Banknoty i zapobieganie fałszerstwom

Reprodukowanie wizerunków banknotów we wszystkich krajach podlega pewnym ograniczeniom. Fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem i dlatego w niektórych krajach reprodukowanie wizerunków banknotów – nawet w celach artystycznych lub reklamowych – jest bezwzględnie zabronione. Nawet w krajach, w których jest to w pewnych sytuacjach dopuszczalne, obowiązują określone zasady i wymagania. Niniejsza strona internetowa udostępnia informacje na temat zasad reprodukowania wizerunków banknotów w poszczególnych krajach oraz zawiera linki do stron internetowych poszczególnych krajów poświęconych tej tematyce.


Choć w skali całego społeczeństwa straty ekonomiczne spowodowane fałszowaniem pieniądza są niewielkie, mogą jednak okazać się dotkliwe dla jednostek i przedsiębiorstw, ponieważ nikt nie pokrywa kosztów osobom, które nieopatrznie przyjmą sfałszowane banknoty. Fałszywe pieniądze podważają też zaufanie do systemu płatniczego, społeczeństwo przestaje bowiem być pewne, czy przyjmować zapłatę gotówką.

Ta strona internetowa jest prowadzona przez Grupę Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG). Grupa opracowała system przeciwdziałania fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System – CDS), który uniemożliwia wykorzystywanie komputerów osobistych oraz sprzętu i oprogramowania do cyfrowej obróbki obrazu przy fałszowaniu banknotów. Wielu producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania dobrowolnie wprowadziło system CDS, który uniemożliwia rejestrację i reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu. Przy pomocy technologii CDS nie można namierzyć poszczególnych użytkowników konkretnych komputerów ani aplikacji.

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego kraju lub wizerunku należy kliknąć na odpowiedni fragment mapy lub wybrać z listy region, kraj lub walutę.

1.

Regiony:

Wybierz region z listy lub kliknij na poniższą mapę.
 

Waluta:

Kraje:

Języki:

GBP – funt szterling Wielka Brytania angielski

Nazwa banku lub właściwego organu:

Kontakt:

Linki:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Wytyczne Bank of England

Biblioteka wizerunków banknotów Bank of England

Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 1981 roku o fałszerstwie (Forgery and Counterfeiting Act 1981) reprodukowanie banknotów Bank of England, w całości lub we fragmentach, bez jego uprzedniej pisemnej zgody jest przestępstwem, niezależnie od rodzaju nośnika i skali odwzorowania. Bank of England jest też właścicielem praw autorskich do swoich banknotów.

Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.

Procedura

Dostęp do wizerunków banknotów Bank of England można uzyskać na trzy sposoby:

 1. Biblioteka wizerunków banknotów: zatwierdzone wizerunki znajdują się w specjalnej bibliotece. Można z nich korzystać na zasadach określonych przez Bank of England, za których naruszenie grożą konsekwencje prawne.
 2. Biblioteka wizerunków banknotów Bank of England

 3. Wniosek o zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów: aby użyć innych wizerunków banknotów Bank of England, należy wystąpić o zezwolenie przez internet, korzystając z poniższego formularza, zawierającego warunki reprodukcji.
 4. Wniosek o zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów

 5. Wniosek można także przesłać pocztą. W tym celu należy wydrukować i wypełnić poniższy formularz, po czym wysłać go na wskazany adres do korespondencji. Pracownicy banku starają się rozpatrywać wnioski w ciągu pięciu dni roboczych od ich otrzymania.
 6. Formularz do pobrania

Korespondencję dotyczącą reprodukcji banknotów należy wysyłać na adres:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

W sprawach związanych z reprodukcją banknotów można kontaktować się z Bank of England e-mailem: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk lub telefonicznie: +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukcja na nośnikach fizycznych:

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w materiałach wydawanych drukiem jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcja musi być jednostronna.
 2. Reprodukcja nie może być tego samego rozmiaru co autentyczny banknot – musi być od niego większa lub mniejsza o co najmniej 25%. Dotyczy to także reprodukcji fragmentów banknotów.
 3. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.
 4. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).
 5. Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Reprodukcja musi być wykonana na materiale wyraźnie różniącym się od papieru używanego do druku obecnej serii banknotów Bank of England.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 3. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.

Reprodukcja na nośnikach elektronicznych:

Zezwolenie na reprodukcję wizerunków banknotów w materiałach cyfrowych lub w innej postaci elektronicznej jest z zasady udzielane, gdy spełnione są następujące kryteria:

 1. Reprodukcji banknotów nie można przedstawiać w kontekście obraźliwym lub niestosownym ani w sposób, który w opinii Bank of England zagrażałby nienaruszalności waluty.
 2. Wizerunek królowej nie może być zniekształcony (może być jedynie powiększony, pomniejszony lub przechylony).

  Ponadto musi zostać spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

 1. Jeśli reprodukcja przedstawia ponad 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, musi być opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”, chyba że banknot jest ukazany pod kątem większym niż 20°. Napis „SPECIMEN” musi być wykonany pogrubioną czcionką koloru szarego i biec przez środek banknotu pod kątem 45°; wymiary napisu muszą stanowić co najmniej 1/3 długości i 1/10 wysokości reprodukcji.
 2. Jeśli reprodukcja przedstawia mniej niż 50% całkowitej powierzchni jednej strony banknotu, nie musi być ukazana pod kątem ani opatrzona nadrukiem „SPECIMEN”.