Bankovky a boj proti jejich padělání

Všechny země uplatňují právní omezení týkající se reprodukce bankovek. Padělání peněz je trestný čin. Pravidla pro reprodukci bankovek jsou v jednotlivých zemích odlišná, v některých státech je dokonce přísně zakázáno jakékoliv vyobrazování bankovek, a to i v reklamních materiálech a uměleckých dílech. Avšak i v zemích, které v omezené míře vyobrazování bankovek umožňují, platí jasně vymezená pravidla a požadavky. Tato internetová stránka poskytuje informace o reprodukcích bankovek a odkazuje na národní stránky, které obsahují podrobnější informace.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělané peníze mohou také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Za tuto internetovou stránku odpovídá skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Tato skupina vytvořila systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož účelem je zabránit padělání bankovek, při němž jsou používány osobní počítače a zařízení nebo software na digitální zpracování obrazu. Tento systém dobrovolně zavedlo několik předních výrobců hardwaru a softwaru. Znemožňuje osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu reprodukovat chráněné bankovky nebo zachycovat jejich vyobrazení. CDS však není schopen sledovat jednotlivé uživatele osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu.

Podrobné informace o konkrétní zemi nebo vyobrazení konkrétní bankovky, které chcete použít, naleznete pomocí mapy jednotlivých regionů. Případně si region, stát nebo měnu vyberte ze seznamu.

1.

Regiony:

Zvolte si region ze seznamu nebo použijte mapu.
 

Měna:

Země:

Jazyky:

GBP – libra šterlinků Spojené království angličtina

Příslušná banka nebo úřad:

Kontaktní údaje:

Odkazy:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Obecné pokyny Bank of England

Databáze vyobrazení bankovek Bank of England

Všeobecné informace o reprodukci bankovek:

Podle čl. 18 odst. 1 zákona o padělání z roku 1981 se osoba, která bez předchozího písemného souhlasu Bank of England reprodukuje na jakémkoli materiálu a bez ohledu na měřítko libovolnou bankovku Bank of England nebo jakoukoli její část, dopouští trestného činu. Bank of England je rovněž vlastníkem autorských práv ke svým bankovkám.

Reprodukce nelze zobrazovat v urážlivém nebo nevhodném kontextu ani způsobem, který by podle vlastního uvážení Bank of England narušoval důvěryhodnost měny.

Postup

Zájemci o vyobrazení bankovek Bank of England mají tři možnosti:

 1. Databáze vyobrazení bankovek: Schválená vyobrazení jsou uložena v naší databázi vyobrazení bankovek. Uživatelé jsou při zpracování vyobrazení povinni dodržet naše podmínky reprodukce, jejich porušení může vést k právnímu postihu.
 2. Databáze vyobrazení bankovek Bank of England

 3. Žádost o reprodukci bankovek: Při používání jakýchkoli dalších vyobrazení bankovek Bank of England je třeba požádat o souhlas podáním on-line vyplněné žádosti o reprodukci bankovek. V žádosti jsou uvedeny naše podmínky reprodukce.
 4. Žádost o reprodukci bankovek

 5. Žádost lze rovněž podat poštou zasláním vytištěné a vyplněné žádosti, která je k dispozici ke stažení, na níže uvedenou adresu. Úředník odpovědný za reprodukce bankovek (Banknote Reproductions Officer) by vám měl odpovědět do pěti pracovních dnů od doručení žádosti.
 6. Žádost ke stažení

Korespondenci týkající se reprodukce bankovek zasílejte na adresu:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Úředníka odpovědného za reprodukce bankovek lze kontaktovat na e-mailové adrese banknote.reproductions@bankofengland.co.uk nebo na tel. čísle +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukce v tištěných médiích:

V případě fyzické reprodukce bankovek se povolení reprodukce vyobrazení bankovek zpravidla uděluje při splnění těchto kritérií:

 1. Reprodukce jsou pouze jednostranné.
 2. Reprodukce nemají stejnou velikost jako pravé bankovky; musí být nejméně o 25 % menší nebo nejméně o 25 % větší. Reprodukce částí bankovek musí splňovat stejné podmínky.
 3. Reprodukce nelze zobrazovat v urážlivém nebo nevhodném kontextu ani způsobem, který by podle vlastního uvážení Bank of England narušoval důvěryhodnost měny.
 4. Vyobrazení královny není zdeformováno (kromě zvětšení, zmenšení nebo naklonění).
 5. Dále musí být splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

 1. Reprodukce je vytištěna na materiálu, který je jednoznačně odlišný a odlišitelný od materiálů použitých k výrobě stávající série bankovek Bank of England.
 2. Reprodukce zobrazující více než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky musí být přetištěny slovem „SPECIMEN“, nejsou-li pod úhlem větším než 20 stupňů. Označení „SPECIMEN“ musí být provedeno tučným šedým písmem pod úhlem 45 stupňů přes střed bankovky a nesmí být kratší než jedna třetina délky reprodukce a menší než jedna desetina výšky reprodukce.
 3. Reprodukce zobrazující méně než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky nemusí být nakloněny ani přetištěny slovem „SPECIMEN“.

Reprodukce v elektronických médiích:

V případě digitální/jiné reprodukce bankovek se povolení reprodukce vyobrazení bankovek zpravidla uděluje při splnění těchto kritérií:

 1. Reprodukce nelze zobrazovat v urážlivém nebo nevhodném kontextu ani způsobem, který by podle vlastního uvážení Bank of England narušoval důvěryhodnost měny.
 2. Vyobrazení královny není zdeformováno (kromě zvětšení, zmenšení nebo naklonění).

  Dále musí být splněno alespoň jedno z těchto kritérií:

 1. Reprodukce zobrazující více než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky musí být přetištěny slovem „SPECIMEN“, nejsou-li pod úhlem větším než 20 stupňů. Označení „SPECIMEN“ musí být provedeno tučným šedým písmem pod úhlem 45 stupňů přes střed bankovky a nesmí být kratší než jedna třetina délky reprodukce a menší než jedna desetina výšky reprodukce.
 2. Reprodukce zobrazující méně než 50 % celkové plochy jedné strany bankovky nemusí být nakloněny ani přetištěny slovem „SPECIMEN“.