ธนบัตรและการป้องกันการผลิตเงินปลอม

ทุกๆ ประเทศจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร การปลอมแปลงเงินถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา และถึงแม้ว่าในแต่ละประเทศจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แต่ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามทำภาพธนบัตรโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อใช้งานทางศิลปะหรือโฆษณาก็ตาม แม้ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้ภาพธนบัตรได้บ้างภายในขอบเขตที่จำกัด ก็ยังมีกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเจาะจงไว้เป็นพิเศษ เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร พร้อมลิงค์เชื่อมโยงถึงคำแนะนำเพิ่มเติมในเว็บไซต์เฉพาะของแต่ละประเทศ


การปลอมแปลงเงินอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับคนในสังคมโดยรวมไม่มากนักก็จริงอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจและคนทั่วไปที่ได้รับเงินปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้เพราะไม่มีใครจะมาชดใช้เงินที่สูญเสียไปให้แก่ผู้ที่รับธนบัตรปลอม นอกจากนี้การปลอมแปลงเงินยังอาจทำลายความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงิน ทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกไม่มั่นใจที่จะรับเงินสดในการซื้อขายสินค้า

กลุ่มธนาคารกลางเพื่อการป้องกันการผลิตเงินปลอม (Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG)) เป็นผู้รับผิดชอบในการทำเว็บไซต์นี้ กลุ่ม CBCDG ได้จัดทำระบบป้องกันการผลิตเงินปลอม (CDS) ขึ้นมา เพื่อต่อต้านการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ประมวลภาพดิจิตัล หรือซอฟท์แวร์ในการปลอมแปลงธนบัตร และได้มีบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์นำระบบ CDS นี้ไปใช้เองโดยสมัครใจ ระบบนี้จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลสามารถเก็บบันทึกหรือทำภาพธนบัตรที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถที่จะติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องมือประมวลภาพดิจิตัลได้

หากต้องการข้อมูลเฉพาะแต่ละประเทศ หรือภาพธนบัตรที่คุณต้องการใช้ โปรดคลิกที่เขตภาคพื้นทวีปที่ต้องการบนแผนที่ หรือเลือกประเทศหรือสกุลเงินที่ต้องการจากรายการต่อไปนี้

1.

เขตภาคพื้นทวีป:

เลือกเขตภาคพื้นจากรายการ หรือคลิกบนแผนที่ข้างล่าง
 

สกุลเงิน:

ประเทศ:

ภาษา:

GBP – ปอนด์สเตอร์ลิง สหราชอาณาจักร อังกฤษ

ธนาคารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ:

ข้อมูลเพื่อการติดต่อ:

ลิงค์เชื่อมโยง:

ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

อีเมล: banknote.reproductions@
bankofengland.co.uk

คู่มือคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

ศูนย์รวมภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตร:

ตามมาตราที่ 18(1) แห่งพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ค.ศ. 1981 (Forgery and Counterfeiting Act 1981) บุคคลใดก็ตามที่ผลิตภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าจะผลิตโดยใช้วัสดุชนิดใดหรือมีขนาดที่ถูกต้องหรือไม่ โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจากธนาคารกลางแห่งอังกฤษ ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งอังกฤษยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในธนบัตรของตนด้วย

ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน

วิธีการปฏิบัติ

ผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษมีทางเลือก 3 ทาง:

 1. ศูนย์รวมภาพธนบัตร: ภาพธนบัตรที่ได้รับอนุมัติแล้วมีอยู่ที่ศูนย์รวมภาพธนบัตรของเรา ผู้ใช้จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการกับภาพธนบัตร การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 2. ศูนย์รวมภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

 3. การยื่นคำขอทำภาพธนบัตร: ผู้ที่ประสงค์จะใช้ภาพธนบัตรอื่นใดก็ตามของธนาคารกลางแห่งอังกฤษจะต้องยื่นคำขอรับการอนุญาตทางระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอทำภาพธนบัตร ซึ่งมีคำอธิบายเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตรของเรา
 4. แบบคำขอทำภาพธนบัตร

 5. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถยื่นคำขอได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์แบบคำขอที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทางระบบออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดและส่งแบบคำขอไปยังที่อยู่สำหรับการโต้ตอบสื่อสารทางไปรษณีย์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการทำภาพธนบัตรจะพยายามตอบคำขอภายในเวลา 5 วันทำงาน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบคำขอ
 6. แบบคำขอที่สามารถดาวน์โหลดได้

โปรดส่งหนังสือโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับการทำภาพธนบัตรไปที่:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการทำภาพธนบัตรของธนาคารกลางแห่งอังกฤษได้ที่: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk หรือโทรศัพท์หมายเลข +44 (0)20 7601 4028.

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์:

สำหรับการทำภาพธนบัตรที่จับต้องได้ ปกติจะได้รับอนุญาตให้ทำขึ้นได้ หากมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. เป็นภาพธนบัตรด้านเดียวเท่านั้น
 2. เป็นภาพธนบัตรที่มีขนาดไม่เท่ากันกับธนบัตรจริง ภาพธนบัตรต้องมีขนาดเล็กกว่าอย่างน้อยที่สุด 25% หรือใหญ่กว่าอย่างน้อยที่สุด 25% เมื่อเทียบกับธนบัตรจริง การทำภาพธนบัตรเพียงบางส่วนจะต้องตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
 3. ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน
 4. ภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งอังกฤษจะต้องไม่ผิดส่วนหรือผิดรูปไปจากเดิม (ยกเว้นภาพขยาย ภาพย่อ หรือภาพเอียง)
 5. และจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุด 1 ข้อ:

 1. เป็นภาพธนบัตรที่พิมพ์บนวัสดุที่มีเนื้อแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ธนบัตรชุดปัจจุบันของธนาคารกลางแห่งอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด และสามารถแยกแยะความแตกต่างได้
 2. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่เกินกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียวจะต้องมีคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)" พิมพ์ประทับอยู่บนภาพ ยกเว้นภาพเอียงในมุมเกิน 20 องศา คำว่า SPECIMEN(ตัวอย่าง) ต้องเป็นอักษรสีเทาตัวหนาพิมพ์ประทับในมุมเอียง 45 องศาผ่านตรงกลางธนบัตร และยาวไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 3 และสูงไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 10 ของความยาวและความสูงของธนบัตรตามลำดับ
 3. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่ไม่ถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียว ไม่จำเป็นต้องทำเป็นภาพเอียง หรือพิมพ์ประทับด้วยคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)"

การนำภาพธนบัตรไปใช้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

สำหรับภาพธนบัตรดิจิตัล/อื่นๆ ปกติจะได้รับอนุญาตให้ทำขึ้นได้ หากมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

 1. ภาพธนบัตรจะต้องไม่ปรากฏในบริบทที่เสื่อมเสียหรือไม่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ธนาคารใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเชื่อว่าจะบ่อนทำลายความชอบธรรมของสกุลเงิน
 2. ภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งอังกฤษจะต้องไม่ผิดส่วนหรือผิดรูปไปจากเดิม (ยกเว้นภาพขยาย ภาพย่อ หรือภาพเอียง)

  และจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยที่สุด 1 ข้อ:

 1. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่กว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียวจะต้องมีคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)" พิมพ์ประทับอยู่บนภาพ ยกเว้นภาพเอียงในมุมเกิน 20 องศา คำว่า SPECIMEN(ตัวอย่าง) ต้องเป็นอักษรสีเทาตัวหนาพิมพ์ประทับในมุมเอียง 45 องศาผ่านตรงกลางธนบัตร และยาวไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 3 และสูงไม่น้อยกว่าเศษ 1 ส่วน 10 ของความยาวและความสูงของธนบัตรตามลำดับ
 2. ภาพธนบัตรที่แสดงพื้นที่ไม่ถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมดด้านเดียว ไม่จำเป็นต้องทำเป็นภาพเอียง หรือพิมพ์ประทับด้วยคำว่า "SPECIMEN (“ตัวอย่าง”)"