Bankovci in preprečevanje ponarejanja

V vsaki državi obstajajo pravne omejitve za reproduciranje slik bankovcev. Ponarejanje valute je kaznivo dejanje in čeprav se omejitve od države do države razlikujejo, je v nekaterih državah vsakršno reproduciranje slik bankovcev – tudi za umetniške ali oglaševalske namene – strogo prepovedano. Celo v državah, kjer je uporaba slik bankovcev v omejenem obsegu dovoljena, obstajajo specifična pravila in zahteve. Ta spletna stran zato posreduje informacije o reproduciranju slik bankovcev in povezave na spletne strani za posamezne države.


Za družbo kot celoto ponarejanje sicer ne predstavlja večje gospodarske škode, zato pa močno prizadene posameznike in podjetja, ki sprejmejo ponarejene bankovce, saj zanje nikjer ni mogoče dobiti povračila škode. Ponarejanje lahko zmanjšuje tudi zaupanje javnosti v plačilni sistem in pripravljenost ljudi, da bi sprejeli gotovino.

To spletno stran upravlja centralnobančna skupina za preprečevanje ponarejanja CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Skupina je razvila sistem za preprečevanje ponarejanja CDS (Counterfeit Deterrence System), čigar namen je omejiti uporabo osebnih računalnikov in programov za obdelavo slik pri ponarejanju denarja. Sistem, ki ga je doslej prostovoljno sprejela vrsta vodilnih proizvajalcev strojne in programske opreme, preprečuje zajetje in izdelavo slik zaščitenih bankovcev v osebnih računalnikih in orodjih za obdelavo digitalnih slik. CDS ne zbira podatkov o uporabi programske in strojne opreme za obdelavo digitalnih slik. 

Če želite o pravilih, ki veljajo v določeni državi, ali o sliki bankovca, ki jo želite uporabiti, izvedeti več, kliknite ustrezno regijo na zemljevidu ali v spustnih menijih izberite regijo, državo ali valuto.

1.

Regija:

Izberite regijo na seznamu ali na spodnjem zemljevidu.
 

Valuta:

Države:

Jeziki:

GBP – britanski funt Velika Britanija Angleščina

Pristojna banka ali oddelek:

Stik:

Povezave:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Velika Britanija

E-pošta: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Smernice Bank of England

Zbirka slik bankovcev

Splošni podatki o reprodukciji bankovcev:

V skladu s členom 18(1) zakona o ponarejanju iz leta 1981 je kaznivo dejanje, če kdorkoli brez predhodnega pisnega soglasja Bank of England na kakršnemkoli nosilcu in v kakršnemkoli merilu reproducira katerikoli bankovec ali dele bankovcev, ki jih izdaja Bank of England. Bank of England je tudi imetnica avtorskih pravic za bankovce.

Reprodukcije ne smejo biti prikazane v žaljivem ali neprimernem kontekstu ali na tak način, da bi to po mnenju Bank of England ogrozilo integriteto valute.

Postopek

Kdor želi uporabiti slike bankovcev, ki jih izdaja Bank of England, ima tri možnosti:

 1. Zbirka slik bankovcev: odobrene slike se nahajajo v zbirki slik bankovcev. Pri ravnanju s slikami morajo uporabniki spoštovati pogoje reproduciranja, neizpolnjevanje pogojev pa lahko privede do ukrepanja po sodni poti.
 2. Zbirka slik bankovcev

 3. Prošnja za reproduciranje slik bankovcev: če posamezniki uporabijo druge slike bankovcev, ki jih izdaja Bank of England, morajo za dovoljenje zaprositi na spletu tako, da izpolnijo in pošljejo obrazec s prošnjo za reproduciranje slik bankovcev, v katerem so pojasnjeni pogoji reproduciranja.
 4. Prošnja za reproduciranje slik bankovcev

 5. Prošnjo je mogoče predložiti tudi po pošti tako, da natisnete in izpolnite obrazec, ki ste ga prenesli s spleta, in ga po redni pošti pošljete na spodaj navedeni naslov. Pristojni za reproduciranje slik bankovcev bodo skušali odgovoriti v petih delovnih dneh po prejemu prošnje.
 6. Prenosljivi obrazec

Korespondenco o reproduciranju slik bankovcev je treba nasloviti na:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Pristojne za reproduciranje slik bankovcev v Bank of England je mogoče kontaktirati po e-pošti na naslov banknote.reproductions@bankofengland.co.uk ali po telefonu na številko +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukcije v tiskanih medijih:

Kar zadeva tiskane reprodukcije, je reproduciranje slik bankovcev dovoljeno, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Reprodukcije morajo biti samo enostranske.
 2. Reprodukcije ne smejo biti iste velikosti kot dejanski bankovci. Biti morajo najmanj 25% manjše ali najmanj 25% večje. Isti pogoji veljajo za reprodukcije delov bankovcev.
 3. Reprodukcije ne smejo biti prikazane v žaljivem ali neprimernem kontekstu ali na tak način, da bi to po mnenju Bank of England ogrozilo integriteto valute.
 4. Kraljičina slika ne sme biti popačena (razen povečave, pomanjšave ali nagiba).
 5. Izpolnjen mora biti vsaj še eden od naslednjih pogojev:

 1. Reprodukcije morajo biti natisnjene na nosilcu, ki je očitno drugačen in ga je mogoče razlikovati od nosilca, ki se uporablja za tiskanje sedanje serije bankovcev.
 2. Na reprodukcijah, ki na eni strani kažejo več kot 50% celotne površine, mora biti natisnjena beseda »SPECIMEN« (vzorec), razen pri nagibih nad 20°. Beseda »SPECIMEN« mora biti v krepki sivi pisavi v nagibu 45° čez sredino bankovca ter mora biti velika najmanj 1/3 dolžine in 1/10 višine bankovca.
 3. Reprodukcij, ki na eni strani kažejo manj kot 50% celotne površine, ni treba prikazati nagnjeno ali jih potiskati z besedo »SPECIMEN«.

Reprodukcije v elektronskih medijih:

Kar zadeva digitalne/druge reprodukcije, je reproduciranje slik bankovcev dovoljeno, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Reprodukcije ne smejo biti prikazane v žaljivem ali neprimernem kontekstu ali na tak način, da bi to po mnenju Bank of England ogrozilo integriteto valute.
 2. Kraljičina slika ne sme biti popačena (razen povečave, pomanjšave ali nagiba).

  Izpolnjen mora biti vsaj še eden od naslednjih pogojev:

 1. Na reprodukcijah, ki na eni strani kažejo več kot 50% celotne površine, mora biti natisnjena beseda »SPECIMEN« (vzorec), razen pri nagibih nad 20°. Beseda »SPECIMEN« mora biti v krepki sivi pisavi v nagibu 45° čez sredino bankovca ter mora biti velika najmanj 1/3 dolžine in 1/10 višine bankovca.
 2. Reprodukcij, ki na eni strani kažejo manj kot 50% celotne površine, ni treba prikazati nagnjeno ali jih potiskati z besedo »SPECIMEN«.