Sajtóközlemények

A G10 országok központi bankjainak elnökeit tömörítő testület elnökének sajtóközleménye

Nemzetközi Fizetések Bankja, 2000. május 10.
(a legfrissebb információkkal aktualizálva)

A G10 országok központi bankjainak elnökei 2000. május 8-i bázeli ülésükön megvizsgálták a személyi számítógépek pénzhamisítási célú alkalmazása miatt felmerült problémákat.

Mivel megvan a veszélye annak, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök egyre nagyobb szerephez jutnak a pénzhamisításban, az elnökök felhatalmazták a központi bankok egy csoportját (CBCDG), hogy rendszert fejlesszenek ki a PC-alapú pénzhamisítás megakadályozására.

A Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (CBCDG) és képviselői lépéseket tesznek az ágazat támogatásának elnyerésére, továbbá tevékenységüknek a gyártó és szoftverfejlesztő cégekkel való összehangolására, aminek célja az új rendszer bevezetésének elősegítése. Az elnökök a legmesszebbmenőkig támogatják ezen erőfeszítéseket és felszólítják az ágazatot, támogassa a rendszer beindítását.

A központi bankok és a számítástechnikai szektor összefogása a bankjegyhamisítás elleni küzdelemben.

Nemzetközi Fizetések Bankja, 2004. március 9.
(a legfrissebb információkkal aktualizálva)

Mivel megvan a veszélye annak, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök egyre nagyobb szerephez jutnak a pénzhamisításban, a G10 országok központi bankjainak elnökei a központi bankok egy csoportját 2000 májusában felhatalmazták arra, hogy rendszert fejlesszenek ki a PC-alapú pénzhamisítás megakadályozására. 2004. márciusi ülésükön a központi bankok elnökei konstatálták az ezen a területen elért jelentős előrehaladást.

A Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja ( Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG ) kidolgozta a pénzhamisítás-elhárító rendszert ( Counterfeit Deterrence System – CDS ). A CDS olyan pénzhamisítás-ellenes technológiákból áll, amelyek megakadályozzák, hogy személyi számítógépek és digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák.

Önkéntes alapon több piacvezető PC hardver- és szoftvergyártó cég is átvette a rendszert felismerve, hogy a hamis pénzek mekkora kárt okozhatnak az ügyfeleknek és a lakosságnak. A technológia nem alkalmas a személyi számítógép vagy a digitális képszerkesztő eszköz felhasználója kilétének megállapítására. Az ügyfelek nem érzékelnek majd minőségi különbséget az ilyen technológiával felszerelt termékek teljesítményében és hatékonyságában.

További információ a CBCDG weboldalán ( www.rulesforuse.org) található, ahonnan linkek vezetnek a bankjegyutánzatok készítésére vonatkozó nemzeti jogszabályokhoz. Azokban az országokban, amelyekben az új technológia csak korlátozott lehetőséget biztosít a bankjegyutánzatok készítésére, a központi bank (vagy az illetékes hatóság) saját követelményeivel összhangban bankjegyábrákat bocsát az érdeklődők rendelkezésére utánzat készítése céljából. A weboldalon a felhasználó útbaigazítást kap az ábrákkal kapcsolatos eljárásokról és a beszerzési helyekről mindazon országok esetében, ahol él ez a lehetőség.

Mi a CBCDG?

A CBCDG feladata a bankjegyek biztonságát fenyegető veszélyhelyzetek kivizsgálása, továbbá az emissziós hatóságok által megvalósítható megoldási javaslatok kidolgozása. A CBCDG egy munkacsoport, amely számos központi bankból és bankjegynyomtatásért felelős hatóságból áll.