Sedlar - Förhindrande av förfalskning

Varje land har juridiska restriktioner beträffande reproduktion av bilder på sedlar. Valutaförfalskning är ett brott. Restriktionerna varierar från land till land och i några länder är det strängt förbjudet att reproducera bilder på sedlar även i konstnärligt syfte eller för marknadsföring. Även i de länder som tillåter begränsad användning av bilder på sedlar finns det speciella regler och krav. På den här webbplatsen får du information om reproduktion av bilder på sedlar och det finns länkar till nationella webbplatser för ytterligare information.


För samhället i stort är den ekonomiska förlusten i samband med valutaförfalskning begränsad. Det är i stället enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter den som tagit emot falska sedlar. Falsk valuta kan också undergräva förtroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvar för denna webbplats. CBCDG har utvecklat ett system (counterfeit deterrence system, CDS) för att hindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för sedelförfalskning. CDS har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare och hindrar persondatorer och utrustning för digital bildframställning från att ta upp och reproducera bilder av en skyddad sedel. Tekniken kan inte spåra användning av persondatorer eller utrustning för digital bildframställning.

För information om ett speciellt land eller en sedelbild du vill använda, klicka på det geografiska området på kartan eller välj land eller valuta i listan.

1.

Regioner

Välj en region från listan eller klicka på kartan nedan.
 

Valuta

Länder

Språk

CHF – Schweizisk franc Schweiz, Liechtenstein Engelska, franska tyska

Officiell bank eller ansvarig myndighet

Kontakt

Länkar

Swiss National Bank

Swiss National Bank
Cash Division/Administration
Bundesplatz 1
CH-3003 Berne
Schweiz

Tfn: +41 31 327 0211
Fax: +41 31 327 0228
E-post: bargeld@snb.ch

Instruktionsblad

Lågupplösta bilder av sedlar

Allmän information om reproducering av sedlar

Det är förbjudet att ändra delar av sedlar eftersom det kan förvirra allmänheten.

Frågor om upphovsrätt kan uppstå om bara en del av en sedel reproduceras, t.ex. huvudet av en avbildad person eller ett verk som avbildas på baksidan av sedeln och detta är utanför Swiss National Banks behörighetsområde.

Reproducering i tryckta medier:

Reproduktioner som vi inte anser kunna misstas för äkta sedlar beskrivs i vårt dokument ”Instruktionsblad”.

För tryckta medier lånar vi ut antingen bilder på våra sedlar (150 dpi) eller fysiska exemplar av sedlar (båda innehåller ordet ”SPECIMEN” tryckt snett över sedeln. Dessa skickas bara om anledningen för att reproducera sedlarna anges och villkoren i ”kontraktet” godkänts (genom att skicka tillbaka ett undertecknat brev med villkoren). Dessutom är det förbjudet att lämna dessa bilder eller sedlar vidare till tredje part och allt material måste lämnas tillbaka till Swiss National Bank. Användarna är ansvariga för att begränsa tillgången till detta material.

Alla negativ, plåtar, positiv, digitala förvaringsmedier, grafiska filer, magnetiska media, optiska förvaringsmedia och andra medier som används för att tillverka illustrationen som innehåller fullständiga eller delvisa bilder av illustrationer ska förstöras eller raderas efter användningen.

Reproducering i elektroniska medier

För digitala bilder som allmänheten kan få tillgång till får en sedel reproduceras om båda dessa kriterier uppfylls:

  • Bildens upplösning är 72 dpi eller mindre.
  • Ordet ”SPECIMEN” är tryckt diagonalt över reproduktionen i en kontrasterande färg. Längden och bredden på ordet ”SPECIMEN” måste vara minst 75 % av reproduktionens längd och bredden minst 15 % av reproduktionens.