Komunikaty prasowe

Komunikat prasowy przewodniczącego grupy prezesów banków centralnych krajów G-10

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, 10 maja 2000 r.
(uaktualniony)

Na spotkaniu w dniu 8 maja 2000 r. w Bazylei prezesi banków centralnych krajów G-10 analizowali problemy wynikające ze stosowania komputerów osobistych do fałszowania banknotów.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko wykorzystywania przez fałszerzy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, prezesi upoważnili grupę banków centralnych (CBCDG) do opracowania systemu przeciwdziałania fałszerstwom z wykorzystaniem komputerów osobistych.

Aby ułatwić wprowadzenie takiego systemu, Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG) i jej przedstawiciele zwrócili się o wsparcie do kręgów branżowych oraz rozpoczęli współpracę z producentami oprogramowania. Prezesi banków centralnych w pełni popierają te działania i zachęcają do aktywnego poparcia wdrożenia tego systemu.

Banki centralne łączą siły z branżą informatyczną w zwalczaniu fałszerstw banknotów

Bank Rozrachunków Międzynarodowych, 9 marca 2004 r.
(uaktualniony)

W odpowiedzi na rosnące ryzyko wykorzystywania przez fałszerzy banknotów komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, w maju 2000 r. prezesi banków centralnych krajów G-10 zatwierdzili opracowanie przez grupę banków centralnych systemu przeciwdziałania fałszerstwom z wykorzystaniem komputerów osobistych. Na spotkaniu w marcu 2004 r. prezesi odnotowali znaczący postęp dokonany w tej dziedzinie.

Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG) opracowała System Przeciwdziałania Fałszerstwom (Counterfeit Deterrence System – CDS) obejmujący techniki, które uniemożliwiają rejestrację lub reprodukcję chronionych banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu.

Wielu wiodących producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego dobrowolnie wdrożyło ten system, zdając sobie sprawę ze szkód, jakie fałszywe pieniądze mogą wyrządzić ich klientom i ogółowi społeczeństwa. Technologia ta nie umożliwia namierzania komputerów osobistych oraz narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, a użytkownicy nie zauważą żadnej różnicy w parametrach operacyjnych produktów w nią wyposażonych.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.rulesofuse.org, na której znajdują się linki do krajowych przepisów regulujących zagadnienie reprodukcji banknotów w różnych krajach. Tam, gdzie nowa technologia uniemożliwia użytkownikom kopiowanie wizerunków banknotów, banki centralne (lub inne stosowne organy) udostępniają wizerunki banknotów do reprodukcji zgodnie z określonymi przez siebie wymogami. Z powyższej witryny internetowej użytkownicy są przekierowywani na strony krajowe, na których znajdują się informacje o obowiązujących procedurach i możliwości pobrania wizerunków banknotów.

Co to jest CBCDG?

CBCDG (ang. Central Bank Counterfeit Deterrence Group), czyli Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza, jest grupą roboczą utworzoną przez wiele banków centralnych i instytucji nadzorujących drukarnie banknotów. Misją Grupy jest analizowanie pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa banknotów i proponowanie rozwiązań, wdrażanych następnie przez organy emisyjne.