Bankovky a prevencia ich falšovania

V každej krajine platia právne obmedzenia reprodukcie obrazových predlôh bankoviek. Falšovanie meny je trestný čin a napriek tomu, že tieto obmedzenia sa z krajiny na krajinu líšia, v niektorých krajinách je akákoľvek reprodukcia obrazových predlôh bankoviek – dokonca aj na umelecké alebo reklamné účely – prísne zakázaná. Aj v krajinách, ktoré používanie obrazových predlôh bankoviek v obmedzenej miere povoľujú, však platia konkrétne pravidlá a požiadavky. Na tejto internetovej stránke získate informácie o reprodukovaní obrazových predlôh bankoviek a odkazy na stránky venované jednotlivým krajinám, kde nájdete presnejšie údaje.

Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu utrpia jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falzifikáty môžu naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Za túto internetovú stránku zodpovedá skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – pracovná skupina na úrovni centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí). Skupina CBCDG vyvinula systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý má brániť zneužívaniu osobných počítačov a zariadení alebo softvéru na digitálne spracovanie obrazu na falšovanie bankoviek. Systém CDS, ktorý dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru, znemožňuje snímanie a reprodukciu chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na spracovanie obrazu. Táto technológia však nedokáže sledovať spôsob používania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Ak hľadáte informácie o konkrétnej krajine, resp. konkrétnu obrazovú predlohu bankovky, ktorú chcete použiť, kliknite na príslušnú oblasť na mape, alebo si oblasť, krajinu alebo menu vyberte z uvedeného zoznamu.

1.

Oblasti:

Vyberte si oblasť zo zoznamu alebo kliknite na mapu.
 

Mena:

Krajiny:

Jazyky:

CHF – švajčiarsky frank Švajčiarsko, Lichtenštajnsko angličtina, francúzština, nemčina

Centrálna banka alebo ministerstvo:

Kontaktné informácie:

Ďalšie zdroje informácií:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švajčiarsko

Tel.: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-mail: bargeld@snb.ch

Pokyny

Vzory bankoviek v nízkom rozlíšení

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek:

Upravovanie častí bankoviek je zakázané, pretože môže viesť k pochybnostiam verejnosti.

Reprodukcia častí bankoviek – napríklad portrétov osobností alebo motívov zobrazených na rubovej strane – sa môže považovať za porušenie autorského práva. Takéto prípady sú mimo kompetencie Swiss National Bank.

Reprodukcie v tlačených médiách:

Reprodukcie, ktoré podľa nás nepredstavujú riziko zámeny s pravými bankovkami, sú uvedené v dokumente „Pokyny“.

Tlačovým médiám zapožičiavame digitálne predlohy bankoviek (v rozlíšení 150 dpi) alebo skutočné bankovky (v oboch prípadoch s uhlopriečne uvedeným nápisom „SPECIMEN“). Podmienkou je uvedenie dôvodu na reprodukciu bankoviek a prijatie „zmluvných“ podmienok (vrátením podpísaného listu, v ktorom sú tieto podmienky uvedené). Okrem toho je prísne zakázané tieto predlohy a bankovky poskytovať tretím stranám a všetky poskytnuté materiály musia byť vrátené Švajčiarskej národnej banke. Používatelia sú zodpovední za zabezpečenie obmedzeného prístupu k týmto materiálom.

Všetky negatívy, tlačové dosky, pozitívy, digitálne pamäťové médiá, grafické súbory, magnetické a optické pamäťové médiá a ďalšie materiály použité pri výrobe ilustrácie, ktoré obsahujú celú ilustráciu alebo jej časti, sa musia po konečnom použití zničiť alebo vymazať.

Reprodukcie v elektronických médiách:

Pri vytváraní verejne dostupných digitálnych reprodukcií bankoviek musia byť dodržané obidve nasledujúce kritériá:

  •  maximálne rozlíšenie obrazu je 72 dpi;
  •  krížom cez reprodukciu je výraznou farbou uvedený nápis „SPECIMEN“. Dĺžka a šírka nápisu „SPECIMEN“ musí predstavovať najmenej 75 % dĺžky a 15 % šírky reprodukcie.