Bankjegyek és pénzhamisítás-elhárítás

A bankjegyekről másolat minden országban csak szigorú jogi keretek között készíthető. A pénzhamisítás bűncselekmény, és bár a jogi feltételek országonként eltérőek, bizonyos országokban a bankjegyek bárminemű reprodukálása – beleértve még a művészi vagy hirdetési célú utánzatkészítést is – szigorúan tilos. Még azokban az országokban is, ahol erre van némi lehetőség, az utánzatkészítés meghatározott szabályok és követelmények szerint történhet. Weboldalunk a bankjegyek reprodukálásáról ad tájékoztatást, az egyes országokról további útmutatás a megadott linkeken található.

Noha a társadalomnak összességében általában csak korlátozott mértékű gazdasági kárt okoz, mégis a magánszemélyeket és a vállalatokat érinti a legérzékenyebben, mivel annak, aki hamis bankjegyet fogad el, senki nem fizet kártérítést. A pénzhamisítás továbbá alááshatja a fizetési rendszerbe vetett bizalmat, így csökkentheti a lakosság készpénz-elfogadási hajlandóságát a fizetési tranzakciók során.

A weboldalt a Központi Bankok Pénzhamisítás-elhárítási Csoportja (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) gondozza.
A CBCDG fejlesztette ki a pénzhamisítás-elhárító rendszert (Counterfeit Deterrence System – CDS), amelyet önkéntes alapon számos piacvezető hardver- és szoftvergyártó cég átvett.A rendszerrel a CBCDG célja, hogy elrettentse a pénzhamisítókat a személyi számítógépek, a digitális képszerkesztő berendezések és szoftverek használatától. A rendszer megakadályozza, hogy a személyi számítógépek és a digitális képszerkesztő eszközök a védett bankjegyek képét rögzítsék, sokszorosítsák, nem alkalmas viszont a felhasználó kilétének megállapítására.

Amennyiben valamely konkrét országról vagy a felhasználni kívánt bankjegyképről kíván tájékozódni, kattintson a térképen a keresett régióra, vagy válassza ki a kívánt régió, ország vagy pénzeszköz nevét a listából.

1.

Térségek :

Válasszon egy térséget a listáról vagy kattintson a következő térképre!
 

Pénznem:

Országok:

Nyelvek:

EUR – euro

Andorra, Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország (beleértve Francia Guyanát, Guadeloupe-ot, Martinique-et, Mayotte-ot, Réuniont, Saint Pierre és Miquelont és a Francia Déli és Antarktiszi Területeket), Görögország, Hollandia, Írország, Koszovó, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Vatikánváros

angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, litván, lengyel, lett, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén

Hivatalos bank vagy szervezeti egység:

Elérhetőség:

Linkek:

Európai Központi Bank Nagy felbontású bankjegyképek szakmai felhasználók részére

Jogi keretek

Az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló 2013. április 19-i EKB/2013/10 határozat (HL L 118, 2013.4.30., 37. o.)

Az eurobankjegyek utánzatainak nem előírásszerű készítése ellen irányuló intézkedések foganatosításáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról szóló 2003. március 20-i EKB/2003/5 iránymutatás (HL L 78, 2003.3.25., 20. o.)

Bankjegyek kis dpi-felbontású képei

Általános tájékoztatás a bankjegyutánzatok készítéséről:

A fizetőeszköz előnytelen bemutatását a törvény bünteti.

A pénzeszközről készült utánzatokat nem szabad olyan környezetben (például pornográf vagy erőszakos anyagok részeként) bemutatni, amely megbotránkozást kelthet. Szintén tilos a bankjegyekről utánzatot készíteni, amennyiben ez sérti az eurobankjegyekre vonatkozó szerzői jogi szabályokat.

Az EKB/2003/5 iránymutatásának 1. cikke írja le a nem előírásszerű eurobankjegy-utánzatok ismérveit, az EKB/2013/10 határozat 2. cikke pedig a jogsértő reprodukciók ismérveit határozza meg. Az eurobankjegyekről elvben tilos ilyen utánzatokat készíteni. Az említett határozat 2(3) bekezdésében állapították meg a törvényesnek minősülő utánzatokra vonatkozó követelményeket, ezek esetében nem kell előzetes jóváhagyást kérni. Abban az esetben, ha az utánzat nem felel meg a megszabott követelményeknek, igazoltatni kell, hogy az utánzatok készítésére vonatkozó szabályoknak az utánzat megfelel.

Utánzatok megjelenése a nyomtatott médiumokban:

Ezzel kapcsolatban léteznek bizonyos korlátozások, amelyek közül a mérettel kapcsolatosak eltérhetnek aszerint, hogy az utánzat egy- vagy kétoldalas kivitelben készült. Általánosságban az utánzat abban az esetben teljesíti a jogszerűségi követelményeket, ha megfelel az EKB/2013/10 határozatban és az EKB/2003/5 iránymutatásban megállapított szabályoknak.

Utánzatok megjelenése az elektronikus médiumokban:

Egy bankjegyről abban az esetben készíthető a nyilvánosság számára hozzáférhető digitális kép, ha az alábbi két követelmény teljesül:

  • A kép felbontása 72 dpi vagy ennél kisebb.
  • A „SPECIMEN” szó elütő színnel átlós irányban az utánzatra van nyomtatva. A szó hosszának legalább az utánzat hosszának 75%-át el kell érnie, a betűknek pedig legalább olyan magasnak kell lenniük, mint az utánzat szélességének 15%-a.