Sedler og motarbeiding av forfalskninger

Alle land har lovmessige restriksjoner på gjengivelse av pengesedler. Forfalskning av penger er straffbart. Restriksjonene varierer fra land til land, og i enkelte land er enhver gjengivelse av pengesedler – selv for kunstneriske formål eller reklameformål – strengt forbudt. Selv i land som tillater en viss begrenset gjengivelse av pengesedler, gjelder bestemte regler og krav. På dette webområdet finner du informasjon om gjengivelse av pengesedler og koblinger til landsspesifikke webområder for nærmere opplysninger.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Dette webområdet styres av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger). CBCDG har utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som er blitt tatt i bruk frivillig av flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter. Formålet med CDS er å unngå at personlige datamaskiner, digitalt bildebehandlingsutstyr og programvare skal kunne forfalske sedler. Det virker ved å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler. CDS kan imidlertid ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om seddelbilder for et bestemt land eller en bestemt valuta, klikker du på en region på kartet, eller velger en region, et land eller en valuta på rullegardinmenyene.

1.

Regioner:

Velg en region fra listen, eller klikk på kartet nedenfor.
 

Valuta:

Land:

Språk:

CHF – sveitsiske franc Sveits, Liechtenstein Engelsk, fransk, tysk

Offisiell bank eller departement:

Kontaktopplysninger:

Koblinger:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Bern
Sveits

Tlf.: +41 31 327 0211
Faks: +41 31 327 0228
E-post: bargeld@snb.ch

Instruksjonsark

Lavoppløselige seddelbilder

Generell informasjon om gjengivelse av sedler:

Det er forbudt å forandre på deler av sedlene, siden dette kan forvirre publikum.

Hvis bare en del av en seddel gjengis – for eksempel hodet til en relevant person eller et verk avbildet på baksiden av seddelen – kan det oppstå problemer med opphavsretten, som ligger utenfor kompetanseområdet til Swiss National Bank.

Gjengivelse i trykte medier:

Gjengivelser som ikke antas å kunne forveksles med ekte pengesedler, er definert i vårt dokument "Instruksjoner".

For trykte medier låner vi ut digitale bilder av pengesedlene våre (150 dpi) eller fysiske pengesedler (begge har ordet "SPECIMEN" trykt på skrå tvers over seddelen). Disse bildene/sedlene lånes ut på betingelse av at formålet med gjengivelsen av pengesedlene oppgis, og at avtalen godtas (ved å sende tilbake et undertegnet avtaleeksemplar). Det er strengt forbudt å gi bildene eller sedlene videre til tredjeparter, og alt utlevert materiale må returneres til den sveitsiske nasjonalbanken. Brukeren er ansvarlig for å begrense tilgangen til dette materialet.

Alle negativer, plater, originalfotografier, digitaliserte lagringsmedier, grafikkfiler, magnetiske medier, optiske lagringsenheter og andre enheter brukt til å lage illustrasjonen som inneholder hele eller deler av bilder av illustrasjonen, må ødelegges, slettes eller fjernes etter bruk.

Gjengivelse i elektroniske medier:

For digitale bilder som er offentlig tilgjengelige, kan en pengeseddel gjengis hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Bildet har en oppløsning på 72 dpi eller lavere.
  • Ordet "SPECIMEN" skal være trykt på skrå over gjengivelsen i en kontrastfarge. Lengden og bredden av ordet "SPECIMEN" må utgjøre minst 75 % av lengden og 15 % av bredden av gjengivelsen.