Pressiteated

G-10 riikide keskpankade presidentide töörühma eesistuja pressiteade

Rahvusvaheliste Arvelduste Pank, 10. mai 2000
(ajakohastatud teave)

8. mail 2000 Baselis peetud istungil arutasid G-10 riikide keskpankade presidendid probleeme, mis on seotud personaalarvutite kasutamisega pangatähtede võltsimisel.

Kuna võltsimiseks kasutatakse üha enam personaalarvuteid ja digitaaltehnoloogiat, andsid G-10 riikide keskpankade presidendid keskpankade töörühmale (CBCDG) ülesande välja töötada süsteem arvutipõhise võltsimise ennetamiseks.

Keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (CBCDG) ja selle esindajad on saanud abi infotehnoloogiatööstuselt ja muudelt seonduvatelt tööstusharudelt ning teinud koostööd tarkvaratootjate ja -arendajatega, et hõlbustada süsteemi rakendamist. Keskpankade presidendid toetavad täielikult neid meetmeid ja kutsuvad asjaomaseid tööstusharusid üles toetama aktiivselt süsteemi kasutamist.

Keskpangad teevad ühiseid jõupingutusi infotehnoloogiatööstusega, et takistada pangatähtede võltsimist.

Rahvusvaheliste Arvelduste Pank, 9. märts 2004
(ajakohastatud teave)

Kuna võltsimiseks kasutatakse üha enam personaalarvuteid ja digitaaltehnoloogiat, andsid G-10 riikide keskpankade presidendid 2000. aasta mais keskpankade töörühmale ülesande välja töötada süsteem arvutipõhise võltsimise ennetamiseks. 2004. aasta märtsi istungil võtsid keskpankade presidendid teatavaks selles valdkonnas tehtud olulised edusammud.

Keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (CBCDG) on välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi (Counterfeit Deterrence System, CDS), mis hõlmab võltsimisvastast tehnoloogiat ning takistab personaalarvutite ja digitaaltehnoloogia kasutamist turvaelementidega kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel.

Arvestades kahju, mida võltsitud raha võib klientidele ja üldsusele tekitada, on mitmed juhtivad personaalarvutite riist- ja tarkvaratootjad selle süsteemi vabatahtlikult kasutusele võtnud. Selle tehnoloogia abil ei ole võimalik tuvastada personaalarvutite või digitaaltehnoloogia kasutamist ning see ei põhjusta toodete töökindluses ega tõhususes mingeid muutusi.

Lisateavet leiate kodulehelt www.rulesforuse.org, kus on viited erinevates riikides kehtivatele eeskirjadele pangatähtede reprodutseerimise kohta. Riikides, kus kasutajatele on uuest tehnoloogiast lähtuvalt seatud piirangud pangatähtede piltide kopeerimisel, võimaldab seda keskpank (või vastav asutus) oma nõuete kohaselt. Sellelt kodulehelt leiate andmed pangatähtede piltide valmistajatest ja allikatest riikides, kus need andmed on avalikustatud.

Mida kujutab endast CBCDG?

CBCDG eesmärk on uurida võimalikke ohte pangatähtede turvalisusele ning pakkuda emiteerijatele lahendusi nende kõrvaldamiseks. Töörühma kuuluvad mitmed keskpangad ja pangatähtede väljaandjad.