Pressmeddelanden

Pressmeddelande från ordföranden för centralbankscheferna i G10.

Bank for International Settlements, 10 maj 2000
(uppdaterad med aktuell information)

Vid sitt möte i Basel den 8 maj 2000 tog centralbankscheferna i G10 upp problem som uppstår i samband med användning av persondatorer vid sedelförfalskning.

För att bemöta hotet från ökad användning av persondatorer och utrustning för digital bildframställning bemyndigade centralbankscheferna en grupp centralbanker (CBCDG) att utveckla ett system för att förhindra förfalskning med hjälp av persondatorer.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) och dess representanter har sökt stöd hos industrin och samarbetar med tillverkare och programvaruutvecklare för att förenkla införande av systemet. Centralbankscheferna ställer sig bakom dessa ansträngningar och uppmanar industrin att aktivt stödja användningen av detta system.

Centralbankerna samarbetar med IT-industrin för att bekämpa sedelförfalskning.

Bank for International Settlements, 9 mars 2004
(uppdaterad med aktuell information)

För att bemöta hotet från ökad användning av persondatorer och utrustning för digital bildframställning för sedelförfalskning bemyndigade centralbankscheferna i G10 en grupp centralbanker att utveckla ett system för att förhindra förfalskning med hjälp av persondatorer. Vid sitt möte i mars 2004 uppmärksammade centralbankscheferna att viktiga framsteg skett på detta område.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har nu utvecklat centralbankernas system för att hindra förfalskning (counterfeit deterrence system, CDS). Det består av teknik för att hindra att persondatorer och utrustning för digital bildframställning används för att fånga och reproducera bilder av en skyddad sedel.

Många ledande tillverkare av maskin- och programvara för persondatorer har frivilligt infört systemet eftersom de inser vilken skada förfalskade pengar kan förorsaka deras kunder och allmänheten. Tekniken har inte kapacitet att spåra en persondator eller utrustning för digital bildframställning och konsumenterna kommer inte att märka någon skillnad i prestanda och effektivitet på de produkter som är utrustade med denna teknik.

Mer information finns på www.rulesforuse.org, som har länkar till vilka regler som gäller för reproducering av sedlar i olika länder. I länder där den nya tekniken begränsar en användares möjlighet att kopiera bilder på sedlar kommer centralbanken (eller annan relevant myndighet) att tillhandahålla bilder på sedlar för reproduktion i enlighet med gällande regler. Webbplatsen leder användare till förfaranden och bilder på sedlar i länder där sådana finns.

Vad är CBCDG?

CBCDG:s uppgift är att undersöka hot som uppstår mot sedlars säkerhet och föreslå lösningar som de utfärdande myndigheterna kan vidta. CBCDG är en arbetsgrupp bestående av många centralbanker och myndigheter med ansvar för sedeltryckning.