Pangatähed ja võltsimise ennetamine

Kõigis riikides on sätestatud pangatähtede reprodutseerimise õiguslikud piirangud. Raha võltsimine on kuritegu. Pangatähtede reprodutseerimise piirangud on riigiti erinevad ning mõnedes riikides on see (isegi kunstilisel või reklaami eesmärgil) rangelt keelatud. Riikides, kus pangatähtede pilte võib piiratud määral kasutada, reguleerivad seda siiski asjakohased nõuded ja eeskirjad. Käesolev koduleht pakub teavet pangatähtede reprodutseerimise kohta ning sisaldab ühtlasi viiteid riikide keskpankade kodulehtedele, kust saab täpsemaid juhiseid.

Ehkki raha võltsimine tekitab ühiskonnale üldjuhul vähest majanduslikku kahju, on peamisteks kannatajateks üksikisikud ja ettevõtted, sest võltsitud rahatähe vastuvõtmist ei hüvitata kellelegi. Võltsitud raha võib nõrgendada ka usaldust maksesüsteemide suhtes, põhjustades ebakindlust sularahatehingute sooritamisel.

Selle kodulehe eest vastutab keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi (Counterfeit Deterrence System, CDS), et vältida personaalarvutite ning digitaaltehnoloogia ja -tarkvara kasutamist pangatähtede võltsimiseks. Riist- ja tarkvaratootjad on CDSi vabatahtlikult kasutusele võtnud. See süsteem takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel. Selle tehnoloogia abil ei ole võimalik tuvastada personaalarvutite või digitaaltehnoloogia kasutamist.

Üksikasjalikumat teavet riikide või rahatähtede piltide kohta leiate, klõpsates vastavale alale kaardil või valides teid huvitava piirkonna, riigi või vääringu rippmenüüst.

1.

Piirkonnad:

Vali piirkond nimekirjast või klõpsa allpool oleval kaardil.
 

Vääring:

Riik:

Keeled:

EUR – euro

Andorra, Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kosovo, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Montenegro, Portugal, Prantsusmaa (k.a Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Réunion, Saint Pierre ja Miquelon ning Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad), Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Vatikani Linnriik

bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, läti, leedu, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel

Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus:

Kontaktandmed:

Lingid:

Euroopa Keskpank (European Central Bank) Pangatähtede kõrgresolutsiooniga pildid professionaalseks kasutamiseks

Õiguslik raamistik

19. aprilli 2013. aasta otsus EKP/2013/10 euro pangatähtede nimiväärtuste, omaduste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37)

20. märtsi 2003. aasta suunis EKP/2003/5, mis käsitleb euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastaste meetmete jõustamist ning euro pangatähtede vahetamist ja käibelt kõrvaldamist (EÜT L 78, 25.3.2003, lk 20)

Pangatähtede madala resolutsiooniga pildid

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta:

Pangatähtede rikkumine on õigusvastane.

Pangatähtede reproduktsioone ei tohi kasutada kuritahtlikul eesmärgil (nt pornograafilistes või vägivalda õhutavates materjalides). Keelatud on ka reproduktsioonid, millega rikutakse euro pangatähti käsitlevaid autoriõigusealaseid eeskirju.

Suunise EKP/2003/5 artiklis 1 sätestatakse kriteeriumid pangatähtede lubamatu reprodutseerimise tuvastamiseks ning otsuse EKP/2013/10 artiklis 2 sätestatakse kriteeriumid euro pangatähtede ebaseadusliku reprodutseerimise tuvastamiseks. Põhimõtteliselt on euro pangatähtede selline reprodutseerimine keelatud. Sama otsuse artikli 2 lõikes 3 sätestatakse ka sellise reprodutseerimise kriteeriumid, mida loetakse seaduslikuks ja mida ei ole vaja eelnevalt heaks kiita. Kõigil muudel juhtudel tuleb püüda järgida reprodutseerimiseeskirju.

Reprodutseerimine trükistes:

Reprodutseerimisel kehtivad teatavad piirangud. Näiteks pangatähe suurusel on erinevad piirangud olenevalt sellest, kas tegemist on ühe- või kahepoolse reproduktsiooniga. Selleks et tagada reprodutseerimise seaduslikkus, tuleb täita otsuses EKP/2013/10 ja suunises EKP/2003/5 sätestatud eeskirju.

Reprodutseerimine elektroonilistel andmekandjatel:

Üldsusele kättesaadavatel digitaalpiltidel võib kasutada pangatähtede reproduktsioone, kui on täidetud järgmised kaks kriteeriumi:

  • Pildi resolutsioon on maksimaalselt 72 dpi.
  • Reprodutseeritud pangatähele on trükitud kontrastse värviga diagonaalselt sõna „SPECIMEN“, mille pikkus moodustab vähemalt 75% reproduktsiooni pikkusest ja mille tähtede kõrgus moodustab vähemalt 15% reproduktsiooni laiusest.