Bankovci in preprečevanje ponarejanja

V vsaki državi obstajajo pravne omejitve za reproduciranje slik bankovcev. Ponarejanje valute je kaznivo dejanje in čeprav se omejitve od države do države razlikujejo, je v nekaterih državah vsakršno reproduciranje slik bankovcev – tudi za umetniške ali oglaševalske namene – strogo prepovedano. Celo v državah, kjer je uporaba slik bankovcev v omejenem obsegu dovoljena, obstajajo specifična pravila in zahteve. Ta spletna stran zato posreduje informacije o reproduciranju slik bankovcev in povezave na spletne strani za posamezne države.


Za družbo kot celoto ponarejanje sicer ne predstavlja večje gospodarske škode, zato pa močno prizadene posameznike in podjetja, ki sprejmejo ponarejene bankovce, saj zanje nikjer ni mogoče dobiti povračila škode. Ponarejanje lahko zmanjšuje tudi zaupanje javnosti v plačilni sistem in pripravljenost ljudi, da bi sprejeli gotovino.

To spletno stran upravlja centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Skupina je razvila sistem za preprečevanje ponarejanja CDS (Counterfeit Deterrence System), čigar namen je omejiti uporabo osebnih računalnikov in programov za obdelavo slik pri ponarejanju denarja. Sistem, ki ga je doslej prostovoljno sprejela vrsta vodilnih proizvajalcev strojne in programske opreme, preprečuje zajetje in izdelavo slik zaščitenih bankovcev v osebnih računalnikih in orodjih za obdelavo digitalnih slik. CDS ne zbira podatkov o uporabi programske in strojne opreme za obdelavo digitalnih slik. 

Če želite o pravilih, ki veljajo v določeni državi, ali o sliki bankovca, ki jo želite uporabiti, izvedeti več, kliknite ustrezno regijo na zemljevidu ali v spustnih menijih izberite regijo, državo ali valuto.

1.

Regija:

Izberite regijo na seznamu ali na spodnjem zemljevidu.
 

Valuta:

Države:

Jeziki:

CHF – švicarski frank Liechtenstein, Švica Angleščina, francoščina, nemščina

Pristojna banka ali oddelek:

Stik:

Povezave:

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Švica

Tel.: +41 31 327 0211
Faks: +41 31 327 0228
E-pošta: bargeld@snb.ch

Razpredelnica z navodili

Slike bankovcev nizke ločljivosti

Splošni podatki o reprodukciji bankovcev

Prepovedano je spreminjati dele bankovcev, ker so spremembe za javnost lahko zavajajoče.

Če je reproduciran samo del bankovca – na primer portret osebe na sprednji strani ali motiv na zadnji strani – se lahko pojavi pravno vprašanje varstva avtorskih pravic, za katero Swiss National Bank ni pristojna.

Reprodukcije v tiskanih medijih:

Reprodukcije slik bankovcev, pri katerih po oceni Swiss National Bank ni nevarnosti za zamenjavo s pristnimi bankovci, so opredeljene v dokumentu Swiss National Bank »Razpredelnica z navodili«.

Tiskani mediji si lahko izposodijo digitalne slike švicarskih bankovcev (ločljivost 150 dpi) ali dejanskih bankovcev (na obojih je diagonalno čez bankovec natisnjena beseda “SPECIMEN”). Za izposojo mora prosilec navesti razlog za reprodukcijo bankovcev in sprejeti pogoje »pogodbe« (tako, da vrne podpisano pismo, v katerem so pogoji navedeni). Poleg tega je te slike ali bankovce najstrožje prepovedano posredovati tretjim osebam, vsa gradiva pa je po uporabi treba vrniti Swiss National Bank. Uporabniki bodo odgovorni za omejitev dostopa do teh gradiv.

Vse negative, plošče, pozitive, digitalne shrambe podatkov, slikovne datoteke, magnetne medije, optične shrambe podatkov in druga sredstva, ki so bila uporabljena pri izdelavi ilustracij in na katerih so shranjeni deli ali celotne slike teh ilustracij, je treba po končni uporabi uničiti oz. z njih izbrisati vse podatke, povezane z reprodukcijami.

Reprodukcije v elektronskih medijih:

Pri javno dostopnih digitalnih slikah je reprodukcija bankovca dovoljena, če sta izpolnjena oba spodaj navedena pogoja: 

  • ločljivost slike je 72 dpi ali manj; 
  • beseda »SPECIMEN« je v kontrastni barvi natisnjena diagonalno čez reprodukcijo. Dolžina besede »SPECIMEN« mora biti vsaj 75% dolžine reprodukcije, širina pa vsaj 15% njene širine.