Pangatähed ja võltsimise ennetamine

Kõigis riikides on sätestatud pangatähtede reprodutseerimise õiguslikud piirangud. Raha võltsimine on kuritegu. Pangatähtede reprodutseerimise piirangud on riigiti erinevad ning mõnedes riikides on see (isegi kunstilisel või reklaami eesmärgil) rangelt keelatud. Riikides, kus pangatähtede pilte võib piiratud määral kasutada, reguleerivad seda siiski asjakohased nõuded ja eeskirjad. Käesolev koduleht pakub teavet pangatähtede reprodutseerimise kohta ning sisaldab ühtlasi viiteid riikide keskpankade kodulehtedele, kust saab täpsemaid juhiseid.

Ehkki raha võltsimine tekitab ühiskonnale üldjuhul vähest majanduslikku kahju, on peamisteks kannatajateks üksikisikud ja ettevõtted, sest võltsitud rahatähe vastuvõtmist ei hüvitata kellelegi. Võltsitud raha võib nõrgendada ka usaldust maksesüsteemide suhtes, põhjustades ebakindlust sularahatehingute sooritamisel.

Selle kodulehe eest vastutab keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi (Counterfeit Deterrence System, CDS), et vältida personaalarvutite ning digitaaltehnoloogia ja -tarkvara kasutamist pangatähtede võltsimiseks. Riist- ja tarkvaratootjad on CDSi vabatahtlikult kasutusele võtnud. See süsteem takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel. Selle tehnoloogia abil ei ole võimalik tuvastada personaalarvutite või digitaaltehnoloogia kasutamist.

Üksikasjalikumat teavet riikide või rahatähtede piltide kohta leiate, klõpsates vastavale alale kaardil või valides teid huvitava piirkonna, riigi või vääringu rippmenüüst.

1.

Piirkonnad:

Vali piirkond nimekirjast või klõpsa allpool oleval kaardil.
 

Vääring:

Riik:

Keeled:

USD – USA dollar, USA keskpanga emiteeritavad pangatähed Ameerika Ühendriigid inglise keel

Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus:

Kontaktandmed:

Lingid:

Föderaalreservi juhatus

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Reprodutseerimiseeskirjad

Föderaalreservi emiteeritud pangatähtede pildid

www.newmoney.gov

Föderaalreservi juhatus

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta:

Föderaalseaduste koodeksi (Code of Federal Regulations) 31. jaotise 411. jao alla kuuluva 1992. aastal vastu võetud võltsingute tuvastamise seaduse (Counterfeit Detection Act, riiklikud õigusaktid 102-550) kohaselt on USA vääringu värvipildid lubatud järgmistel tingimustel:

  1. kõik illustratsioonil kujutatavad osad on lineaarselt mõõtes originaalkujutisest kolme neljandiku võrra väiksemad või vähemalt poolteist korda suuremad;
  2. illustratsioonil kujutatakse ainult üht pangatähe külge, ning
  3. kõik illustratsioonide valmistamisel kasutatavad negatiivid, fotoplaadid, positiivid, digitaalsed andmekandjad, graafikafailid, magnetkandjad, optilised andmekandjad ja muud vahendid, mis sisaldavad illustratsioone või nende osi, tuleb pärast viimast kasutamist hävitada ja/või kustutada või muul viisil kõrvaldada.

Reprodutseerimine trükistes:

Reprodutseerimine reklaami eesmärgil:
USA koodeksi (US Code) 18. jaotise I osa 25. peatüki 475. jaos [võlakirjade või väärtpaberite jäljendamine; reklaamid] on märgitud, et selle jaotise alusel trahvitakse iga isikut, kes kujundab, graveerib, trükib, valmistab, vormistab, laseb käibele, emiteerib, jaotab, laseb ringlusse või kasutab mis tahes visiitkaarti, teatist, plakatit, ringkirja, reklaamlehte või reklaami, mis sarnaneb Ameerika Ühendriikide mis tahes võlakirja või väärtpaberiga, mis on emiteeritud või lubatud kongressi mis tahes seaduse alusel, või kirjutab, trükib, pressib või lisab muul viisil sellisele instrumendile, võlakirjale või väärtpaberile või Ameerika Ühendriikide mündile visiitkaardi, teatise või reklaami või mis tahes muu teatise või reklaami.