Sedler og motarbeiding av forfalskninger

Alle land har lovmessige restriksjoner på gjengivelse av pengesedler. Forfalskning av penger er straffbart. Restriksjonene varierer fra land til land, og i enkelte land er enhver gjengivelse av pengesedler – selv for kunstneriske formål eller reklameformål – strengt forbudt. Selv i land som tillater en viss begrenset gjengivelse av pengesedler, gjelder bestemte regler og krav. På dette webområdet finner du informasjon om gjengivelse av pengesedler og koblinger til landsspesifikke webområder for nærmere opplysninger.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Dette webområdet styres av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger). CBCDG har utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som er blitt tatt i bruk frivillig av flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter. Formålet med CDS er å unngå at personlige datamaskiner, digitalt bildebehandlingsutstyr og programvare skal kunne forfalske sedler. Det virker ved å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler. CDS kan imidlertid ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om seddelbilder for et bestemt land eller en bestemt valuta, klikker du på en region på kartet, eller velger en region, et land eller en valuta på rullegardinmenyene.

1.

Regioner:

Velg en region fra listen, eller klikk på kartet nedenfor.
 

Valuta:

Land:

Språk:

GBP – britiske pund Storbritannia Engelsk

Offisiell bank eller departement:

Kontaktinformasjon:

Lenker:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannia

E-post: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Retningslinjer fra Bank of England

Bank of Englands oversikt over godkjente bilder av sedler

Generell informasjon om gjengivelse av sedler:

I henhold til artikkel 18 nr. 1 i Lov om forfalskning og etterlikninger (Forgery and Counterfeiting Act) av 1981 medfører enhver gjengivelse, uansett på hvilket medium og uten hensyn til størrelse, av noen pengeseddel eller del av pengeseddel utstedt av Bank of England, straffansvar med mindre det er innhentet skriftlig forhåndssamtykke fra Bank of England. Bank of England har opphavsretten til sine sedler.

Gjengivelser kan ikke brukes i en krenkende eller støtende kontekst eller på en slik måte at Bank of England mener at myntenhetens integritet kan undergraves.

Prosedyre

Den som ønsker å bruke bilder av sedler fra Bank of England, har tre alternativer:

 1. Oversikt over godkjente bilder av sedler: I denne bildebanken finnes godkjente bilder av sedler. Brukerne må ved bruk av bildene overholde våre vilkår for gjengivelse. Manglende overholdelse av vilkårene kan medføre rettslige skritt.
 2. Bank of Englands oversikt over godkjente bilder av sedler

 3. Søknad om tillatelse til å gjengi en seddel: Ved bruk av andre bilder av sedler fra Bank of England må brukeren søke elektronisk om tillatelse ved å fylle ut og sende inn skjemaet for søknad om tillatelse til å gjengi sedler. Søknadsskjemaet inneholder alle vilkårene for gjengivelse.
 4. Skjema for søknad om tillatelse til å gjengi sedler

 5. Brukeren kan også sende søknaden med vanlig post ved å skrive ut det nedlastbare søknadsskjemaet, fylle det ut og sende det til postadressen angitt nedenfor. Ansvarlig for seddelgjengivelser (Note Reproductions Officer) vil gi et svar innen 5 arbeidsdager etter at søknaden er mottatt.
 6. Nedlastbart søknadsskjema

Korrespondanse vedrørende gjengivelse av pengesedler sendes til:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Ansvarlig for seddelgjengivelser ved Bank of England kan kontaktes på banknote.reproductions@bankofengland.co.uk eller på +44 (0)20 7601 4028.

Gjengivelse i trykte medier:

Når det gjelder fysiske gjengivelser, vil tillatelse til å gjengi bilder av pengesedler vanligvis bli gitt dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Seddelmønsteret skal bare være gjengitt på den ene siden.
 2. Seddelmønsteret må ikke gjengis i naturlig størrelse; det må være minst 25 % mindre eller minst 25 % større. Kravet gjelder også ved gjengivelse av deler av seddelmønsteret.
 3. Gjengivelser kan ikke brukes i en krenkende eller støtende kontekst eller på en slik måte at Bank of England mener at myntenhetens integritet kan undergraves.
 4. Bildet av dronningen skal ikke være fortegnet (annet enn ved forstørrelse, forminskning eller skråstilling).
 5. Minst ett av følgende kriterier skal også være oppfylt:

 1. Gjengivelser må trykkes på et materiale som klart avviker fra eller skiller seg fra materialer som brukes til å trykke gjeldende seddelserier fra Bank of England.
 2. Ved gjengivelse av mer enn 50 % av seddelmønsteret på én side må ordet "SPECIMEN" være tydelig påført, med mindre seddelmønsteret vises på skrå med en vinkel på minst 20 grader. Ordet "SPECIMEN" skal være påført i grått med fet skrifttype på skrå, i 45 graders vinkel gjennom seddelens midtpunkt slik at teksten dekker minst 1/3 av lengden på diagonalen og med en bokstavhøyde tilsvarende minst 1/10 av høyden på seddelen.
 3. Gjengivelser som viser mindre enn 50 % av seddelmønsteret på én side behøver ikke å være skråstilt eller påtrykt ordet "SPECIMEN".

Gjengivelser i elektroniske medier:

Når det gjelder digitale eller andre gjengivelser, vil tillatelse til å gjengi bilder av sedler vanligvis bli gitt dersom følgende kriterier er oppfylt:

 1. Gjengivelser kan ikke brukes i en krenkende eller støtende kontekst eller på en slik måte at Bank of England mener at myntenhetens integritet kan undergraves.
 2. Bildet av dronningen skal ikke være fortegnet (annet enn ved forstørrelse, forminskning eller skråstilling).

  Minst ett av følgende kriterier skal også være oppfylt:

 1. Ved gjengivelse av mer enn 50 % av seddelmønsteret på én side må ordet "SPECIMEN" være tydelig påført, med mindre seddelmønsteret vises på skrå med en vinkel på minst 20 grader. Ordet "SPECIMEN" skal være påført i grått med fet skrifttype på skrå, i 45 graders vinkel gjennom seddelens midtpunkt slik at teksten dekker minst 1/3 av lengden på diagonalen og med en bokstavhøyde tilsvarende minst 1/10 av høyden på seddelen.
 2. Gjengivelser som viser mindre enn 50 % av seddelmønsteret på én side behøver ikke å være skråstilt eller påtrykt ordet "SPECIMEN".