Banknoty i zapobieganie fałszerstwom

Reprodukowanie wizerunków banknotów we wszystkich krajach podlega pewnym ograniczeniom. Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem i dlatego w niektórych krajach reprodukowanie wizerunków banknotów – nawet w celach artystycznych lub reklamowych – jest bezwzględnie zabronione. Nawet w krajach, w których jest to w pewnych sytuacjach dopuszczalne, obowiązują określone zasady i wymagania. Niniejsza strona internetowa udostępnia informacje na temat zasad reprodukowania wizerunków banknotów w poszczególnych krajach oraz zawiera linki do stron internetowych poszczególnych krajów poświęconych tej tematyce.


Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Grupę Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Grupa opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System – CDS), który uniemożliwia wykorzystywanie komputerów osobistych oraz sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu przy fałszowaniu banknotów. Wielu producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania dobrowolnie wprowadziło system CDS, który uniemożliwia rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Przy pomocy technologii CDS nie można namierzyć poszczególnych użytkowników konkretnych komputerów ani aplikacji.

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego kraju lub wizerunku należy kliknąć na odpowiedni fragment mapy lub wybrać z listy region, kraj lub walutę.

1.

Regiony:

Wybierz region z listy lub kliknij na poniższą mapę.
 

Waluta:

Kraje:

Języki:

CHF – frank szwajcarski Szwajcaria, Liechtenstein angielski, francuski, niemiecki

Nazwa banku lub właściwego organu:

Kontakt:

Linki:

Narodowy Bank Szwajcarii

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Switzerland

Tel.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Instrukcja

Wizerunki banknotów o niskiej rozdzielczości

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów:

Zabrania się modyfikowania fragmentów banknotów, gdyż mogłoby to zdezorientować społeczeństwo.

Jeśli reprodukuje się tylko część banknotu (np. portret osoby lub motyw graficzny na odwrotnej stronie banknotu), mogą pojawić się kwestie praw autorskich, które nie leżą w kompetencjach Narodowego Banku Szwajcarii.

Reprodukcja na nośnikach drukowanych:

Instrukcja określa, jakie reprodukcje nie powodują ryzyka pomylenia ich z autentycznymi banknotami.

Do publikacji drukowanych wypożyczamy cyfrowe wizerunki banknotów (150 dpi) lub same banknoty, (w obu wersjach z ukośnym napisem „SPECIMEN” ). Warunkiem wypożyczenia wizerunków lub banknotów jest uzasadnienie potrzeby zamieszczenia reprodukcji i zaakceptowanie warunków umowy (poprzez odesłanie podpisanego listu zawierającego wyszczególnienie warunków). Zabronione jest przekazywanie wizerunków lub banknotów osobom trzecim, a uzyskane materiały należy bezwzględnie zwrócić do Narodowego Banku Szwajcarii. Użytkownicy są odpowiedzialni za ograniczenie dostępu do wypożyczonych materiałów.

Wszelkie negatywy, klisze drukarskie, pozytywy, cyfrowe, magnetyczne i optyczne nośniki danych, pliki graficzne i inne akcesoria wykorzystywane przy produkcji ilustracji, które zawierają jej pełne lub częściowe wizerunki należy zniszczyć, wykasować lub wymazać po zakończeniu użytkowania.

Reprodukcja na nośnikach elektronicznych:

W przypadku dostępnych publicznie wizerunków cyfrowych, reprodukcja banknotu jest dozwolona, o ile spełnione są oba niżej wymienione warunki:

  • Rozdzielczość obrazu nie przekracza 72 dpi.
  • Na reprodukcji nadrukowane jest ukośnie słowo „SPECIMEN” w kontrastowym kolorze. Długość słowa „SPECIMEN” musi wynosić co najmniej 75% długości reprodukcji, a jego szerokość – co najmniej 15% szerokości reprodukcji.