Sedler og motarbeiding av forfalskninger

Alle land har lovmessige restriksjoner på gjengivelse av pengesedler. Forfalskning av penger er straffbart. Restriksjonene varierer fra land til land, og i enkelte land er enhver gjengivelse av pengesedler – selv for kunstneriske formål eller reklameformål – strengt forbudt. Selv i land som tillater en viss begrenset gjengivelse av pengesedler, gjelder bestemte regler og krav. På dette webområdet finner du informasjon om gjengivelse av pengesedler og koblinger til landsspesifikke webområder for nærmere opplysninger.

Det økonomiske tapet for samfunnet som helhet er kanskje ikke så stort, men enkeltpersoner og firmaer rammes hardest, siden den som mottar en falsk seddel, taper verdien. Falske penger kan også svekke tilliten til betalingssystemet og gjøre folk usikre på om de vil godta kontant betaling for transaksjoner.

Dette webområdet styres av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger). CBCDG har utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som er blitt tatt i bruk frivillig av flere ledende maskinvare- og programvareprodusenter. Formålet med CDS er å unngå at personlige datamaskiner, digitalt bildebehandlingsutstyr og programvare skal kunne forfalske sedler. Det virker ved å hindre personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler. CDS kan imidlertid ikke spore individuelle brukere av personlige datamaskiner eller digitale bildebehandlingsverktøy.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om seddelbilder for et bestemt land eller en bestemt valuta, klikker du på en region på kartet, eller velger en region, et land eller en valuta på rullegardinmenyene.

1.

Regioner:

Velg en region fra listen, eller klikk på kartet nedenfor.
 

Valuta:

Land:

Språk:

USD – amerikanske dollar, sedler fra statsbanken USA Engelsk

Offisiell bank eller departement:

Kontaktopplysninger:

Koblinger:

Federal Reserve Board

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Telefon: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Regler for gjengivelse

Bilder av sedler fra statsbanken

www.newmoney.gov

Federal Reserve Board

Generell informasjon om gjengivelse av sedler:

Counterfeit Detection Act (lov om oppdagelse av forfalskninger) av 1992, stats- og forvaltningsrett 102-550, i paragraf 411 av hjemmel 31 i den føderale lovsamlingen, tillater fargeillustrasjoner av amerikansk valuta, forutsatt at:

  1. Illustrasjonen er mindre enn tre fjerdedeler eller større enn en og en halv ganger, målt lineært, av størrelsen på delen av det illustrerte objektet
  2. Illustrasjonen er bare på én side
  3. Alle negativer, plater, originalfotografier, digitaliserte lagringsmedier, grafikkfiler, magnetiske medier, optiske lagringsenheter og alle andre ting brukt til å lage illustrasjonen som inneholder et bilde av illustrasjonen eller en del av denne, må ødelegges og/eller slettes eller fjernes etter bruk

Gjengivelse i trykte medier:

Gjengivelse for reklameformål:
I henhold til artikkel 475 kapittel 25 avdeling 18 del I av United States Code (imitasjoner av obligasjoner eller verdipapirer; annonser) skal enhver person som designer, graverer, trykker, framstiller, utfører, setter i omløp, utsteder, distribuerer, sprer eller bruker noe visittkort, notis, plakat, rundskriv, trykksak eller annonse med bilde av eller som ligner på noen obligasjon eller verdipapir utstedt av De forente stater i henhold til eller i medhold av noen lov vedtatt av Kongressen, eller som påfører, påtrykker eller på annen måte preger eller sammenhefter noe instrument, obligasjon, verdipapir eller mynt utstedt av De forente stater, med et visittkort, notis, annonse, notis eller meddelelse av noe slag, bøtelegges i henhold til denne avdeling.