Политика за защита на личните данни

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ) се ангажира със защитата на Вашите лични данни. ГЦБОФ не събира, не продава, не разменя, не разкрива и не използва получена чрез този уебсайт информация по друг начин, освен по описания по-долу.

Информация, която събираме и временно запазваме, когато посещавате уебсайта

ГЦБОФ не следи посетителите на нашия уебсайт. Когато посещавате уебсайта, ГЦБОФ автоматично събира и временно запазва информация за интернет връзката, която използвате, но единствено с цел анализ на основни потребителски модели и осъществяване на рутинна поддръжка на системата. Информацията включва следното:

  • датата и часа, когато получавате достъп до уебсайта;
  • страниците, които посещавате;
  • вида на браузъра (напр. Internet Explorer) и използваната операционна система за достъп до сайта;
  • IP адреса (IP − интернет протокол; IP адресът е номер, който се дава автоматично на компютъра винаги, когато сърфирате в интернет), от който достигате до нашия уебсайт – ние не се опитваме да свържем тази информация със самоличността на отделните потребители.

След като горепосочената информация се анализира за статистически цели, тя се изтрива. ГЦБОФ не използва cookies. (Сookie е информация, поставена във файл на Вашия твърд диск от уебсайт, който му позволява да наблюдава как използвате сайта, обикновено без Ваше знание.)

Ако изпратите електронна поща на ГЦБОФ ще считаме, в съответствие с нашата политика, че сте дали съгласието си ГЦБОФ да използва информацията, съдържаща се в съобщението.

Ако предоставите името си и друга информация, ГЦБОФ ще запази данните, за да обработи искането или запитването. При някои обстоятелства, като искане във връзка със съдебно решение, в съответствие със закона може да сме задължени да разкрием информация, която предоставяте.

Важно е да се отбележи, че електронната поща не е напълно защитена срещу проследяване и опциите ѝ на този сайт не са кодирани.

Как използваме информацията

ГЦБОФ използва автоматично събраната и допълнително предоставената информация, за да определи броя посещения на дадени уеб страници, подобри уебсайта и отговори на нуждите на потребителите и на запитванията.

Въпреки че въпросите, коментарите и други съобщения, които получаваме, обикновено не се запазват като постоянни данни, важно е да се отбележи, че е възможно всяка поща, която получаваме − електронна или обикновена − да бъде включена в постоянните данни на ГЦБОФ.

Защита на уебсайта

За сигурността на нашия уебсайт и за да гарантираме, че той е достъпен за всички посетители, ГЦБОФ използва софтуерни програми за наблюдение на трафика по мрежата с цел да се установят забранени опити за качване или промяна на информация, или причиняване на вреда по друг начин.

Препратки към външни уебсайтове

Уебсайтът съдържа препратки към други сайтове. ГЦБОФ не е отговорна за политиките на тези уебсайтове, свързани със защитата на личните данни.

Информация за контакт във връзка с уебсайта

Ако имате въпроси относно начина на използване на информацията, която предоставяте на този уебсайт, или във връзка с политиката за защита на личните данни и информационните практики на ГЦБОФ, изпратете електронно писмо на ГЦБОФ.