Ochrana osobných údajov

Pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) chráni vaše osobné údaje. S výnimkou dole uvedených prípadov, CBCDG nezaznamenáva, nepredáva, nevymieňa ani iným spôsobom neposkytuje, resp. nepoužíva údaje získané prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Údaje zaznamenávané a dočasne uchovávané pri návšteve tejto stránky

CBCDG nesleduje návštevníkov svojej internetovej stránky. Pri návšteve internetovej stránky CBCDG sa síce automaticky zaznamenávajú a dočasne uchovávajú údaje o vašom internetovom pripojení, ale je to len kvôli analýze spôsobu používania stránky a kvôli bežnej prevádzke systému. Ide o nasledujúce údaje:

  • dátum a čas vašej návštevy,
  • navštívené stránky,
  • typ používaného prehliadača (napríklad Internet Explorer) a operačného systému,
  • IP (Internet Protocol) adresa (IP adresa je číslo automaticky pridelené vášmu počítaču pri prehliadaní internetových stránok), z ktorej ste našu stránku navštívili – tento údaj sa nesnažíme spájať s identitou jednotlivých používateľov.

Údaje sú po ich spracovaní na štatistické účely zmazané. CBCDG nepoužíva „cookies“. („Cookie“ je zápis v súbore, ktorý internetová stránka uloží na vašom pevnom disku a ktorý jej umožňuje sledovať, ako danú stránku využívate. Väčšinou sa tak deje bez vášho vedomia.)

Ak skupine CBCDG pošlete e-mail, budeme predpokladať, že tým CBCDG udeľujete súhlas na použitie informácií obsiahnutých vo vašej správe v súlade s týmito zásadami.

Ak v správe uvediete vaše meno a ďalšie údaje, CBCDG si tieto údaje ponechá za účelom vybavenia vašej žiadosti alebo otázky. Len v určitých prípadoch, ako napríklad v rámci plnenia súdneho príkazu, sa môže stať, že budeme zo zákona povinní tieto informácie poskytnúť.

Nezabudnite, že e-mail nie je dostatočne chránený pred neoprávnenými osobami a že obsah e-mailov posielaných z tejto stránky nie je šifrovaný.

Použitie vašich údajov

Vďaka údajom zaznamenávaným automaticky a údajom, ktoré nám prípadne poskytnete sami, môže CBCDG sledovať záujem o jednotlivé sekcie svojej internetovej stránky, ďalej ju zdokonaľovať a lepšie reagovať na potreby a otázky jej používateľov.

Akákoľvek pošta, či už elektronická alebo tradičná, ktorú CBCDG dostane, sa môže trvalo archivovať aj napriek tomu, že za normálnych okolností sa otázky, pripomienky a iná komunikácia trvalo nearchivujú.

Bezpečnosť internetovej stránky

Kvôli zaručeniu bezpečnosti a dostupnosti internetovej stránky pre všetkých jej používateľov CBCDG používa softvér na sledovanie vyťaženosti siete, pomocou ktorého je schopná identifikovať neoprávnené pokusy o zverejnenie, resp. zmenu informácií, alebo iné pokusy s cieľom spôsobiť škodu.

Externé odkazy

Táto internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. CBCDG nie je zodpovedná za úroveň ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto stránok.

Ako nás kontaktovať v súvislosti s touto stránkou

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spôsobu používania vašich údajov na tejto stránke alebo ohľadom zásad CBCDG pri ochrane osobných údajov a spracovaní informácií, môžete nám do CBCDG poslať e-mail.