Novčanice i sprječavanje krivotvorenja

U svakoj zemlji postoje zakonska ograničenja reproduciranja slika novčanica. Krivotvorenje novčanica je kazneno djelo. U različitim zemljama ograničenja su različita, a u nekim je zemljama svaka reprodukcija slika novčanica – čak i u umjetničke svrhe i za oglašavanje – strogo zabranjena. Čak i u zemljama u kojima je dopuštena ograničena upotreba slika novčanica postoje točno određena pravila i zahtjevi. Na ovim mrežnim stranicama nalaze se informacije o reprodukciji slika novčanica i poveznice na mrežne stranice pojedinačnih zemalja na kojima se mogu pronaći daljnje upute.


Iako su za društvo, općenito gledano, gospodarske štete koje nastanu zbog krivotvorenja novca prilično ograničene, najviše su pogođeni pojedinci i poduzeća jer onima koji prihvate krivotvorenu novčanicu nitko ne nadoknađuje gubitak. Krivotvorine također mogu ugroziti povjerenje u platni sustav i spremnost ljudi da primaju gotovinu.

Za ove je mrežne stranice odgovorna Skupina središnjih banaka za sprječavanje krivotvorenja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG je razvio sustav za sprječavanje krivotvorenja (Counterfeit Deterrence System, CDS) kako bi spriječio upotrebu osobnih računala, alata za obradu digitalnih slika i programske podrške za krivotvorenje novčanica. Proizvođači računala, računalne opreme i programske podrške dobrovoljno su prihvatili CDS, sustav kojim se sprječava akvizicija i reprodukcija slika zaštićenih novčanica pomoću osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika. Tim se sustavom ne može pratiti upotreba osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika.

Da biste došli do informacija koje se odnose na pojedinačnu zemlju ili do slike novčanice koju želite upotrijebiti, pritisnite odgovarajuću regiju na zemljovidu ili odaberite odgovarajuću zemlju ili valutu s popisa.

1.

Regije:

Odaberite regiju u izborniku ili na donjem zemljovidu
 

Valuta:

Države:

Jezici:

EUR – euro Andora, Austrija, Belgija, Cipar, Crna Gora, Država Vatikanskog Grada, Estonija,Finska, Francuska (uključujući Francusku Gijanu, Francuske Južne i Antarktičke Zemlje, Guadalupu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint Pierre and Miquelon), Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Portugal, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski, talijanski

Nadležna banka ili odjel:

Podatci za kontakt:

Poveznice:

Europska središnja banka Slike novčanica visoke rezolucije za profesionalne korisnike

Pravni okvir

Odluka ESB/2013/10 od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (SL L 118, 30. 4. 2013., str. 37.)

Smjernica ESB/2003/5 od 20. ožujka 2003. o izvršenju mjera protiv nepropisnih reprodukcija euronovčanica te o zamjeni i povlačenju euronovčanica (SL L 78, 25. 3. 2003., str. 20.)

Slike novčanica niske rezolucije

Opći podatci o reprodukciji novčanica:

Prekršaj je nagrditi novčanicu.

Reprodukcije ove valute ne smiju se prikazivati u uvredljivom kontekstu (npr. kao dio pornografskog ili nasilnog materijala). Reprodukcije su zabranjene i ako se njima krše pravila o autorskim pravima povezanim s euronovčanicama.

U članku 1. Smjernice ESB/2003/5 navode se kriteriji za nepropisne reprodukcije, a u članku 2. Odluke ESB/2013/10 kriteriji za nezakonite reprodukcije euronovčanica. Takve reprodukcije euronovčanica u načelu nisu dopuštene. U članku 2. stavku 3. Odluke propisuju se kriteriji za reprodukcije koje se smatraju zakonitim i za koje nije predviđeno ishođenje odobrenja. Ako navedeni kriteriji nisu ispunjeni, nužno je zatražiti potvrdu o usklađenosti s pravilima reprodukcije.

Reprodukcija u tiskanim medijima:

Postoje određena ograničenja. Ograničenja povezana s veličinom ovise, primjerice, o tome je li reprodukcija jednostrana ili dvostrana. Općenito, da bi reprodukcija bila zakonita mora udovoljavati pravilima iz Odluke ESB/2013/10 i Smjernice ESB/2003/5.

Reprodukcija u elektroničkim medijima:

Ako je riječ o javno dostupnim digitalnim slikama, novčanica se smije reproducirati pod uvjetom da su ispunjena oba u nastavku navedena kriterija:

  • rezolucija slike ne prelazi 72 točke po inču (dpi)
  • riječ »SPECIMEN« (uzorak) otisnuta je poprečno preko reprodukcije u kontrastnoj boji – dužina riječi »SPECIMEN« mora iznositi najmanje 75 % dužine reprodukcije, a visina slova mora iznositi najmanje 15 % širine reprodukcije.