Банкноттор жана жасалма болуп чыгышына тоскоол кылуучу чаралар

Дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекет банкноттордун сүрөттөрүн басып чыгарууда атайын легалдуу чектөөлөргө ээ. Жасалма валютаны чыгаруу бул - криминалдуу иш болуп саналат жана чектөөлөр мамлекетке ылайык айырмаланып турат. Мисалы, банкнотторду басып чыгаруу кандайдыр бир реклама же иллюстративдик максат менен болобу, бул ишке тыюу салынган. Эгерде кээ бир өлкөлөрдө банкнотторду басып чыгарууга жол берилсе да, баары бир атайын эрежелери жана талаптары болот. Бул веб-сайт сиздерге банкнотторду басып чыгаруу жөнүндөгү маалыматтарды берет жана башка өлкөлөрдөгү ушул суроо боюнча иш жүргүзгөн веб-сайттар менен байланышууга жардам берет.

Коом экономикалык жоготтууга учурап жаткан маалда, жасалма акчаларды басып чыгаруу негизинен чектелген, бирок баары бир мындай көрүнүштөн жабыркагандар булар - бизнесмендер жана жөнөкөй жарандар. Анткени эч ким жасалма акчалардан жабыркагандарга төлөп бербейт. Ошол эле убакта акча белгилерин жасалгалоо төлөө системасын да жабыркоого алып барат жана коомчулуктун накта эсеп келишимдердин убагында шектенүүгө жана ишенбөөгө алып келет.

Жасалма акчалардын чыгышына Тоскоол кылуучу Европалык Борбордук Банкынын Уюму (The Central Bank Counterfeit Deterrence Group; CBCDG) бул сайтка жоопту. Жасалма валютанын чыгышына Тоскоол кылуучу Система (Counterfeit Deterrence System, CDS) CBCDG тобу тарабынан киргизилип, жасалма банкнотторду чыгарууда жеке компьютерлерди, санариптик жабдууларды жана атайын компьютердик программаларды колдонууга тоскоолдук кылат. CDS компьютердик программаларын иштеп чыгуучулар тарабынан өз ыктыяры менен киргизилип, бул система жасалма банкнотторду чыгарууда жеке компьютерлерди жана электрондук көчүрмө аппараттардын банкноттордун сүрөттөрүн жазып жана чыгарууга тоскоолдук кылат. Бирок CDS системасы жеке компьютерлердин жана санариптик көчүрмөлөрдү колдонуучулардын ишин көзөмөлгө албайт.

Кандайдыр бир мамлекет же ошол мамлекеттин банкнотунун сүрөтү жөнүндө маалымат алгыңыз келсе, төмөнкү картадан ошол регионду, өлкөнү же валютасын тандап алсаңыз болот.

1.

Региондор:

Төмөндөгү тизмеден же картадан керектүү регионду тандап алыңыз
 

Валюта:

Мамлекет:

Тили:

USD – АКШ доллары, Федералдык Резерв Банкынын банкноттору Америка Кошмо Штаттары Анлис

Расмий банк же бөлүм:

Байланышуу маалымат:

Шилтемелер:

Федерал Резерв фонды

The U.S. Currency Education Program
Федеративдик Резерв Системасынын Башчылар Тобу
20th and C Streets, NW
Вашингтон, DC 20551
Америка Кошмо Штаттары

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
Электрондук дарек: uscurrency@frb.gov

Басып чыгаруунун эрежелери

Сүрөттөр

www.newmoney.gov

Федерал Резерв фонды

Банкноттордун басып чыгарылышы жөнүндө жалпы маалымат:

1992 жылы кабыл алынган жасалма акчанын чыгышына каршылык көрсөтүү мыйзамы, Коом мыйзамынын 411 секциясынын 31 бөлүгүндө каралган Федеративдик Нормалардын Кодекси Америка валютасында түстөрдү колдонууга уруксат берет жана:

  1. сүрөттүн өлчөмдөрү чыныгы оригиналдын өлчөмүнөн айырмаланып, төрттөн үч бөлүгүн же бир жарымга чейин чоңураак болушу керек;
  2. сүрөт бир гана жагында болушу керек; жана
  3. жасалма акчаларды жасоочулар төмөнкү буюмдарды: копияларды басып чыгаруучу буюмдар, сүрөт негативдери жана позитивдери, оптикалык дисктерде сакталуучу сканерленген сүрөттөр, графикалык файлдар же башка буюмдар өтө кылдаттык менен сакталышы жана туура колдонулуушу зарыл.

Басма түрүндөгү басылма:

Реклама максатында басып чыгаруу:
АКШтын Кодексы 475 Парагрф, 25 Бөлүм, 18 Китеп, I бөлүгүугу [облигация заёмдору же баалуу кагаздар имитациясы; рекламалар]
АКШтын Конгрессы мыйзамына ылайк АКШтын банкноты жана тыйыны, ар кандай түрдөгү облигация заёмдору же баалуу кагаздарды дизайны, кесиб алуу, басып чыгаруу, жасоо, мамилеге чыгаруу, даярдоо, таркатуу, айлантыруу, ошондой эле ар түрдү профессионалдык же бизнес визиткалар, жарыялар, плакаттар, баракалар, афышалар же рекламаларда пайдалануу арекеттерине тыйу салат. Ар кандай киши жазага ылайк.. АКШтын банкноты жана тыйыны, ар кандай түрдөгү облигация заёмдору же баалуу кагаздарын жазып же басып чыгаруу, ар түрдү профессионалдык же бизнес визиткалар, жарыялар, плакаттар, баракалар, афышаларды рекламасы менен байланышту арекеттерди жасаган кишилерге мыйзам негизинде штраф салынуу мумкун.