Pressemeldinger

Pressemelding fra lederen av styret for direktører i G10 (Group of Ten)

Banken for internasjonale avtaler, 10. mai 2000
(Oppdatert med gjeldende informasjon)

På møtet den 8. mai 2000 i Basel drøftet direktørene i G10-sentralbankene problemer som oppstår ved at personlige datamaskiner brukes til å forfalske sedler.

Som et svar på trusselen med at personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy brukes stadig mer, godkjente direktørene at en gruppe av sentralbanker (CBCDG) skal utvikle et system for å motarbeide PC-basert forfalskning.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) og dets representanter har begynt å be om støtte fra bransjen og samarbeid med produsenter og programvareutviklere for å gjøre det lettere å ta i bruk systemet. Direktørene bifaller denne innsatsen fullt og helt, og appellerer til bransjen om å aktivt støtte distribusjonen av dette systemet.

Sentralbanker går sammen med IT-bransjen for å motarbeide forfalskning av sedler

Banken for internasjonale avtaler, 9. mars 2004
(Oppdatert med gjeldende informasjon)

Som et svar på trusselen med at personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy brukes stadig mer til å forfalske sedler, godkjente direktørene i G10-sentralbankene i mai 2000 at en gruppe sentralbanker skulle utvikle et system for å motarbeide PC-baserte forfalskninger. På møtet i mars 2004 merket direktørene seg de betydelige fremskrittene som er gjort på dette området.

CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – sentralbankgruppen for motarbeidelse av forfalskninger) har nå utviklet CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger), som består av antiforfalskningsteknologier som hindrer personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av beskyttede sedler.

Flere ledende produsenter av personlige datamaskiner og maskinvare og programvare har frivillig tatt i bruk systemet fordi de er klar over hvor skadelig falsk valuta kan være for kundene og folk generelt. Teknologien har ikke kapasitet til å spore bruken av en personlig datamaskin eller digitale bildebehandlingsverktøy, og kundene merker ingen forskjell i ytelse eller effektivitet for produkter utstyrt med denne teknologien.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på webområdet www.rulesforuse.org, som har koblinger til forskriftene for gjengivelse av sedler i mange forskjellige land. I land der den nye teknologien begrenser en brukers mulighet til å kopiere bilder av sedler, vil sentralbanken (eller den aktuelle myndigheten) gjøre tilgjengelig seddelbilder for gjengivelse i samsvar med kravene. Webområdet dirigerer brukere til prosedyrer og kilder for seddelbilder i land der de er tilgjengelige.

Hva er CBCDG?

CBCDG er en arbeidsgruppe bestående av en lang rekke sentralbanker og myndigheter for seddeltrykking. Formålet er å undersøke nye trusler når det gjelder sikkerhet for sedler, og foreslå løsninger som kan implementeres av utstedende myndigheter.