Bancnotele şi descurajarea contrafacerii

Fiecare ţară impune restricţii juridice în ceea ce priveşte reproducerea imaginilor bancnotelor. Falsificarea de monedă este o infracţiune şi, deşi restricţiile variază de la o ţară la alta, în anumite ţări, orice reproducere a imaginilor bancnotelor, inclusiv în scopuri artistice sau publicitare, este strict interzisă. Chiar şi în ţările care permit o utilizare limitată a imaginilor bancnotelor, există norme şi cerinţe specifice. Acest website oferă informaţii privind reproducerea imaginilor bancnotelor şi linkuri către website-uri naţionale care conţin informaţii suplimentare.

Dacă pierderile economice aduse societăţii prin falsificarea de monedă sunt, în general, limitate, victimele principale ale fenomenului sunt persoanele şi societăţile comerciale, deoarece cei care acceptă bancnote false nu sunt despăgubiţi. De asemenea, falsificarea de monedă poate submina încrederea în sistemul de plăţi, publicul ezitând să accepte numerar în cadrul tranzacţiilor.

Acest website este gestionat de Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) – Grupul de descurajare a falsificării. CBCDG a conceput un sistem de prevenire a falsificării, care are rolul de a descuraja folosirea calculatoarelor personale, a echipamentelor şi a programelor informatice de prelucrare a imaginilor digitale în scopul contrafacerii. Sistemul de descurajare a falsificării a fost adoptat voluntar de producătorii de hardware şi software şi împiedică preluarea sau reproducerea imaginii unei bancnote protejate cu ajutorul calculatoarelor personale şi al instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Această tehnologie nu permite urmărirea folosirii unui calculator personal sau a instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale.

Pentru informaţii specifice privind o anumită ţară sau imaginea unei bancnote pe care doriţi să o utilizaţi, faceţi clic pe regiunea respectivă de pe hartă sau selectaţi din listă ţara sau moneda care vă interesează.

1.

Regiuni:

Selectaţi o regiune din listă sau faceţi clic pe harta de mai jos.
 

Monedă:

Țări:

Limbi:

GBP – lira sterlină Regatul Unit engleză

Banca sau autoritatea responsabilă:

Date de contact:

Linkuri:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Orientări ale Bank of England

Biblioteca Bank of England de imagini care prezintă bancnotele

Informații generale privind reproducerea bancnotelor

Potrivit secțiunii 18 punctul (1) din Forgery and Counterfeiting Act 1981 (Legea privind falsificarea și contrafacerea din anul 1981), constituie o infracțiune reproducerea de către orice persoană, sub absolut orice formă și la orice scară, corectă sau nu, a oricărei bancnote sau părți a unei bancnote emise de Bank of England, fără acordul scris prealabil al Bank of England. Bank of England deține, de asemenea, drepturile de autor asupra bancnotelor pe care le emite.

Reproducerile nu trebuie să apară într-un context ofensator sau inadecvat sau într-un mod care, în opinia Bank of England, ar submina integritatea monedei.

Procedură

Persoanele care doresc să utilizeze imagini ale bancnotelor emise de Bank of England au la dispoziție trei opțiuni:

 1. Biblioteca de imagini care prezintă bancnotele: imaginile aprobate sunt stocate în biblioteca de imagini care prezintă bancnotele; atunci când prelucrează imaginile, utilizatorii trebuie să respecte termenii și condițiile Bank of England privind reproducerea acestora, în caz contrar putând fi acționați în justiție.
 2. Biblioteca Bank of England de imagini care prezintă bancnotele

 3. Cererea privind reproducerea de bancnote: în cazul în care utilizează orice alte imagini ale bancnotelor emise de Bank of England, persoanele interesate trebuie să solicite consimțământul online completând și depunând formularul de cerere privind reproducerea de bancnote, care conține explicații privind termenii și condițiile Bank of England.
 4. Formularul de cerere privind reproducerea de bancnote

 5. Cererile pot fi trimise, de asemenea, prin poștă, completând formularul de cerere care poate fi descărcat online și expediindu-l la adresa de corespondență indicată mai jos. Responsabilul cu reproducerea bancnotelor va încerca să răspundă cererilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
 6. Formularul de cerere – versiune descărcabilă

Corespondența privind reproducerea bancnotelor trebuie expediată la următoarea adresă:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Responsabilul cu reproducerea bancnotelor din cadrul Bank of England poate fi contactat la adresa de e-mail: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk sau la numărul de telefon +44 (0)20 7601 4028.

Reproducerea pe suporturi tipărite:

În mod normal, în cazul reproducerilor pe suport fizic, se va acorda permisiunea de a reproduce imagini ale bancnotelor sub rezerva îndeplinirii criteriilor următoare:

 1. Reproducerile trebuie să vizeze o singură față.
 2. Reproducerile nu trebuie să aibă o dimensiune identică cu cea a bancnotelor autentice; acestea trebuie să fie cu cel puțin 25% mai mici sau mai mari decât bancnotele autentice. Imaginile care reproduc numai părți ale bancnotelor trebuie să îndeplinească aceleași condiții.
 3. Reproducerile nu trebuie să apară într-un context ofensator sau inadecvat sau într-un mod care, în opinia Bank of England, ar submina integritatea monedei.
 4. Portretul reginei nu trebuie să fie deformat (poate fi însă mărit, micșorat sau prezentat în plan înclinat).
 5. Trebuie respectată, de asemenea, cel puțin una dintre condițiile următoare:

 1. Reproducerile trebuie tipărite pe un material diferit, care poate fi distins în mod clar de materialele utilizate pentru tipărirea seriei actuale de bancnote emise de Bank of England.
 2. Pe reproducerile care redau peste 50% din suprafața totală a uneia dintre fețe trebuie imprimat cuvântul „SPECIMEN”, cu excepția cazului în care imaginile redate prezintă o înclinație de peste 20°. Cuvântul „SPECIMEN” trebuie scris cu litere îngroșate, de culoare gri, și trebuie să traverseze, cu o înclinație de 45°, partea centrală a bancnotei, având o lungime de cel puțin 1/3 și o înălțime de cel puțin 1/10 din bancnotă.
 3. În cazul reproducerilor care redau mai puțin de 50% din suprafața totală a uneia dintre fețe, nu sunt necesare prezentarea în plan înclinat și tipărirea cuvântului „SPECIMEN”.

Reproducerea pe suporturi electronice:

În mod normal, în cazul reproducerilor digitale/de altă natură, se va acorda permisiunea de a reproduce imagini ale bancnotelor sub rezerva îndeplinirii criteriilor următoare:

 1. Reproducerile nu trebuie să apară într-un context ofensator sau inadecvat sau într-un mod care, în opinia Bank of England, ar submina integritatea monedei.
 2. Portretul reginei nu trebuie să fie deformat (poate fi însă mărit, micșorat sau prezentat în plan înclinat).

  Trebuie respectată, de asemenea, cel puțin una dintre condițiile următoare:

 1. Pe reproducerile care redau peste 50% din suprafața totală a uneia dintre fețe trebuie imprimat cuvântul „SPECIMEN”, cu excepția cazului în care imaginile redate prezintă o înclinație de peste 20°. Cuvântul „SPECIMEN” trebuie scris cu litere îngroșate, de culoare gri, și trebuie să traverseze, cu o înclinație de 45°, partea centrală a bancnotei, având o lungime de cel puțin 1/3 și o înălțime de cel puțin 1/10 din bancnotă.
 2. În cazul reproducerilor care redau mai puțin de 50% din suprafața totală a uneia dintre fețe, nu sunt necesare prezentarea în plan înclinat și tipărirea cuvântului „SPECIMEN”.