Bankovky a prevencia ich falšovania

V každej krajine platia právne obmedzenia reprodukcie obrazových predlôh bankoviek. Falšovanie meny je trestný čin a napriek tomu, že tieto obmedzenia sa z krajiny na krajinu líšia, v niektorých krajinách je akákoľvek reprodukcia obrazových predlôh bankoviek – dokonca aj na umelecké alebo reklamné účely – prísne zakázaná. Aj v krajinách, ktoré používanie obrazových predlôh bankoviek v obmedzenej miere povoľujú, však platia konkrétne pravidlá a požiadavky. Na tejto internetovej stránke získate informácie o reprodukovaní obrazových predlôh bankoviek a odkazy na stránky venované jednotlivým krajinám, kde nájdete presnejšie údaje.

Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu utrpia jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falzifikáty môžu naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Za túto internetovú stránku zodpovedá skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – pracovná skupina na úrovni centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí). Skupina CBCDG vyvinula systém na prevenciu falšovania bankoviek (Counterfeit Deterrence System – CDS), ktorý má brániť zneužívaniu osobných počítačov a zariadení alebo softvéru na digitálne spracovanie obrazu na falšovanie bankoviek. Systém CDS, ktorý dobrovoľne zaviedlo viacero výrobcov hardvéru a softvéru, znemožňuje snímanie a reprodukciu chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na spracovanie obrazu. Táto technológia však nedokáže sledovať spôsob používania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Ak hľadáte informácie o konkrétnej krajine, resp. konkrétnu obrazovú predlohu bankovky, ktorú chcete použiť, kliknite na príslušnú oblasť na mape, alebo si oblasť, krajinu alebo menu vyberte z uvedeného zoznamu.

1.

Oblasti:

Vyberte si oblasť zo zoznamu alebo kliknite na mapu.
 

Mena:

Krajina:

Jazyky:

GBP – britská libra Spojené kráľovstvo angličtina

Centrálna banka alebo ministerstvo:

Kontaktné informácie:

Ďalšie zdroje informácií:

Bank of England

Kancelária pre reprodukcie
Bank of England
Threadneedle Street
Londýn EC2R 8AH
Spojené kráľovstvo

E-mail: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Pokyny Bank of England

Databáza obrázkov bankoviek Bank of England

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek:

Podľa článku 18(1) zákona o falšovaní z roku 1981 sa každá osoba, ktorá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bank of England zhotoví reprodukcie, bez ohľadu na použitý materiál a mierku, ktorejkoľvek bankovky Bank of England alebo jej časti, dopúšťa trestného činu. Bank of England vlastní aj autorské práva k svojim bankovkám.

Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.

Postup

Pre záujemcov o použitie obrázkov bankoviek Bank of England sú k dispozícii tri možnosti:

 1. Databáza obrázkov bankoviek: Schválené obrázky sa nachádzajú v našej databáze obrázkov bankoviek. Používatelia musia pri manipulácii s obrázkami dodržiavať naše podmienky reprodukcie. Nedodržanie podmienok môže viesť k právnym krokom.
 2. Databáza obrázkov bankoviek Bank of England

 3. Používanie reprodukcií bankoviek: Jednotlivci, ktorí používajú akékoľvek iné obrázky bankoviek Bank of England, musia požiadať o súhlas elektronicky vyplnením a odoslaním žiadosti o reprodukciu bankovky, v ktorej sú uvedené naše podmienky reprodukcie.
 4. Formulár žiadosti o reprodukciu bankovky

 5. O reprodukciu možno požiadať aj poštou. Stačí vytlačiť a vyplniť formulár žiadosti a zaslať ho na korešpondenčnú adresu uvedenú nižšie. Kancelária pre reprodukcie bankoviek sa snaží odpovedať do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti.
 6. Formulár žiadosti na stiahnutie

Korešpondenciu týkajúcu sa reprodukcie bankoviek je potrebné zasielať na adresu:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Kanceláriu pre reprodukciu bankoviek Bank of England možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk alebo telefonicky na +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukcie v tlačených médiách:

Povolenie na fyzickú reprodukciu obrázkov bankoviek sa spravidla udeľuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Povolené sú iba jednostranné reprodukcie.
 2. Reprodukcie nesmú mať rovnakú veľkosť ako pravé bankovky. Musia byť aspoň o 25 % menšie alebo aspoň o 25 % väčšie. Rovnaké podmienky platia aj pre reprodukcie častí bankoviek.
 3. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 4. Portrét kráľovnej by nemal byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).
 5. Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Reprodukcia musí byť vytlačená na materiáli, ktorý je jednoznačne odlišný a odlíšiteľný od materiálov používaných na tlač súčasnej série bankoviek Bank of England.
 2. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 ̊. Nápis SPECIMEN musí byť vyhotovený tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 3. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené ani na nich nemusí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“.

Reprodukcie v elektronických médiách:

Povolenie na digitálnu/inú reprodukciu obrázkov bankoviek sa spravidla udeľuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 2. Portrét kráľovnej by nemal byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).

  Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 ̊. Nápis SPECIMEN musí byť tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 2. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené ani na nich nemusí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“.