Tiskové zprávy

Tisková zpráva předsedy skupiny guvernérů centrálních bank zemí G10

Banka pro mezinárodní platby, 10. května 2000
(Aktualizováno o nové údaje)

Na svém zasedání 8. května 2000 v Basileji se guvernéři centrálních bank zemí skupiny G10 zabývali problémy spojenými s používáním osobních počítačů při padělání bankovek.

Na nebezpečí spojené s rostoucím používáním osobních počítačů a zařízení na digitální zpracování obrazu reagovali guvernéři rozhodnutím, aby skupina centrálních bank (CBCDG) vyvinula systém, který znemožní padělání bankovek pomocí osobních počítačů.

Skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) a její zástupci požádali o pomoc sektor výpočetní techniky a zahájili spolupráci s výrobci a autory softwaru, aby přijetí systému usnadnili. Guvernéři tuto snahu plně schvalují a vyzývají tento sektor, aby zavedení systému aktivně podpořil.

Centrální banky v boji proti padělání bankovek spojují síly s odvětvím informačních technologií

Banka pro mezinárodní platby, 9. března 2004
(Aktualizováno o nové údaje)

Na nebezpečí spojené s rostoucím používáním osobních počítačů a zařízení na digitální zpracování obrazu při padělání bankovek reagovali guvernéři centrálních bank zemí skupiny G10 v květnu 2000 rozhodnutím, aby skupina centrálních bank vyvinula systém, který znemožní padělání bankovek pomocí osobních počítačů. Guvernéři na svém zasedání v březnu 2004 konstatovali, že v této oblasti bylo dosaženo významného pokroku.

Skupina CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group) nyní vyvinula systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož součástí je technologie, která znemožňuje osobním počítačům nebo zařízením na digitální zpracování obrazu zachycovat nebo reprodukovat chráněné bankovky.

Několik předních výrobců hardwaru a softwaru tento systém dobrovolně zavedlo, neboť si byli vědomi škod, které padělané bankovky mohou způsobit jejich zákazníkům a veřejnosti. Tato technologie nemůže zpětně sledovat používání osobního počítače nebo zařízení na digitální zpracování obrazu a zákazníci si nepovšimnou rozdílu ve výkonnosti nebo funkčnosti výrobků, které jsou touto technologií vybaveny.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.rulesforuse.org, která obsahuje odkazy na předpisy různých zemí upravující reprodukci bankovek. V zemích, v nichž nová technologie omezuje možnost zhotovovat kopie bankovek, zpřístupní centrální banka (nebo příslušný orgán) vyobrazení bankovek pro reprodukci v souladu s právními předpisy. Internetová stránka obsahuje informace o tom, jakým způsobem a kde lze získat vyobrazení bankovek států, pro něž jsou k dispozici.

Co znamená CBCDG?

Úlohou skupiny CBCDG je zkoumat nová rizika padělání bankovek a navrhovat řešení, která mohou zavádět orgány odpovědné za emisi bankovek. CBCDG je pracovní skupina, která sdružuje řadu centrálních bank a orgánů emitujících bankovky.