Sedler og motarbeiding av forfalskninger

Alle land har lovmessige restriksjoner på gjengivelse av pengesedler. Forfalskning av penger er straffbart. Restriksjonene varierer fra land til land, og i enkelte land er enhver gjengivelse av pengesedler – selv for kunstneriske formål eller reklameformål – strengt forbudt. Selv i land som tillater en viss begrenset gjengivelse av pengesedler, gjelder bestemte regler og krav. På dette webområdet finner du informasjon om gjengivelse av pengesedler og koblinger til landsspesifikke webområder for nærmere opplysninger.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Dette webområdet styres av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger). CBCDG har utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som er blitt tatt i bruk frivillig av flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter. Formålet med CDS er å unngå at personlige datamaskiner, digitalt bildebehandlingsutstyr og programvare skal kunne forfalske sedler. Det virker ved å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler. CDS kan imidlertid ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om seddelbilder for et bestemt land eller en bestemt valuta, klikker du på en region på kartet, eller velger en region, et land eller en valuta på rullegardinmenyene.

1.

Regioner:

Velg en region fra listen, eller klikk på kartet nedenfor.
 

Valuta:

Land:

Språk:

EUR – euro

Andorra, Østerrike, Belgia, Kypros, Estland, Finland, Frankrike (inkl. Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Pierre og Miquelon og De franske sørterritorier), Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Kosovo, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Vatikanstaten

bulgarsk, kroatisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, gresk, irsk, italiensk, latvisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumensk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk, ungarsk

Offisiell bank eller departement:

Kontaktopplysninger:

Koblinger:

European Central Bank Høyoppløselige seddelbilder for profesjonelle brukere

Juridisk rammeverk

Bestemmelse ECB/2013/10 av 19. april 2013 om pålydende verdi, spesifikasjoner, gjengivelse, veksling og inndragning av eurosedler (OJ L 118, 30.04.2013, s. 37)

Retningslinje ECB/2003/5 av 20. mars 2003 om håndhevelse av metoder for å motarbeide uautoriserte gjengivelser av eurosedler, og om veksling og inndragning av eurosedler (OJ L 78, 25.03.2003, s. 20)

Seddelbilder i lav oppløsning

Generell informasjon om gjengivelse av sedler:

Det er et lovbrudd å gjøre sedler i denne valutaen uleselige.

Gjengivelser av denne valutaen må ikke vises i en kontekst som kan være støtende (f.eks. som en del av pornografisk eller voldelig materiale). Gjengivelser er også forbudt når de bryter regler om opphavsrett som gjelder for eurosedlene.

Artikkel 1 i retningslinje ECB/2003/5 definerer kriteriene for uautoriserte gjengivelser, og artikkel 2 i bestemmelse ECB/2013/10 definerer kriteriene for ulovlige gjengivelser av eurosedler. Slike gjengivelser av eurosedler er i prinsippet ikke tillatt. Artikkel 2(3) i bestemmelsen definerer kriteriene for gjengivelser som regnes som lovlige, og der det kan regnes med at godkjenning ikke er nødvendig. For tilfeller der disse kriteriene ikke er oppfylt, må det søkes bekreftelse på at reglene for gjengivelse blir fulgt.

Gjengivelse i trykte medier:

Det finnes noen begrensninger. Begrensninger angående størrelsen varierer, for eksempel avhengig av om gjengivelsen er på én side eller begge sider. For at en gjengivelse skal være lovlig, må reglene definert i bestemmelse ECB/2013/10 og retningslinje ECB/2003/5 generelt overholdes.

Gjengivelse i elektroniske medier:

For digitale bilder som publikum har tilgang til, kan en seddel gjengis hvis begge disse kriteriene oppfylles:

  • Bildeoppløsningen er 72 dpi eller mindre.
  • Ordet “SPECIMEN” er trykket på skrå over gjengivelsen i en kontrasterende farge – lengden på ordet “SPECIMEN” må være minst 75 % av lengden på gjengivelsen, og høyden på tegnene må være minst 15 % av bredden på gjengivelsen.