Bankjegyek és pénzhamisítás-elhárítás

A bankjegyekről másolat minden országban csak szigorú jogi keretek között készíthető. A pénzhamisítás bűncselekmény, és bár a jogi feltételek országonként eltérőek, bizonyos országokban a bankjegyek bárminemű reprodukálása – beleértve még a művészi vagy hirdetési célú utánzatkészítést is – szigorúan tilos. Még azokban az országokban is, ahol erre van némi lehetőség, az utánzatkészítés meghatározott szabályok és követelmények szerint történhet. Weboldalunk a bankjegyek reprodukálásáról ad tájékoztatást, az egyes országokról további útmutatás a megadott linkeken található.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A weboldalt a Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) gondozza.
A CBCDG fejlesztette ki a pénzhamisítás-elhárító rendszert (Counterfeit Deterrence System – CDS), amelyet önkéntes alapon számos piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvett.A rendszerrel a CBCDG célja, hogy elrettentse a pénzhamisítókat a személyi számítógépek, a digitális képszerkesztő berendezések és szoftverek használatától. A rendszer megakadályozza, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák, nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására.

Amennyiben valamely konkrét országról vagy a felhasználni kívánt bankjegyképről kíván tájékozódni, kattintson a térképen a keresett régióra, vagy válassza ki a kívánt régió, ország vagy pénzeszköz nevét a listából.

1.

Térségek :

Válasszon egy térséget a listáról vagy kattintson a következő térképre!
 

Pénznem:

Ország:

Nyelv:

GBP – font sterling Egyesült Királyság angol

Hivatalos bank/szervezeti egység:

Elérhetőség:

Hivatkozások:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Egyesült Királyság

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

A Bank of England iránymutatásai

A Bank of England bankjegyképkönyvtára

Általános tájékoztatás bankjegyutánzat készítéséről

Az 1981. évi pénzhamisítási törvény 18. cikk (1) bekezdése értelmében bűncselekményt követ el az a személy, aki a Bank of England előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes vagy részleges utánzatot készít a Bank of England által kibocsátott bankjegyről, függetlenül az utánzat anyagától és attól, hogy méretarányos vagy nem. A Bank of England egyben a bankjegyekhez kapcsolódó szerzői jog tulajdonosa is.

A pénzutánzatot nem szabad olyan sértő vagy méltatlan környezetben megjeleníteni, amely a bank egyéni megítélése szerint alááshatja a fizetőeszköz hitelességét.

Eljárás

A Bank of England képeit felhasználni kívánók három lehetőség közül választhatnak:

 1. Képkönyvtár a bankjegyekről: A jóváhagyott bankjegyképeket a képkönyvtárban tároljuk; a felhasználóknak a képek kezelése során be kell tartaniuk az utánzat készítésére vonatkozó szabályokat. Ezek figyelmen kívül hagyása jogi következményeket vonhat maga után.
 2. A Bank of England képkönyvtára

 3. Bankjegyutánzat készítésére irányuló kérelem: A Bank of England bankjegyeiről készült bármely más kép felhasználását a bankjegyutánzatra vonatkozó kérelem kitöltésével és online beadásával engedélyeztetni kell; a formanyomtatványon olvashatók az utánzatra vonatkozó szabályok.
 4. Bankjegyutánzat – kérelem formanyomtatvány

 5. Postai úton is benyújtható a kérelem a letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány kitöltésével és az alább megadott levelezési címre való elküldésével. A bankjegyutánzatokkal kapcsolatos kérdésekben illetékes munkatársunk (Note Reproductions Officer) a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül igyekszik válaszolni.
 6. Letölthető kérelem formanyomtatvány

A bankjegyutánzatokkal foglalkozó leveleiket szíveskedjenek az alábbi postai címre küldeni:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

A Bank of England Note Reproductions Officer munkatársunk a banknote.reproductions@bankofengland.co.uk e-mail címen vagy a +44 (0)20 7601 4028 telefonszámon érhető el.

Utánzatok a nyomtatott médiumokban:

A tényleges (kézzel fogható) bankjegyutánzatok készítésére rendszerint az alábbi feltételek teljesülése esetén kapható engedély:

 1. Az utánzat egyoldalas.
 2. Az utánzat mérete eltér a tényleges bankjegyétől úgy, hogy annál legalább 25%-kal kisebb vagy nagyobb. A bankjegy egyes részeiről készült utánzatnak szintén meg kell felelnie az előbbi követelményeknek.
 3. A pénzutánzatot nem szabad olyan sértő vagy méltatlan környezetben bemutatni, amely a bank megítélése szerint alááshatja a fizetőeszköz hitelességét.
 4. A királynő képét – nagyítástól, kicsinyítéstől vagy a kép megdöntésétől eltekintve – nem szabad eltorzítva megjeleníteni.
 5. A következő követelmények közül legalább egynek szintén teljesülnie kell:

 1. Az utánzat olyan anyagra van nyomtatva, amely jól láthatóan eltér és könnyen megkülönböztethető a Bank of England jelenleg forgalomban levő bankjegysorozatánál alkalmazott anyagoktól.
 2. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének több mint 50%-át ábrázoló utánzatra – ha nem 20 fokosnál nagyobb dőlésszöget alkalmaznak – rá kell nyomtatni a „SPECIMEN” szót. Ehhez szürke, félkövér betűtípust kell alkalmazni, és a feliratot a bankjegy középvonalán keresztül, 45 fokos szögben kell elhelyezni úgy, hogy ne legyen rövidebb, mint a bankjegy hosszméretének egyharmada és magasságának egytizede.
 3. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének 50%-ánál kisebb részt ábrázoló utánzatot nem kell megdönteni, és a „SPECIMEN” feliratot sem szükséges rányomtatni.

Utánzatok megjelenése az elektronikus médiumokban:

Digitális vagy egyéb típusú bankjegyutánzat készítésére rendszerint az alábbi feltételek teljesülése esetén kapható engedély:

 1. A pénzutánzatot nem szabad olyan sértő vagy méltatlan környezetben bemutatni, amely a bank egyéni megítélése szerint alááshatja a fizetőeszköz hitelességét.
 2. A királynő képét – nagyítástól, kicsinyítéstől vagy a kép megdöntésétől eltekintve – nem szabad eltorzítva megjeleníteni.

  A következő követelmények közül legalább egynek szintén teljesülnie kell:

 1. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének több mint 50%-át ábrázoló utánzatra – ha 20 fokosnál nem nagyobb a dőlésszöge – rá kell nyomtatni a „SPECIMEN” szót. Ehhez szürke, félkövér betűtípust kell alkalmazni, és a feliratot a bankjegy középvonalán keresztül, 45 fokos szögben kell elhelyezni úgy, hogy ne legyen rövidebb, mint a bankjegy hosszméretének egyharmada és magasságának egytizede.
 2. Az egyik bankjegyoldal teljes felszínének 50%-ánál kisebb részt ábrázoló utánzatot nem kell megdönteni, és a „SPECIMEN” feliratot sem szükséges rányomtatni.