Bankovky a boj proti jejich padělání

Všechny země uplatňují právní omezení týkající se reprodukce bankovek. Padělání peněz je trestný čin. Pravidla pro reprodukci bankovek jsou v jednotlivých zemích odlišná, v některých státech je dokonce přísně zakázáno jakékoliv vyobrazování bankovek, a to i v reklamních materiálech a uměleckých dílech. Avšak i v zemích, které v omezené míře vyobrazování bankovek umožňují, platí jasně vymezená pravidla a požadavky. Tato internetová stránka poskytuje informace o reprodukcích bankovek a odkazuje na národní stránky, které obsahují podrobnější informace.

Celkové hospodářské škody způsobené paděláním jsou sice pro společnost jako celek relativně nízké, velmi však na padělání doplácejí jednotlivci a podniky, protože jim nikdo nehradí škody vzniklé tím, že přijmou padělané bankovky. Padělané peníze mohou také narušit důvěru v platební systém, protože lidé mohou mít obavy z přijímání hotovosti při obchodních transakcích.

Za tuto internetovou stránku odpovídá skupina centrálních bank pověřená bojem proti padělání (CBCDG – Central Bank Counterfeit Deterrence Group). Tato skupina vytvořila systém CDS (Counterfeit Deterrence System), jehož účelem je zabránit padělání bankovek, při němž jsou používány osobní počítače a zařízení nebo software na digitální zpracování obrazu. Tento systém dobrovolně zavedlo několik předních výrobců hardwaru a softwaru. Znemožňuje osobním počítačům a zařízením na digitální zpracování obrazu reprodukovat chráněné bankovky nebo zachycovat jejich vyobrazení. CDS však není schopen sledovat jednotlivé uživatele osobních počítačů nebo zařízení na digitální zpracování obrazu.

Podrobné informace o konkrétní zemi nebo vyobrazení konkrétní bankovky, které chcete použít, naleznete pomocí mapy jednotlivých regionů. Případně si region, stát nebo měnu vyberte ze seznamu.

1.

Regiony:

Zvolte si region ze seznamu nebo použijte mapu.
 

Měna:

Země:

Jazyky:

EUR – euro Andorra, Belgie, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupu, Martiniku, Mayotte, Réunionu, Saint-Pierra a Miquelonu a Francouzských jižních a antarktických území), Irsko, Itálie, Kosovo, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikánský městský stát angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština

Centrální banka nebo odpovědný orgán:

Kontaktní údaje:

Odkazy:

Evropská centrální banka Vyobrazení bankovek ve vysokém rozlišení určené pro profesionální uživatele

Právní rámec

Rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37)

Obecné zásady ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20)

Vyobrazení bankovek v rozlišení s nízkým počtem obrazových bodů na palec (dpi)

Všeobecné informace o reprodukcích bankovek:

Pozměňování bankovek se trestá podle zákona.

Reprodukce eurobankovek nelze používat v kontextu, který může pohoršovat (např. jako součást pornografických materiálů nebo materiálů s prvky násilí). Reprodukce jsou rovněž zakázány, pokud jsou v rozporu s autorským právem, které je s eurobankovkami spojeno.

Článek 1 obecných zásad ECB/2003/5 stanoví kritéria pro nepřípustné reprodukce. Článek 2 rozhodnutí ECB/2013/10 stanoví kritéria pro protiprávní reprodukce eurobankovek. Tyto reprodukce eurobanovek se v zásadě nepovolují. Článek 2 odst. 3 rozhodnutí stanoví kritéria pro reprodukce, které jsou považovány za přípustné a u nichž se povolení nevyžaduje. U případů, které kritéria nesplňují, je třeba si vyžádat potvrzení o shodě s pravidly pro reprodukci.

Reprodukce v tištěných médiích:

Pro reprodukci v tištěných médiích platí určitá omezení. Pokud jde např. o rozměry, omezení jsou závislá na tom, zda bude reprodukce jednostranná nebo dvoustranná. V zásadě platí, že přípustná reprodukce musí splňovat pravidla stanovená v rozhodnutí ECB/2013/10 a v obecných zásadách ECB/2003/5.

Reprodukce v elektronických médiích:

V případě veřejně přístupných digitalizovaných vyobrazení bankovek musí být splněna obě tato kritéria:

  • Obrazové rozlišení je nastaveno na 72 dpi nebo méně.
  • Přes reprodukci bankovky je kontrastní barvou úhlopříčně vytištěno slovo „SPECIMEN“, přičemž jeho délka musí dosahovat alespoň 75 % délky reprodukce a výška písmen musí dosahovat alespoň 15 % šířky reprodukce.