Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου του προεδρεύοντα των διοικητών της Ομάδας των 10 (G 10)

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 10 Μαΐου 2000
(Ενημερωμένο με τρέχουσες πληροφορίες)

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν στις 8 Μαΐου 2000 στη Βασιλεία, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10) εξέτασαν τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση Η/Υ όσον αφορά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή της αυξανόμενης χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης, οι διοικητές ανέθεσαν σε μια ομάδα κεντρικών τραπεζών (CBCDG) να αναπτύξει σύστημα για την αποτροπή της παραχάραξης μέσω Η/Υ.

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) και οι εκπρόσωποί της έχουν ήδη ζητήσει τη στήριξη του κλάδου της πληροφορικής και επιδιώκουν τη συνεργασία με τις εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής λογισμικού, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του συστήματος. Οι διοικητές επικροτούν πλήρως αυτές τις προσπάθειες και καλούν τον κλάδο της πληροφορικής να στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη αυτού του συστήματος.

Οι κεντρικές τράπεζες και ο κλάδος της πληροφορικής ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά της παραχάραξης

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 9 Μαΐου 2004
(Ενημερωμένο με τρέχουσες πληροφορίες)

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή της χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G 10) ανέθεσαν το Μάιο του 2000 σε μια ομάδα κεντρικών τραπεζών να αναπτύξει σύστημα για την αποτροπή της παραχάραξης μέσω Η/Υ. Κατά τη συνεδρίασή τους το Μάρτιο του 2004, οι διοικητές έλαβαν υπόψη τη σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί στον τομέα αυτό.

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) έχει πλέον αναπτύξει το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), το οποίο αποτελείται από τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που εμποδίζουν την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού έχουν υιοθετήσει εθελοντικά το σύστημα αυτό, αναγνωρίζοντας πόσο επιζήμια μπορεί να αποβεί η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για τους πελάτες τους και για το ευρύ κοινό. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μεμονωμένους χρήστες Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης και οι καταναλωτές δεν θα παρατηρήσουν καμία αλλαγή στην απόδοση ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με αυτή την τεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση www.rulesforuse.org, όπου παρέχονται συνδέσεις με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε διάφορες χώρες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων. Σε χώρες όπου η νέα τεχνολογία περιορίζει τη δυνατότητα των χρηστών να αντιγράφουν εικόνες τραπεζογραμματίων, η κεντρική τράπεζα (ή η αρμόδια αρχή) θα διαθέτει εικόνες τραπεζογραμματίων προς αναπαραγωγή σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ίδια. Ο παρών δικτυακός τόπος παραπέμπει τους χρήστες στις διαδικασίες και τις πηγές εικόνων τραπεζογραμματίων για τις διάφορες χώρες, εφόσον διατίθενται.

Τι είναι η CBCDG;

Αποστολή της CBCDG είναι να διερευνά νέες απειλές για την ασφάλεια των τραπεζογραμματίων και να προτείνει λύσεις προς εφαρμογή από τις αρχές έκδοσης τραπεζογραμματίων. Η CBCDG είναι μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν πολλές κεντρικές τράπεζες και αρχές αρμόδιες για την εκτύπωση τραπεζογραμματίων.