Sedlar - Förhindrande av förfalskning

Varje land har juridiska restriktioner beträffande reproduktion av bilder på sedlar. Valutaförfalskning är ett brott. Restriktionerna varierar från land till land och i några länder är det strängt förbjudet att reproducera bilder på sedlar även i konstnärligt syfte eller för marknadsföring. Även i de länder som tillåter begränsad användning av bilder på sedlar finns det speciella regler och krav. På den här webbplatsen får du information om reproduktion av bilder på sedlar och det finns länkar till nationella webbplatser för ytterligare information.


För samhället i stort är den ekonomiska förlusten i samband med valutaförfalskning begränsad. Det är i stället enskilda personer och företag som skadas mest eftersom ingen ersätter den som tagit emot falska sedlar. Falsk valuta kan också undergräva förtroendet för betalningssystemet och göra folk osäkra om att ta emot kontanter för transaktioner.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvar för denna webbplats. CBCDG har utvecklat ett system (counterfeit deterrence system, CDS) för att hindra att persondatorer, utrustning för digital bildframställning och programvara används för sedelförfalskning. CDS har frivilligt antagits av maskin- och programvarutillverkare och hindrar persondatorer och utrustning för digital bildframställning från att ta upp och reproducera bilder av en skyddad sedel. Tekniken kan inte spåra användning av persondatorer eller utrustning för digital bildframställning.

För information om ett speciellt land eller en sedelbild du vill använda, klicka på det geografiska området på kartan eller välj land eller valuta i listan.

1.

Regioner

Välj en region från listan eller klicka på kartan nedan.
 

Valuta:

Länder:

Språk:

GBP – brittiskt pund Storbritannien Engelska

Officiell bank eller avdelning:

Kontaktuppgifter:

Länkar:

Bank of England

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannien

E-post: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

Bank of Englands riktlinjer

Bank of Englands bildbibliotek för sedlar

Allmän information om reproduktion av sedlar:

I enlighet med paragraf 18.1 i 1981 års lag om förfalskning (Forgery and Counterfeiting Act) är det brottsligt att, utan skriftligt förhandstillstånd från Bank of England, på vilket underlag det vara må och i rätt skala eller inte, reproducera någon sedel utgiven av Bank of England eller någon del av en sedel utgiven av Bank of England. Bank of England äger också upphovsrättten till sina sedlar.

Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.

Förfarande

För dem som önskar använda bilder av Bank of Englands sedlar finns tre valmöjligheter:

 1. Bildbiblioteket för sedlar: Godkända bilder finns i vårt bildbibliotek för sedlar. Användare ska uppfylla våra villkor för reproduktion i hanteringen av bilder. Om villkoren inte följs kan detta leda till att rättsliga åtgärder vidtas.
 2. Bank of Englands bildbibliotek för sedlar

 3. Ansökan om reproduktion av sedlar: För användning av andra bilder på Bank of Englands sedlar måste enskilda personer ansöka om godkännande online på ansökningsblanketten för reproduktion av sedlar. I ansökningsblanketten förklaras vilka regler och villkor som gäller.
 4. Ansökningsblankett för reproduktion av sedlar

 5. En ansökan kan även skickas per post. Skriv ut och fyll i den nedladdningsbara blanketten och skicka in den till adressen nedan. Den tjänsteman som ansvarar för reproduktion av sedlar kommer att göra sitt bästa för att svara inom 5 arbetsdagar efter att ansökan tagits emot.
 6. Nedladdningsbar blankett

All korrespondens avseende reproduktion av sedlar ska sändas till:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Den tjänsteman som ansvarar för reproduktion av sedlar vid Bank of England kan kontaktas på: reproductions@bankofengland.co.uk eller på tfn. +44 (0)20 7601 4028.

Reproduktion i tryckta medier:

Vanligtvis ges tillstånd att fysiskt reproducera en sedel om följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduktioner får endast vara ensidiga.
 2. Reproduktioner får inte vara i samma storlek som äkta sedlar. De måste vara minst 25 % mindre eller större än orginalet. Reproduktioner av delar av sedlar ska uppfylla samma villkor.
 3. Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 4. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).
 5. Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduktioner måste tryckas på ett material som tydligt skiljer sig från material som används för tryckning av Bank of Englands aktuella sedlar.
 2. Reproduktioner som visar mer än 50 procent av en sidas totala yta måste vara markerad med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel genom mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 3. Reproduktioner som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet "SPECIMEN".

Reproduktion i elektroniska medier:

För digital/annan reproduktion ges normalt tillstånd att reproducera sedelbilder om följande kriterier uppfylls:

 1. Reproduktioner får inte förekomma i ett stötande eller olämpligt sammanhang eller på ett sådant sätt att Bank of England, efter eget omdöme, anser att det skulle undergräva valutans integritet.
 2. Drottningens porträtt får inte förvanskas (förutom förstoring, förminskning eller vinkling).

  Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

 1. Reproduktioner som visar mer än 50 procent av en sedels totala yta ska förses med ordet "SPECIMEN", utom om vinklingen överstiger 20 grader. Markeringen "SPECIMEN" ska vara i grå fetstil, i 45 graders vinkel i mitten av sedeln, inte understigande 1/3 av sedelns längd och 1/10 av sedelns höjd.
 2. Reproduktioner som visar mindre än 50 procent av en sidas totala yta behöver inte vinklas och inte förses med ordet "SPECIMEN".