Paziņojumi presei

10 valstu centrālo banku vadītāju grupas (G10) priekšsēdētāja paziņojums presei

Starptautisko norēķinu banka, 2000. gada 10. maijs
(aktualizēta informācija)

2000. gada 8. maija sanāksmē Bāzelē 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji izskatīja ar personālo datoru izmantošanu banknošu viltošanā saistītās problēmas.

Sakarā ar draudiem, ko rada pieaugoša personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošana, banku vadītāji pilnvaroja centrālo banku grupu (CBCDG) izstrādāt sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru izmantošanu viltojumu izgatavošanā.

Centrālo banku viltojumu novēršanas grupa (CBCDG) un tās pārstāvji lūguši palīdzību nozares pārstāvjiem un sākuši sadarbību ar ražotājiem un programmatūras izstrādātājiem, lai veicinātu sistēmas ieviešanu. Banku vadītāji pilnībā atbalsta šos centienus un aicina nozares pārstāvjus aktīvi atbalstīt sistēmas izmantošanu.

Centrālās bankas kopīgiem spēkiem ar IT nozari apkaro banknošu viltošanu

Starptautisko norēķinu banka, 2004. gada 9. marts
(aktualizēta informācija)

Sakarā ar draudiem, ko rada pieaugoša personālo datoru un digitālo attēlu apstrādes iekārtu izmantošana banknošu viltošanā, 10 valstu grupas (G10) centrālo banku vadītāji 2000. gada maijā pilnvaroja centrālo banku grupu izstrādāt sistēmu, lai nepieļautu personālo datoru izmantošanu viltojumu izgatavošanā. 2004. gada marta sanāksmē banku vadītāji novērtēja šajā jomā panākto ievērojamo progresu.

Centrālo banku viltošanas novēršanas grupa (CBCDG) tagad izstrādājusi Viltošanas novēršanas sistēmu (CDS), ko veido pretviltošanas tehnoloģijas, kas neļauj izmantot personālos datorus un digitālo attēlu apstrādes līdzekļus, lai iegūtu vai reproducētu aizsargātu banknošu attēlus.

Vairāki vadošie datortehnikas un programmatūras ražotāji brīvprātīgi ieviesuši šo sistēmu, atzīstot kaitējumu, ko viltota nauda var nodarīt viņu klientiem un sabiedrībai. Tehnoloģija nespēj izsekot personālā datora vai digitālo attēlu apstrādes līdzekļa lietošanai, un patērētāji, lietojot produktus, kas aprīkoti ar šo tehnoloģiju, nejutīs nekādu atšķirību to darbībā vai efektivitātē.

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē www.rulesforuse.org , kurā ir saites uz noteikumiem, kas regulē banknošu reproducēšanu dažādās valstīs. Tajās valstīs, kurās jaunā tehnoloģija ierobežo lietotāju spēju kopēt banknošu attēlus, centrālā banka (vai attiecīgā iestāde) publiskos banknošu attēlus pavairošanai atbilstoši tās prasībām. Interneta vietnē ir norādes lietotājiem par attiecīgajām procedūrām, kā arī to valstu banknošu attēlu avotiem, kurās tie pieejami.

Kas ir CBCDG?

Tās uzdevums ir pētīt iespējamos draudus banknošu drošībai un piedāvāt risinājumus, ko emitētājas iestādes varētu īstenot. CBCDG ir darba grupa, kurā ietilpst daudzas centrālās bankas un banknošu spiestuves.