Setelit ja väärentämisen torjunta

Rahan väärentäminen on rikos, ja setelien jäljentämistä rajoitetaan lailla kaikissa maissa. Eri maissa rajoitukset ovat erilaisia, mutta joissakin maissa setelien jäljentäminen – edes taiteelliseen tai mainoskäyttöön – on jo itsessään rikos. Niissäkin maissa, joissa jäljennöksiä saa käyttää tietyin rajoituksin, käytölle on asetettu tiukat säännöt. Näillä verkkosivuilla annetaan tietoa setelien jäljentämisestä, ja maakohtaisilta sivuilta saa lisätietoa.


Rahan väärentämisestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat verraten alhaiset, ja todellisia uhreja ovat ne yksityishenkilöt ja yritykset, jotka vastaanottavat väärennettyjä seteleitä, sillä heille koituvia tappioita ei korvata. Väärä raha voi myös heikentää luottamusta maksujärjestelmiin ja saada ihmiset suhtautumaan epäilevästi käteiseen rahaan maksuvälineenä.

Näiden verkkosivujen taustalla on keskuspankkien yhteinen väärentämisen estämiseen tähtäävä ryhmä (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG on kehittänyt väärennöstentorjuntajärjestelmän (CDS), jonka avulla pyritään estämään tietokoneiden sekä kuvankäsittelylaitteiden ja -ohjelmien käyttäminen setelien väärentämiseen. Laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat ottaneet vapaaehtoisesti käyttöön CDS, jolla estetään suojattujen setelien kuvien käsittely ja tulostaminen tietokoneelta. Tätä teknologiaa käyttäen ei kuitenkaan pystytä jäljittämään yksittäisiä tietokoneita tai kuvankäsittelyohjelmia.

Tietoa säännöistä yksittäisissä maissa tai tiettyjen setelien kuvien käytöstä saa joko valitsemalla kartalta tietyn alueen tai valitsemalla listasta tietyn alueen, maan tai rahan.

1.

Alueet:

Valitse alue pudotusvalikosta tai klikkaamalla allaolevaa karttaa
 

Valuutta:

Maat:

Kielet:

EUR – euro

Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Pierre ja Miquelon sekä Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet), Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro sekä Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino ja Vatikaanivaltio.

bulgaria, eesti, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroatia, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari

Pankki tai muu rahaviranomainen:

Yhteystiedot:

Linkit:

Euroopan keskuspankki Korkealaatuista kuvamateriaalia ammattikäyttöön

Oikeudellinen perusta

EKP:n päätös EKP/2013/10, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, eurosetelien nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37)

EKP:n suuntaviivat EKP/2003/5, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2003, eurosetelien vaihtamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta luvattomia seteliaiheen jäljennöksiä vastaan (EUVL L 78, 25.3.2003, s. 20)

Matalaresoluutioisia setelien kuvia

Yleistietoa setelien jäljentämisestä:

Tämän rahan tahriminen on rikos.

Eurosetelien jäljennöksiä ei saa käyttää yhteyksissä, jotka voivat olla loukkaavia (esimerkiksi pornografisissa tai väkivaltaisissa materiaaleissa). Jäljentäminen on kiellettyä myös silloin, jos se loukkaa euroseteleitä koskevia tekijänoikeuksia.

Suuntaviivojen EKP/2003/5 artiklassa 1 on annettu luvattomien seteliaiheen jäljennösten määritelmä, ja päätöksen EKP/2013/10 artiklassa 2 ovat laittomien eurosetelijäljennösten kriteerit. Tällaiset laittomat eurosetelijäljennökset on periaatteessa kielletty. Artiklan 2 kohta 3 sisältää kriteerit laillisiksi katsottaville jäljennöksille, joille ei tarvita hyväksyntää. EKP ja kansalliset keskuspankit toimittavat kirjallisesta pyynnöstä vahvistuksen siitä, että myös jotkin muut sellaiset seteliaiheen jäljennökset, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteereitä, voivat olla lainmukaisia.

Setelijäljennökset painojulkaisuissa:

Käyttöä on rajoitettu. Esimerkiksi kokoa koskevat rajoitukset vaihtelevat sen mukaan, onko jäljennös yksi- vai kaksipuolinen. Yleisperiaate on, että jäljennös on laillinen, jos se noudattaa päätöksessä EKP/2013/10 ja suuntaviivoissa EKP/2003/5 olevia sääntöjä.

Setelijäljennökset sähköisissä tiedotusvälineissä:

Setelien kuvia saa jäljentää digitaalisesti suuren yleisön tarpeisiin, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Setelin kuvan resoluutio enintään 72 pikseliä/tuuma.
  • SPECIMEN-sana on painettu diagonaalisesti setelin kuvan poikki selvästi erottuvalla värillä. SPECIMEN-sanan pituuden tulee olla vähintään 75 % jäljennöksen pituudesta ja sen kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 15 % jäljennöksen leveydestä.