Τραπεζογραμμάτια και αποτροπή της παραχάραξης

Σε κάθε χώρα η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων διέπεται από περιορισμούς νομικής φύσεως. Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και, παρ' όλο που οι περιορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων – έστω και για καλλιτεχνικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμη και σε χώρες όπου επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων, καθώς και συνδέσεις σε εθνικούς δικτυακούς τόπους για περαιτέρω καθοδήγηση.


Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που η παραχάραξη συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου είναι η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group -CBCDG). Η CBCDG έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), για την αποτροπή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων. Το CDS έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού και αποτρέπει τη χρήση Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα ή τραπεζογραμμάτιο, κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη ή επιλέξτε χώρα ή νόμισμα από το μενού επιλογής.

1.

Περιοχές:

Επιλέξτε μία περιοχή από το μενού επιλογής ή κάντε κλικ στο χάρτη παρακάτω.
 

Νόμισμα:

Χώρες:

Γλώσσες:

GBP – λίρα Αγγλίας Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλικά

Αρμόδια αρχή:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνδέσεις:

Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England)

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Αγγλίας

Βιβλιοθήκη με εικόνες τραπεζογραμματίων (Banknote Image Library) της Τράπεζας της Αγγλίας

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων:

Σύμφωνα με την ενότητα 18 (1) του νόμου περί πλαστογραφίας και παραχάραξης του 1981, η αναπαραγωγή τραπεζογραμματίου ή τμήματος τραπεζογραμματίου της Τράπεζας της Αγγλίας σε οποιαδήποτε επιφάνεια, είτε σε φυσικό μέγεθος είτε όχι, χωρίς την έγγραφη άδεια της Τράπεζας της Αγγλίας, συνιστά ποινικό αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο. Η Τράπεζα της Αγγλίας κατέχει επίσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραπεζογραμματίων της.

Τα προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων δεν πρέπει να απεικονίζονται σε προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο ή κατά τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με τη γνώμη της Τράπεζας, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ακεραιότητα του νομίσματος.

Διαδικασία

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες των τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Αγγλίας έχουν τρεις επιλογές:

 1. Βιβλιοθήκη με εικόνες τραπεζογραμματίων (Banknote Image Library): Η βιβλιοθήκη περιέχει εγκεκριμένες εικόνες τραπεζογραμματίων. Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις αναπαραγωγής όταν χρησιμοποιούν εικόνες. Η μη συμμόρφωση με τους εν λόγω όρους ενδέχεται να επιφέρει τη χρήση ένδικων μέσων.
 2. Βιβλιοθήκη με εικόνες τραπεζογραμματίων (Banknote Image Library) της Τράπεζας της Αγγλίας

 3. Αίτηση για την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων: Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν άλλες εικόνες τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Αγγλίας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το παρακάτω έντυπο στο οποίο επεξηγούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναπαραγωγής.
 4. Έντυπο αίτησης για την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων

 5. Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο αίτησης προς λήψη και, αφού το συμπληρώσουν, να το ταχυδρομήσουν στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω. Ο υπεύθυνος για την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων (Note Reproductions Officer) θα προσπαθήσει να απαντήσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
 6. Έντυπο αίτησης προς λήψη

Αλληλογραφία σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων θα πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Αγγλίας είτε μέσω email στη διεύθυνση banknote.reproductions@bankofengland.co.uk ή τηλεφωνικώς στο +44 (0)20 7601 4028.

Αναπαραγωγή σε έντυπα μέσα:

Για προϊόντα αναπαραγωγής σε φυσική μορφή, άδεια για την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων παρέχεται συνήθως εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τα προϊόντα αναπαραγωγής είναι μονής όψεως.
 2. Τα προϊόντα αναπαραγωγής πρέπει να μην έχουν το ίδιο μέγεθος με τα γνήσια τραπεζογραμμάτια: πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% μικρότερα ή τουλάχιστον 25% μεγαλύτερα. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τα προϊόντα αναπαραγωγής τμημάτων των τραπεζογραμματίων.
 3. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων δεν πρέπει να απεικονίζονται σε προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο ή κατά τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με τη γνώμη της Τράπεζας, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ακεραιότητα του νομίσματος.
 4. Δεν θα πρέπει να διαστρεβλώνεται η εικόνα της Βασίλισσας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεγέθυνσης, σμίκρυνσης ή απεικόνισης υπό γωνία).
 5. Πρέπει επίσης να τηρείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Τα προϊόντα αναπαραγωγής πρέπει να εκτυπώνονται σε υλικό το οποίο διαφέρει και διακρίνεται σαφώς από υλικά που χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες σειρές τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Αγγλίας.
 2. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τα οποία απεικονίζουν περισσότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας της μίας όψης πρέπει να φέρουν την ένδειξη «SPECIMEN», εκτός εάν η απεικόνιση γίνεται με κλίση μεγαλύτερη των 20 μοιρών. Οι ενδείξεις SPECIMEN πρέπει να σημειώνονται με έντονους γκρι χαρακτήρες με κλίση 45 μοιρών στο κέντρο του τραπεζογραμματίου και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 1/3 του μήκους και το 1/10 του ύψους του τραπεζογραμματίου.
 3. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τα οποία απεικονίζουν λιγότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας της μίας όψης δεν χρειάζεται να έχουν κλίση ή να φέρουν την ένδειξη «SPECIMEN».

Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονικά μέσα:

Για προϊόντα αναπαραγωγής σε ψηφιακή ή άλλη μορφή, άδεια για την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων παρέχεται συνήθως εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων δεν πρέπει να απεικονίζονται σε προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο ή κατά τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με τη γνώμη της Τράπεζας, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ακεραιότητα του νομίσματος.
 2. Δεν θα πρέπει να διαστρεβλώνεται η εικόνα της Βασίλισσας (εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεγέθυνσης, σμίκρυνσης ή απεικόνισης υπό γωνία).

  Πρέπει επίσης να τηρείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τα οποία απεικονίζουν περισσότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας της μίας όψης πρέπει να φέρουν την ένδειξη «SPECIMEN», εκτός εάν η απεικόνιση γίνεται με κλίση μεγαλύτερη των 20 μοιρών. Οι ενδείξεις SPECIMEN πρέπει να σημειώνονται με έντονους γκρι χαρακτήρες με κλίση 45 μοιρών στο κέντρο του τραπεζογραμματίου και πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 1/3 του μήκους και το 1/10 του ύψους του τραπεζογραμματίου.
 2. Τα προϊόντα αναπαραγωγής τα οποία απεικονίζουν λιγότερο του 50% της συνολικής επιφάνειας της μίας όψης δεν χρειάζεται να έχουν κλίση ή να φέρουν την ένδειξη «SPECIMEN».