Pengesedler og bekæmpelse af forfalskninger

Alle lande har lovbestemmelser, der begrænser brugen af pengesedler som illustration. Falskmøntneri er en forbrydelse. Begrænsningerne varierer fra land til land, og i nogle lande er det overhovedet ikke tilladt at bruge en pengeseddel som illustration, ikke engang i kunstnerisk eller reklamemæssigt øjemed. Selv i lande, som i begrænset omfang tillader brugen af pengesedler som illustration, er der klare regler og krav. Dette websted indeholder oplysninger om brug af pengesedler som illustration og links til landespecifikke websteder.


Selv om det samlede økonomiske tab for samfundet som følge af falskmøntneri generelt er begrænset, indebærer tilstedeværelsen af falske penge et tab for de personer eller virksomheder, der modtager dem, fordi der ikke er nogen, der refunderer deres tab. Falske penge kan også undergrave tilliden til betalingsvæsenet, da borgerne bliver usikre på, om de skal acceptere kontanter som betalingsmiddel.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) har ansvaret for dette websted. CBCDG har udviklet et system til detektering af falske pengesedler kaldet Counterfeit Deterrence System (CDS), som skal gøre det vanskeligere at bruge pc'er, udstyr til digital billedbehandling og software til at fremstille falske pengesedler. Producenter af hardware og software har frivilligt installeret teknologien i deres produkter, hvilket forhindrer, at pc'er og udstyr til digital billedbehandling kan bruges til at kopiere eller gengive billeder af beskyttede pengesedler. Teknologien er ikke i stand til at spore brugen af pc'er eller udstyr til digital billedbehandling.

Klik på en region på kortet, eller vælg en region, et land eller en valuta fra en af rullemenuerne for at få nærmere oplysninger om et bestemt land eller valuta.

1.

Regioner

Vælg en region fra listen, eller klik på kortet.
 

Valuta

Lande

Sprog

EUR – euro Andorra, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig (inkl. Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion og Saint Pierre og Miquelon samt de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis), Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kosovo, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Portugal, San Marino, Slovakiet , Slovenien, Spanien, Tyskland, Vatikanstaten, Østrig. Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk

Ansvarlig myndighed

Kontakt

Link

Den Europæiske Centralbank Højopløsningsbilleder af pengesedler beregnet til professionelle formål

Retlige rammer

ECB's afgørelse (ECB/2013/10) af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (EUT L 118, 30.4.2013, s.37).

ECB’s retningslinje af 20. marts 2003 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2003/5), EUT L 78, 25.3.2003, s. 20.

Billeder af pengesedler med lav dpi-opløsning

Generelt om gengivelse af pengesedler

Det er strafbart at ændre på euroens udseende.

Eurosedler må ikke gengives i en sammenhæng, der kan virke krænkende (som fx del af pornografisk eller voldeligt materiale). Gengivelser er ligeledes forbudte, hvis de krænker ophavsretten til eurosedlerne.

I artikel 1 i retningslinje ECB/2003/5 opstilles kriterierne for ikke-tilladte gengivelser, og i artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10 opstilles kriterierne for ulovlig gengivelse af eurosedler. I princippet er denne form for gengivelse af eurosedler ikke lovlig. I artikel 2, stk. 3, i afgørelsen opstilles kriterierne for lovlige gengivelser, og hvor det ikke er nødvendigt med en tilladelse. For gengivelser, der ikke opfylder disse kriterier, er det nødvendigt først at få dispensation.

Trykt gengivelse

Der er visse begrænsninger. Begrænsninger vedrørende størrelse er fx afhængig af, om gengivelsen er trykt på én eller begge sider. For at en gengivelse er lovlig, skal bestemmelserne i afgørelse ECB/2013/10 og retningslinje ECB/2003/5 normalt være opfyldt.

Elektronisk gengivelse

For offentligt tilgængelige digitalbilleder gælder, at en pengeseddel må gengives, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

  • Opløsningen overstiger ikke 72 dpi.
  • Ordet SPECIMEN er trykt diagonalt henover gengivelsen i en kontrasterende farve. Længden af ordet SPECIMEN skal udgøre mindst 75 pct. af gengivelsens længde, og højden af ordet SPECIMEN skal udgøre mindst 15 pct. af gengivelsens bredde.