Tlačové správy

Tlačové vyhlásenie predsedu guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G10

Banka pre medzinárodné zúčtovanie, 10. mája 2000
(s aktualizovanými údajmi)

Guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 na svojom zasadaní 8. mája 2000 v Bazileji rozoberali problémy súvisiace s používaním osobných počítačov na falšovanie bankoviek.

Na hrozbu čoraz rozsiahlejšieho zneužívania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu pri falšovaní bankoviek guvernéri zareagovali tým, že poverili skupinu centrálnych bánk (CBCDG), aby vyvinula systém na prevenciu počítačového falšovania bankoviek.

S cieľom uľahčiť prijatie nového systému sa pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) a jej predstavitelia snažia postupne získavať podporu počítačového priemyslu a nadväzovať spoluprácu s výrobcami hardvéru a softvéru. Guvernéri tieto snahy plne schvaľujú a predstaviteľov počítačového priemyslu vyzývajú, aby zavedenie systému aktívne podporovali.

Centrálne banky a počítačový priemysel spoločne v boji proti falšovaniu peňazí

Banka pre medzinárodné zúčtovanie, 9. marca 2000
(s aktualizovanými údajmi)

V máji 2000 guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 poverili skupinu centrálnych bánk vývojom systému na prevenciu počítačového falšovania bankoviek s cieľom zareagovať na hrozbu čoraz rozsiahlejšieho zneužívania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu pri falšovaní bankoviek. Na svojom zasadaní v marci 2004 boli guvernéri informovaní o výraznom pokroku, ktorý sa v tejto oblasti podarilo dosiahnuť.

Skupina CBCDG dokončila vývoj systému na potláčanie falšovania bankoviek (CDS), ktorý využíva technológie znemožňujúce snímanie či reprodukovanie chránených bankoviek pomocou osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu.

Viacero popredných výrobcov počítačového hardvéru a softvéru uznalo potrebu chrániť svojich zákazníkov a širokú verejnosť pred škodami, ktoré im môže šírenie falošných peňazí spôsobiť, a systém dobrovoľne zaviedli. Technológia nedokáže sledovať používanie osobného počítača či nástroja na digitálne spracovanie obrazu a používatelia nepostrehnú žiadne zmeny vo výkone alebo funkčnosti produktov, ktoré sú touto technológiou vybavené.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke www.rulesforuse.org, ktorá obsahuje odkazy na nariadenia upravujúce reprodukciu bankoviek v jednotlivých krajinách. V krajinách, kde nová technológia obmedzuje možnosť používateľa reprodukovať obrazové predlohy bankoviek, poskytuje obrazové predlohy určené na reprodukciu príslušná centrálna banka (alebo zodpovedný orgán) na základe vlastných podmienok. Stránka obsahuje aj informácie o tom, ako a kde je možné získať obrazové predlohy bankoviek v jednotlivých krajinách (ak sú k dispozícii).

Čo je to CBCDG?

Úlohou CBCDG je skúmať nové hrozby v oblasti ochrany bankoviek a navrhovať riešenia, ktoré môžu zavádzať príslušné emisné orgány. Skratkou CBCDG sa označuje pracovná skupina veľkého počtu centrálnych bánk a orgánov vydávajúcich bankovky.