Comunicate de presă

Comunicat de presă al preşedintelui guvernatorilor Grupului celor Zece (G10)

Banca Reglementelor Internaţionale, 10 mai 2000
(Actualizat)

Cu ocazia reuniunii din 8 mai 2000 de la Basel, guvernatorii băncilor centrale din G10 au examinat problemele generate de utilizarea calculatoarelor personale în scopul falsificării de monedă.

Ca reacţie la ameninţarea reprezentată de utilizarea din ce în ce mai răspândită a calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare de imagini digitale, guvernatorii au autorizat un grup de bănci centrale (CBCDG) să dezvolte un sistem destinat să descurajeze falsificarea cu ajutorul calculatorului.

Grupul de descurajare a falsificării (CBCDG) şi reprezentanţii săi au solicitat sprijinul industriei informatice şi au început să coopereze cu producătorii şi programatorii pentru a facilita adoptarea sistemului. Guvernatorii susţin pe deplin aceste eforturi şi invită industria informatică să sprijine activ dezvoltarea acestui sistem.

Băncile centrale şi industria informatică cooperează pentru combaterea falsificării de bancnote

Banca Reglementelor Internaţionale, 9 martie 2004
(Actualizat)

Ca reacţie la ameninţarea reprezentată de utilizarea din ce în ce mai răspândită a calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare de imagini digitale, guvernatorii băncilor centrale din G10 au autorizat în mai 2000 dezvoltarea de către un grup de bănci centrale a unui sistem destinat să descurajeze falsificarea cu ajutorul calculatorului. La reuniunea lor din martie 2004, guvernatorii au remarcat progresele semnificative înregistrate în acest domeniu.

Grupul de descurajare a falsificării (CBCDG) a dezvoltat Sistemul de descurajare a falsificării, bazat pe tehnologii antifalsificare al căror rol este de a nu permite calculatoarelor personale şi instrumentelor de prelucrare de imagini digitale să preia sau să reproducă imaginea unei bancnote protejate.

Mai mulţi producători importanţi de hardware şi software au adoptat voluntar sistemul, constatând pagubele provocate de falsificarea de monedă clienţilor lor şi publicului. Această tehnologie nu permite urmărirea folosirii unui calculator personal sau a instrumentelor de prelucrare de imagini digitale, iar consumatorii nu vor observa nicio diferenţă în nivelul performanţei sau eficienţei produselor care integrează această tehnologie.

Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta site-ul www.rulesforuse.org, care conţine linkuri către reglementările din diverse ţări cu privire la reproducerea bancnotelor. În ţările unde noua tehnologie limitează capacitatea unui utilizator de a copia imagini ale bancnotelor, banca centrală (sau autoritatea competentă) va pune la dispoziţie imagini ale bancnotelor în scopul reproducerii, în conformitate cu cerinţele stabilite în materie. Site-ul www.rulesforuse.org direcţionează utilizatorii către procedurile instituite şi sursele de imagini ale bancnotelor, pentru ţările în care acestea sunt disponibile.

Ce este CBCDG?

Misiunea CBCDG este de a analiza ameninţările care apar la adresa securităţii bancnotelor şi de a propune soluţii care să fie puse în aplicare de autorităţile emitente. CBCDG este un grup de lucru, format din numeroase bănci centrale şi autorităţi emitente de monedă.