Bankbiljetten en bestrijding van vervalsing

In elk land gelden wettelijke beperkingen voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten. Het vervalsen van geld is een misdrijf, en hoewel de beperkingen van land tot land verschillen, is reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten – zelfs voor kunstzinnig gebruik of voor reclame – in sommige landen strikt verboden. Zelfs in landen waar beperkt gebruik van afbeeldingen van bankbiljetten is toegestaan, geldt specifieke wet- en regelgeving. Op deze website vindt u informatie over de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten en links naar nationale websites voor verdere aanwijzingen.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het accepteren van geld voor transacties.

Deze website wordt beheerd door de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) [Centrale-bankgroep ter bestrijding van vervalsing]. De CBCDG heeft het Counterfeit Deterrence System (CDS) ontwikkeld, dat tot doel heeft het gebruik van pc's, apparatuur voor het verwerken van digitale beelden en software voor het vervalsen van bankbiljetten tegen te gaan. Het CDS is door hardware- en softwareproducenten op vrijwillige basis geïmplementeerd en voorkomt dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, afbeeldingen van auteursrechtelijk beschermde bankbiljetten vastleggen of reproduceren. Het CDS kan echter niet nagaan hoe pc's of digitale apparatuur voor het verwerken van digitale beelden, worden gebruikt.

Voor gedetailleerde informatie over een specifiek land of de bankbiljetafbeelding die u wilt gebruiken, hoeft u slechts te klikken op een regio op de landkaart, of een regio, land of valuta uit de dropdownmenu’s te kiezen.

1.

Regio's:

Kies een regio uit de lijst of klik op de kaart hieronder.
 

Valuta:

Landen:

Talen:

GBP – Brits pond Verenigd Koninkrijk Engels

Officiële bank of ministerie:

Contactinformatie:

Links:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Richtsnoeren Bank of England

Bank of England Banknote Image Library

Algemene informatie over de reproductie van bankbiljetten:

Krachtens artikel 18, lid 1, van de Forgery and Counterfeiting Act 1981 is het een misdrijf om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank of England bankbiljetten van de Bank of England geheel of gedeeltelijk op enig materiaal te reproduceren, ongeacht of deze reproductie op ware grootte is of niet. De Bank of England is tevens houdster van het auteursrecht op haar bankbiljetten.

Reproducties mogen niet worden afgebeeld in een aanstootgevende of niet-passende context of op een wijze die, uitsluitend naar de beoordeling van de Bank of England, de integriteit van de munt zou kunnen aantasten.

Procedure

Een ieder die afbeeldingen van bankbiljetten van de Bank of England wil gebruiken, heeft daartoe drie mogelijkheden:

 1. Banknote Image Library: goedgekeurde afbeeldingen zijn geplaatst in onze bibliotheek met afbeeldingen van bankbiljetten; gebruikers moeten zich houden aan onze reproductievoorwaarden wanneer zij omgaan met afbeeldingen, waarbij het niet-naleven van de voorwaarden aanleiding kan vormen tot juridische stappen.
 2. Bank of England Banknote Image Library

 3. Aanvraag van reproducties van bankbiljetten: voor het gebruik van enige andere afbeeldingen van bankbiljetten van de Bank of England, dienen particulieren daartoe online toestemming te vragen door het Aanvraagformulier voor reproducties van bankbiljetten (waarin onze reproductievoorwaarden worden uitgelegd) in te vullen en in te sturen.
 4. Aanvraagformulier voor reproducties van bankbiljetten

 5. Aanvragen kunnen eveneens per post worden gedaan door het downloadbare aanvraagformulier te printen en in te vullen en het op te sturen aan het hieronder vermelde correspondentieadres. De Note Reproductions Officer streeft ernaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag antwoord te geven.
 6. Downloadbaar aanvraagformulier

Correspondentie over de reproductie van bankbiljetten dient te worden gestuurd aan:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Met de Note Reproductions Officer van de Bank of England kan contact worden opgenomen op: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk of op +44 (0)20 7601 4028.

Reproductie in gedrukte media:

Wat betreft fysieke reproducties, wordt voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten doorgaans toestemming verleend indien aan de volgende criteria is voldaan:

 1. Reproducties dienen enkelzijdig te zijn.
 2. Reproducties dienen niet dezelfde afmetingen te hebben als echte bankbiljetten; zij moeten ten minste 25% kleiner of ten minste 25% groter zijn. Reproducties van delen van bankbiljetten moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.
 3. Reproducties mogen niet worden afgebeeld in een aanstootgevende of niet-passende context of op een wijze die, uitsluitend naar de beoordeling van de Bank of England, de integriteit van de munt zou kunnen aantasten.
 4. Het beeld van de koningin mag op geen enkele wijze worden vervormd (afgezien van vergroting, verkleining of schuinstelling).
 5. Tevens dient aan ten minste een van de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. Reproducties dienen te zijn gedrukt op een materiaal dat duidelijk verschilt en duidelijk kan worden onderscheiden van de materialen die worden gebruikt voor het drukken van de huidige serie bankbiljetten van de Bank of England.
 2. Reproducties die meer dan 50% van het totale oppervlak van een zijde tonen dienen te worden bedrukt met het woord "SPECIMEN" tenzij er sprake is van een schuinstelling van meer dan 20°. Markeringen van het woord "SPECIMEN" moeten in een vet en grijs lettertype afgebeeld zijn, in een schuinstelling van 45° over het centrale gedeelte van het bankbiljet, en dienen niet minder dan 1/3 van de lengte en 1/10 van de hoogte van het biljet te beslaan.
 3. Reproducties die minder dan 50% van het totale oppervlak van een zijde tonen hoeven niet schuin te worden afgebeeld of te worden bedrukt met het woord "SPECIMEN".

Reproductie in elektronische media:

Wat betreft digitale of andersoortige reproducties, wordt voor de reproductie van afbeeldingen van bankbiljetten doorgaans toestemming verleend indien aan de volgende criteria is voldaan:

 1. Reproducties mogen niet worden afgebeeld in een aanstootgevende of niet-passende context of op een wijze die, uitsluitend naar de beoordeling van de Bank of England, de integriteit van de munt zou kunnen aantasten.
 2. Het beeld van de koningin mag op geen enkele wijze worden vervormd (afgezien van vergroting, verkleining of schuinstelling).

  Tevens dient aan ten minste een van de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 1. Reproducties die meer dan 50% van het totale oppervlak van een zijde tonen te worden bedrukt met het woord "SPECIMEN" tenzij er sprake is van een schuinstelling van meer dan 20°. Markeringen van het woord "SPECIMEN" moeten in een vet en grijs lettertype afgebeeld zijn, in een schuinstelling van 45° over het centrale gedeelte van het bankbiljet, en dienen niet minder dan 1/3 van de lengte en 1/10 van de hoogte van het biljet te beslaan.
 2. Reproducties die minder dan 50% van het totale oppervlak van een zijde tonen hoeven niet schuin te worden afgebeeld of te worden bedrukt met het woord "SPECIMEN".