Basın Açıklamaları

Sanayileşmiş 10 Ülkenin Merkez Bankalarının Yöneticileri Tarafından Yapılan Basın Açıklaması

Uluslararası Ödemeler Bankası, 10 Mayıs 2000
(Yeni bilgilerle güncellenmiştir)

Sanayileşmiş ülkelerin merkez bankalarının yöneticileri, 8 Mayıs 2000 tarihinde Bazel’de yaptıkları toplantıda, kişisel bilgisayarların kağıt para sahteciliğinde kullanılmasıyla ilgili sorunları inceledi.

Kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının kullanımındaki artışın yarattığı tehdide karşılık olarak yöneticiler, merkez bankalarından oluşan bir grubu (CBCDG) kişisel bilgisayarlarla sahte para üretimini önleyecek bir sistem geliştirmeleri için yetkilendirdi.

Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu (CBCDG) ve temsilcileri, sistemin benimsenmesini kolaylaştırmak amacıyla sektörden destek aramaya ve yazılım programları geliştiricileri ve üreticileriyle işbirliği yapmaya başladı. Merkez bankası yöneticileri bu çabaları sonuna kadar desteklemekte olup sektörü bu sistemin geliştirilmesine fiilen destek vermeye çağırmaktadır.

Merkez bankaları sahte kağıt paraya karşı savaşta Bilişim sektörüyle güçlerini birleştiriyor

Uluslararası Ödemeler Bankası, 9 Mart 2004
(Yeni bilgilerle güncellenmiştir)

Sahte para üretiminde kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının kullanımındaki artışın yarattığı tehdide karşılık olarak G10 ülkelerinin merkez bankalarının yöneticileri 2000 yılının mayıs ayında, merkez bankalarından oluşan bir grubu kişisel bilgisayarlarla sahte para üretimini önleyecek bir sistemi geliştirmeleri için yetkilendirdi. Merkez bankası müdürlerine 2004 yılının Mart ayındaki toplantıda bu alanda önemli gelişmeler sağlandığı bildirildi.

Merkez Bankaları Sahteciliği Önleme Grubu (CBCDG), kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının, korunmakta olan kağıt paraların kopyalanmalarını veya çoğaltılmalarını engelleyecek sahtecilik karşıtı teknolojilerden oluşan Sahteciliği Önleme Sistemi’ni (CDS) geliştirmiştir

Önde gelen çok sayıda kişisel bilgisayar donanım ve yazılım üreticisi, sahte paraların müşterilerine ve genel olarak halka verebileceği zararları göz önünde bulundurarak sistemi gönüllü olarak uygulama kararı almıştır. Bu teknolojinin, bir kişisel bilgisayarın veya dijital görüntüleme aygıtının kullanımını takip etme özelliği bulunmamaktadır veya tüketiciler, bu teknoloji ile donatılmış ürünlerin performansında ya da verimliliğinde herhangi bir fark görmeyeceklerdir.

Daha fazla bilgi için çeşitli ülkelerin kağıt paralarının çoğaltılması ile ilgili mevzuatlarına bağlantıları içeren www.rulesforuse.org sitesini ziyaret edebilirisiniz. Bu yeni teknolojinin, kullanıcıların kağıt paraları kopyalamasını sınırlandırdığı ülkelerde, merkez bankaları (ya da ilgili yetkili kuruluşlar), banknot görüntülerini belirli gereksinimlere uygun olarak çoğaltabilmeleri için kullanıma sunmaktadır. Web sitesi, kullanıcıları, bu ülkelerin ilgili prosedürlere ve kullanılabilir banknot görüntüsü kaynaklarına yönlendirir

CBCDG nedir?

CBCDG'nin amacı, kağıt para güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditleri incelemek ve para basan kuruluşlara uygulanabilir çözümler önermektir. CBCDG çok sayıda ülkenin merkez bankası ve kağıt para basma yetkililerinden oluşan bir çalışma grubudur.