Kağıt Paralar ve Kağıt Para Sahteciliğini Önleme

Her ülkenin banknot görüntülerinin çoğaltılmasıyla ilgili yasal sınırlamaları vardır. Sahte para basmak bir suçtur ve sınırlamalar ülkeden ülkeye değişmekle beraber bazı ülkelerde banknot görüntülerinin çoğaltılması (sanat veya reklam amaçlı kullanımlar bile) kesinlikle yasaklanmıştır.

Sahte para basılmasının toplumda yarattığı genel ekonomik kayıplar sınırlı olmakla birlikte, en fazla zarar görenler bireyler ve şirketlerdir, çünkü kimse sahte parayı alanların kaybını karşılamaz. Sahte para ayrıca ödeme sistemine yönelik güveni sarsar, halkın para alışverişinde nakit kabul etmekle ilgili şüphe duymasına neden olur.

Bu web sitesi CBCDG (Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu) tarafından yönetilmektedir. CBCDG, önde gelen bazı donanım ve yazılım üreticileri tarafından da benimsenen Sahteciliği Önleme Sistemini (CDS) geliştirmiştir. Bu sistemin amacı, kişisel bilgisayarların, dijital görüntüleme aygıtlarının ve yazılım ürünlerinin sahte kağıt para basmak için kullanılmasını önlemektir. Kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının korunan kağıt paralar üzerinden görüntü almasına veya çoğaltmasına engel olur. Ancak CDS kişisel bilgisayarları veya dijital görüntüleme aygıtları kullananları takip edemez.

Belirli bir ülkenin kağıt para görüntüleri veya para birimi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, haritadan bir bölgeyi tıklayın ya da aşağı açılan menülerden bir bölgeyi, ülkeyi ya da para birimini seçin.

1.

Bölgeler:

Listeden bir bölge seçin ya da aşağıdaki haritada bir bölgeyi tıklayın
 

Para birimi:

Ülkeler:

Diller:

EUR – Euro

Andorra, Avusturya, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinik, Moyette, Réunion, Sen Piyer ve Mikelon ile Fransız Güney ve Antarktik Bölgeleri dahil olmak üzere) Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ, Hollanda, Portekiz, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, Vatikan

Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Estçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Letonca, Litovca, Maltaca, Lehçe, Portekizce, Rumence, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, İrlanda Dili

Resmi Banka ya da Kuruluş:

İletişim bilgileri:

Bağlantılar:

Avrupa Merkez Bankası Profesyonel kullanıcılar için yüksek çözünürlüklü banknot görüntüleri

Yasal çerçeve

Euro banknotların kupürleri, tarifnameleri, kopyalanması, değişimi ve piyasadan geri çekilmesiyle ilgili 19 Nisan 2013 tarihli ECB/2013/10 kararı (OJ L 118, 30.4.2013, s. 37)

Euro banknotların istenmeyen kopyalarına karşı güçlendirme önlemleriyle ve euro banknotların değiştirilme ve geri çekilmesiyle ilgili 20 Mart 2003 tarihli ECB/2003/5 yönergeleri (OJ L 78, 25.3.2003, s. 20)

Düşük çözünürlüklü banknot görüntüleri

Banknotların kopyalanması hakkında genel bilgi:

Bu parayı tahrif etmek suçtur.

Banknotların kopyaları, suç teşkil edebilecek bir bağlamda gösterilmemelidir (örn,. pornografik ya da şiddet içeren bir malzemenin bir parçası olarak). Kopyalama, EURO banknotlarına ilişkin telif haklarını çiğnediği müddetçe yasaktır.


ECB/2003/5 Yönergesinin 1. Maddesi, Euro banknotlarının uygun olmayan şekillerde çoğaltılmasıyla ilgili ölçütleri, ECB/2013/10 Yönergesinin 2. Maddesi ise Euro banknotlarının kanunsuz yollarla çoğaltılması ile ilgili ölçütleri sıralamaktadır. Euro banknotlarının bu şekilde kopyalanmasına ilkeler gereği izin verilmez Kararın 2(3) Maddesi, yasal olan ve onay gerektirmeyen çoğaltmalara ait ölçütleri belirler. Bu ölçütlere uymayan durumlarda, çoğaltma kurallarına uyulduğuna dair ayrıca onay alınması gerekir.

Basılı ortamlarda çoğaltma

Bazı sınırlamalar bulunur. Boyutla ilgili sınırlamalar, örneğin kopyanın tek ya da iki taraflı olmasına bağlı olarak değişir. Genel bir kural olarak, çoğaltma işleminin yasal olabilmesi için, ECB/2013/10 Kararı ve ECB/2003/5 Yönergeleri’nde belirlenen kurallara uyulmalıdır.

Elektronik ortamlarda çoğaltma

Kamunun erişebileceği dijital görüntüler için, banknotlar yalnızca aşağıdaki her iki ölçüt de yerine getirildiği takdirde kopyalanabilir:

  • Görüntünün çözünürlüğü 72 dpi ya da daha düşük olmalıdır.
  • “ÖRNEKTİR” sözcüğü kopyanın üzerine boydan boya çapraz olarak ve farklı bir renkte basılmış olmalıdır. “ÖRNEKTİR” sözcüğü, kopyanın en az %75’ini kaplamalı ve harflerin yüksekliği, kopyanın genişliğinin en az %15’i olmalıdır.