesls un pieņemti "līguma" nosacījumi (atsūtot atpakaļ parakstītu vēstuli, kas ietver šos nosacījumus). Šo attēlu vai banknošu nodošana trešajām personām stingri aizliegta. Visi izsniegtie materiāli jānodod atpakaļ Šveices Nacionālajā bankā. Lietotāju pienākums ir ierobežot pieeju šiem materiāliem.

Visi negatīvi, plates, pozitīvi, digitālās atmiņas iekārtas, grafiskie faili, magnētiskās iekārtas, optiskās atmiņas iekārtas un jebkādi citi līdzekļi, ko izmanto ilustrāciju izgatavošanai un kas ietver ilustrācijas attēlu vai kādu tā daļu, pēc izmantošanas beigām tiek iznīcināti vai attēls no tiem tiek dzēsts.

Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Gatavojot publiski pieejamus digitālos attēlus, banknotes drīkst reproducēt, ja izpildīti šie divi kritēriji.

  • Attēla izšķirtspēja ir 72 dpi vai mazāka.
  • Pāri banknotes attēlam pa diagonāli atšķirīgā krāsā uzdrukāts vārds "PARAUGS" (attiecīgās valsts valodā). Vārda "PARAUGS" garumam un platumam jābūt vismaz 75% no attēla garuma un 15% no attēla platuma.