Τραπεζογραμμάτια και αποτροπή της παραχάραξης

Σε κάθε χώρα η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων διέπεται από περιορισμούς νομικής φύσεως. Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και, παρ' όλο που οι περιορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε ορισμένες χώρες απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων – έστω και για καλλιτεχνικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ακόμη και σε χώρες όπου επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και απαιτήσεις. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή εικόνων τραπεζογραμματίων, καθώς και συνδέσεις σε εθνικούς δικτυακούς τόπους για περαιτέρω καθοδήγηση.


Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που η παραχάραξη συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού του δικτυακού τόπου είναι η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group -CBCDG). Η CBCDG έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), για την αποτροπή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων. Το CDS έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από εταιρίες παραγωγής υλικού εξοπλισμού και λογισμικού και αποτρέπει τη χρήση Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την επεξεργασία ή αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα εντοπισμού Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα ή τραπεζογραμμάτιο, κάντε κλικ στην αντίστοιχη περιοχή στο χάρτη ή επιλέξτε χώρα ή νόμισμα από το μενού επιλογής.

1.

Περιοχές:

Επιλέξτε μία περιοχή από το μενού επιλογής ή κάντε κλικ στο χάρτη παρακάτω.
 

Νόμισμα:

Χώρες:

Γλώσσες:

EUR - ευρώ Άγιος Μαρίνος, Ανδόρρα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία (συμπεριλαμβάνονται η Γαλλική Γουιάνα, η Γουαδελούπη, η Μαγιόττε, η Μαρτινίκα, η Ρεϋνιόν, το Σαιν Πιερ και Μικελόν και τα γαλλικά εδάφη του Νοτίου Ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής), Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κοσσυφοπέδιο, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μονακό, Πόλη του Βατικανού, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία. Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λεττονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, ρουμανικά, πορτογαλικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά, φινλανδικά

Αρμόδια αρχή:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Συνδέσεις:

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εικόνες τραπεζογραμματίων με υψηλή ανάλυση για κατ’ επάγγελμα χρήστες

Νομικό πλαίσιο

Απόφαση ΕΚΤ/2013/10 της 19ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 118, 30.4.2013, σελ. 37)

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΚΤ/2003/5) της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 78, 25.3.2003, σελ. 20)

Εικόνες τραπεζογραμματίων με χαμηλή ανάλυση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων:

Αποτελεί αδίκημα η αλλοίωση των τραπεζογραμματίων.

Τα προϊόντα αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων δεν πρέπει να απεικονίζονται σε περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει αδίκημα (π.χ. ως μέρος υλικού με πορνογραφικό ή βίαιο χαρακτήρα). Επίσης, η αναπαραγωγή απαγορεύεται εφόσον παραβιάζει τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Το άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2003/5 και το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10 ορίζουν τα κριτήρια για τα προϊόντα παράνομης αναπαραγωγής. Κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή της οποίας τα προϊόντα μπορούν να εκληφθούν ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης ορίζει τα κριτήρια για τα προϊόντα αναπαραγωγής που θεωρούνται νόμιμα και για τα οποία δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας. Για τις περιπτώσεις προϊόντων αναπαραγωγής που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια, πρέπει να βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τους κανόνες αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή σε έντυπα μέσα:

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί που αφορούν το μέγεθος, για παράδειγμα, ποικίλλουν και εξαρτώνται από το αν το προϊόν αναπαραγωγής είναι μονής ή διπλής όψεως. Γενικά, πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2013/10 και στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5, προκειμένου η αναπαραγωγή να θεωρείται νόμιμη.

Αναπαραγωγή σε ηλεκτρονικά μέσα:

Για τις ψηφιακές εικόνες στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό, η αναπαραγωγή τραπεζογραμματίου επιτρέπεται εφόσον πληρούνται και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:

  • η ανάλυση των εικόνων είναι 72 dpi ή χαμηλότερη·
  • η ένδειξη “SPECIMEN” εμφανίζεται διαγώνια στο προϊόν αναπαραγωγής και με χρώμα που δημιουργεί έντονη αντίθεση· η ένδειξη “SPECIMEN” πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 75% του μήκους του προϊόντος της αναπαραγωγής και το ύψος των χαρακτήρων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 15% του πλάτους του.