Bankbiljetten en bestrijding van vervalsing

In elk land gelden wettelijke beperkingen voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten. Het vervalsen van geld is een misdrijf, en hoewel de beperkingen van land tot land verschillen, is reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten – zelfs voor kunstzinnig gebruik of voor reclame – in sommige landen strikt verboden. Zelfs in landen waar beperkt gebruik van afbeeldingen van bankbiljetten is toegestaan, geldt specifieke wet- en regelgeving. Op deze website vindt u informatie over de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten en links naar nationale websites voor verdere aanwijzingen.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het accepteren van geld voor transacties.

Deze website wordt beheerd door de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) [Centrale-bankgroep ter bestrijding van vervalsing]. De CBCDG heeft het Counterfeit Deterrence System (CDS) ontwikkeld, dat tot doel heeft het gebruik van pc's, apparatuur voor het verwerken van digitale beelden en software voor het vervalsen van bankbiljetten tegen te gaan. Het CDS is door hardware- en softwareproducenten op vrijwillige basis geïmplementeerd en voorkomt dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde bankbiljetten vastleggen of reproduceren. Het CDS kan echter niet nagaan hoe pc's of digitale apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, worden gebruikt.

Voor gedetailleerde informatie over een specifiek land of de bankbiljetafbeelding die u wilt gebruiken, hoeft u slechts te klikken op een regio op de landkaart, of een regio, land of valuta uit de dropdownmenu’s te kiezen.

1.

Regio's:

Kies een regio uit de lijst of klik op de kaart hieronder.
 

Valuta:

Landen:

Talen:

CHF – Zwitserse franc Zwitserland, Liechtenstein Engels, Frans, Duits

Officiële bank of ministerie:

Contactinformatie:

Links:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Instructieblad

Afbeeldingen bankbiljetten met lage dpi

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten:

Het is verboden delen van de bankbiljetten te wijzigen, omdat dit het publiek in verwarring kan brengen.

Indien slechts een deel van een bankbiljet gereproduceerd wordt, bijvoorbeeld het hoofd van de desbetreffende persoon of een werk dat aan de achterkant van het biljet is afgebeeld, dan kunnen auteursrechtelijke problemen ontstaan die buiten de bevoegdheid van de Swiss National Bank vallen.

Reproductie in gedrukte media:

Reproducties waarvoor naar ons oordeel geen risico van verwarring met echte bankbiljetten bestaat, worden beschreven in ons document “Instructieblad”.

Voor de gedrukte media leveren wij op leenbasis ofwel digitale afbeeldingen van onze bankbiljetten (150 dpi) of fysieke bankbiljetten (op beide is het woord “SPECIMEN” diagonaal op het bankbiljet gedrukt). Deze worden alleen verstuurd als de reden voor reproductie van de bankbiljetten wordt aangegeven en de voorwaarden van het "contract" worden geaccepteerd (door het ondertekend terugsturen van de brief waarin de voorwaarden zijn opgenomen). Bovendien is het doorgeven van deze afbeeldingen of biljetten aan derden ten strengste verboden, en al het geleverde materiaal dient te worden geretourneerd aan de Swiss National Bank. De gebruikers dragen de verantwoordelijkheid voor het beperken van de toegang tot dit materiaal.

Alle negatieven, platen, positieven, gedigitaliseerde opslagmedia, grafische bestanden, magnetische media, optische opslagapparatuur en andere apparatuur die wordt gebruikt voor het maken van de illustratie en die volledige of gedeeltelijke afbeeldingen van de illustratie bevatten, moeten worden vernietigd of gewist na het laatste gebruik.

Reproductie in elektronische media:

Voor publiekelijk toegankelijke digitale afbeeldingen mag een bankbiljet worden gereproduceerd indien aan beide onderstaande criteria wordt voldaan:

  • De resolutie van de afbeelding is 72 dpi of minder.
  • Het woord “SPECIMEN” staat diagonaal en in een contrasterende kleur op de reproductie gedrukt. De lengte en breedte van het woord “SPECIMEN” moet op zijn minst respectievelijk 75% van de lengte en 15% van de breedte van de reproductie bedragen.