Banknotai ir jų padirbinėjimo prevencija

Visose šalyse banknotų atvaizdų atgaminimui taikomi teisiniai apribojimai, o valiutos padirbinėjimas laikomas nusikaltimu. Šalių taikomi apribojimai skiriasi, tačiau kai kuriose šalyse atkurti banknotų atvaizdus griežtai draudžiama, net ir mene ar reklamoje. Tose šalyse, kuriose leidžiama ribotai naudoti banknotų atvaizdus, galioja specialios taisyklės ir reikalavimai. Šioje interneto svetainėje rasite informacijos apie banknotų atvaizdų atkūrimą ir nuorodas į šalių interneto svetaines su tolesniais nurodymais.

Nors bendri ekonominiai nuostoliai, kuriuos dėl valiutos padirbinėjimo patiria visuomenė, paprastai yra nedideli, labiausiai nukenčia pavieniai asmenys ir įmonės, nes priėmusiesiems padirbtus banknotus nuostolių niekas neatlygina. Be to, dėl padirbtos valiutos gali sumažėti pasitikėjimas mokėjimų sistema, nes visuomenė ima dvejoti, ar atlikti operacijas grynaisiais pinigais.

Už šią interneto svetainę atsakinga Centrinių bankų banknotų padirbinėjimo prevencijos grupė (angl. Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG). CBCDG sukūrė banknotų padirbinėjimo prevencijos sistemą (angl. counterfeit deterrence system, CDS). Šia sistema užkertamas kelias naudoti asmeninius kompiuterius, skaitmeninio atvaizdavimo įrangą ir programinę įrangą banknotams padirbinėti. Kompiuterių aparatinės ir programinės įrangos gamintojai savanoriškai įdiegė šią sistemą. Ji neleidžia fiksuoti ar atkurti apsaugotų banknotų atvaizdų asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis. Ši technologija nėra pritaikyta sekti asmeninio kompiuterio ar skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimo.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkrečią šalį arba apie norimą panaudoti banknoto atvaizdą, spustelėkite žemėlapyje ant atitinkamo regiono arba pasirinkite regioną, šalį ar valiutą iš sąrašo.

1.

Regionai:

Pasirinkite regioną iš sąrašo arba spustelėkite ant žemėlapio.
 

Valiuta:

Šalys:

Kalbos:

EUR – euro

Airija, Andora, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Juodkalnija, Kipras, Kosovas, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Monakas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija (įskaitant Prancūzijos Gvianą, Gvadelupą, Martiniką, Majotą, Reunjoną, Sen Pjerą ir Mikeloną, Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritis), San Marinas, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vatikanas, Vokietija

airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių

Oficialus bankas arba skyrius:

Kontaktinė informacija:

Nuorodos:

Europos Centrinis Bankas Didelės skiriamosios gebos banknotų atvaizdai profesionaliems vartotojams

Susiję teisės aktai

2013 m. balandžio 19 d. Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 37)

2003 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų eurų banknotų kopijas ir dėl eurų banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (OL L 78, 2003 3 25, p. 20)

Mažos skiriamosios gebos banknotų atvaizdai

Bendra informacija apie banknotų atkūrimą:

Sąmoningas šios valiutos banknotų sugadinimas laikomas nusikaltimu.

Šios valiutos kopijos neturi būti naudojamos kontekste, kuriuo galima įžeisti (pavyzdžiui, kaip pornografinės ar smurtinės medžiagos dalis). Taip pat draudžiama gaminti kopijas, jeigu jos pažeidžia eurų banknotams taikomas autorių teisių taisykles.

Gairių ECB/2003/5 1 straipsnyje išdėstyti kriterijai, kada kopijos laikomos neatitinkančiomis reikalavimų, o Sprendimo ECB/2013/10 2 straipsnyje išdėstyti kriterijai, kada eurų banknotų kopijų atkūrimas laikomas neteisėtu. Iš esmės tokios eurų banknotų kopijos yra draudžiamos. Sprendimo 2 straipsnio 3 dalyje išdėstyti kriterijai, kada kopijos laikomos teisėtomis ir kada joms atkurti nereikia leidimo. Tais atvejais, kai netenkinami minėti kriterijai, privaloma gauti patvirtinimą, kad laikomasi banknotų atkūrimo taisyklių.

Banknotų atvaizdų naudojimas spaudiniuose:

Nustatyti tam tikri apribojimai. Taikomi skirtingi dydžio apribojimai, pavyzdžiui, priklausomai nuo to, ar kopija yra vienpusė ar dvipusė. Apskritai, kad kopija būtų teisėta, turi būti laikomasi Sprendime ECB/2013/10 ir Gairėse ECB/2003/5 nustatytų taisyklių.

Banknotų atvaizdų naudojimas elektroninėse priemonėse:

Viešai prieinamų skaitmeninių atvaizdų atveju banknotą galima atkurti, jei tenkinami abu toliau nurodyti kriterijai:

  • Atvaizdo skiriamoji geba yra 72 tašk./colyje arba mažesnė.
  • Žodis SPECIMEN atspausdintas įstrižai kopijos ir yra kontrastuojančios spalvos. Žodis SPECIMEN turi būti ne trumpesnis kaip 75 % kopijos ilgio, o simboliai turi būti ne žemesni kaip 15 % kopijos pločio.