Издания за медиите

Изявление за пресата от Председателя на ръководителите на Групата на десетте (G10)

Банка за международни разплащания, 10 май 2000 г.
(актуализирано с текуща информация)

На срещата си в Базел на 8 май 2000 г. управителите на централните банки от групата G10 обсъдиха проблемите, произтичащи от използването на персонални компютри за фалшифициране на банкноти.

В отговор на заплахата от нарастващата употреба на персонални компютри и средства за цифрови изображения, управителите упълномощиха работата на групата от централни банки (ГЦБОФ) по разработването на система за ограничаване на фалшифицирането чрез персонални компютри.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ) и техните представители започнаха да набират подкрепа от съответния производствен сектор и да работят съвместно с производителите и фирмите, разработващи софтуер, с цел улесняване прилагането на системата. Управителите одобряват тези усилия и призовават представителите на съответния сектор активно да подкрепят разработването на тази система.

Централните банки и технологиите обединяват сили в борбата срещу фалшифицирането на банкноти

Банка за международни разплащания, 9 март 2004 г.
(актуализирано с текуща информация)

В отговор на заплахата от нарастващата употреба на персонални компютри и средства за цифрови изображения за фалшифициране на банкноти, през м.май 2000 г. управителите на централните банки от групата G10 упълномощиха разработването от групата от централни банки на система за ограничаване на фалшифицирането чрез персонални компютри. На срещата си през март 2004 г. ръководителите отбелязаха важния напредък, който е постигнат в тази област.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ) вече разработи Системата за ограничаване на фалшифицирането, която се състои от технологии срещу фалшифициране, които не позволяват улавянето или възпроизвеждането на изображения на защитени банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения.

Отчитайки вредите, които фалшифицираната валута може да нанесе на потребителите и на цялата общественост, няколко водещи производители на хардуер и софтуер за персонални компютри доброволно започнаха да използват системата. Технологията не е в състояние да следи употребата на персонални компютри или средства за цифрови изображения, в които е внедрена, и потребителите няма да забележат разлика във функционирането или ефективността на продуктите, снабдени с тази технология.

Допълнителна информация може да се намери на уебсайта www.rulesforuse.org, в който се съдържат препратки към нормативни документи на различни страни, които регламентират възпроизвеждането на банкноти. В страните, в които новата технология ограничава възможността на потребителите да копират изображения на банкноти, централната банка (или съответният орган) ще предостави на разположение изображения на банкноти за целите на възпроизвеждането съгласно своите изисквания. Уебсайтът www.rulesforuse.org насочва потребителите към процедурите и източниците, от които могат да се получат изображения на банкноти в страните, които разполагат с такива.

Какво е групата ГЦБОФ (CBCDG)?

Мисията на ГЦБОФ е да проучва нововъзникващи заплахи за сигурността на банкнотите и да предлага решения, които да бъдат прилагани от органите, които ги емитират. ГЦБОФ е работна група от множество централни банки и органи, отговорни за печатането на банкноти.